2021. augusztus 5., 10:49

Fülöp Zsolt polgármester levelében a város gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, a városban folyó beruházásokról, fejlesztésekről tájékoztatta a szentendrei adófizető polgárokat – megköszönve, hogy eddig is részt vállaltak a közös teherviselésből. 
(A levél – amit az Adóiroda tájékoztató levelével együtt kapnak meg az adófizetők – a Szentendre és Vidéke 12. számában is megjelent.)

TISZTELT SZENTENDREI POLGÁR!

Levelünkben a város gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről tájékoztatjuk, bemutatva, hogy mire költjük a befizetett adóját.

A JÁRVÁNY GAZDASÁGI HATÁSA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ELVONÁSA

Az önkormányzatnak a járvány okozta, jelentősen romló gazdasági környezetben kellett – és kell – a feladatait ellátni, amit tovább súlyosbítottak és súlyosbítanak a bevételelvonásra irányuló kormányzati intézkedések. Tavaly a tervekhez képest közel 978 millió forint bevételkiesést szenvedett el a város. Ez az összeg nagyságrendileg a szentendreiek kétévi építményadójának felel meg.

Míg 2019-ben összesen 11 milliárd forintból gazdálkodott a város, addig 2021-ben 8,4 milliárd forintból kell megoldani az önkormányzati feladatok ellátását.
A bevételcsökkenés egy része a COVID-19 járvány okozta gazdasági válság, másik része a kormányzati intézkedések következménye (gépjárműadó-elvonás, az iparűzési adó csökkentése, idegenforgalmi adó befizetésének szüneteltetése, csökkentett, majd befagyasztott bérleti díjak, kieső parkolási bevételek, közterület-foglalási díjmentesség).

2020-BAN ÍGY HASZNÁLTUK FEL A BEVÉTELEINKET, AZ ÖNÖK ADÓJÁT ÉS AZ ÁLLAMI NORMATÍVÁT

bevételek felhasználása

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának legfontosabb szempontjai a kötelező feladatok megfelelő színvonalú ellátása, a takarékos gazdálkodás, a fizetőképesség megtartása.
Az idei év egyik célkitűzése a fenntartható feladatellátás kialakítása annak érdekében, hogy a város kevésbé legyen kiszolgáltatott a bármikor bekövetkező külső változásoknak.
A rendkívül nehéz feltételek ellenére az önkormányzat folytatja a megkezdett, támogatást nyert beruházásokat.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy a bevételeket növelni tudjuk. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, folyamodunk központi támogatásokért és hatékonyabban lépünk fel az adóhátralékok, kintlévőségek behajtása terén.

TÁMOGATÁST NYERT BERUHÁZÁSOK FOLYTATÁSA, BEFEJEZÉSE

Belvárosi csapadék- és szennyvízelvezetés szétválasztása 720 millió Ft
Támogatás: 300 millió Ft, önkormányzati önrész: 420 millió Ft
Kálvária út mintegy 400 méteres szakaszának felújítása 48,5 millió Ft
Támogatás: 30 millió Ft, önkormányzati önrész: 18,5 millió Ft
SZEI eszközbeszerzés 180 millió Ft
Támogatás: 180 millió Ft
Gondozási Központ konténer vásárlása (Hajléktalanszálló) 10,1 millió Ft
Támogatás: 10,1 millió Ft
Izbég csapadékvíz-elvezetés 120 millió Ft
Támogatás: 99 millió Ft, önkormányzati önrész: 21 millió Ft
Postás strand fejlesztésének III. üteme 29 millió Ft
Támogatás: 29 millió Ft
VEKOP városi összekötő kerékpárút-fejlesztés I. ütem 552,5 millió Ft
Támogatás: 244,9 millió Ft, önkormányzati önrész: 307,6 millió Ft
Szivárvány tagóvoda sportpálya létesítés 18 millió Ft
Támogatás: 13,5 millió Ft, önkormányzati önrész: 4,5 millió Ft

SAJÁT FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSOK

11-es út forgalmának modellezése 15 millió Ft
(eredményei beépülnek a 11-es főút szentendrei szakaszának felújítási munkáiba)
Gyalogátkelőhelyek szabályossá tétele 1,1 millió Ft
Kereskedőház állagmegóvás 9,3 millió Ft
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár elektromos felújítás II. üteme 34,8 millió Ft
Püspökmajor Bölcsőde vizesblokk-felújítás II. ütem 4,9 millió Ft
Háziorvosi rendelő mosdójának kialakítása 6,4 millió Ft
Gyermekorvosi rendelő bejáratának felújítása 3,1 millió Ft
Szabadkai úti záportározó nyomóvezetékek kivitelezése 6,3 millió Ft
Rózsa utca közvilágítás fejlesztése 1,2 millió Ft
Városi Szolgáltató által megvalósított fejlesztések összesen 8 millió Ft

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK

Vasvári Pál úti tagóvoda azbeszttartalmú tetőzetének cseréje, önkormányzati forrásból 80 millió Ft
Városrészi Költségvetés, önkormányzati forrásból 50 millió Ft
Bogdányi út 41. sz., homlokzatfelújítás 14 millió Ft
Támogatás: 5 millió Ft, önkormányzati önrész: 9 millió Ft
Kossuth L. utca 4. sz., homlokzat- és tetőszerkezet-felújítás 10 millió Ft
Támogatás: 5 millió Ft, önkormányzati önrész: 5 millió Ft
„Tisztítsuk meg az országot!” – kamerák beszerzése 20 millió Ft
Támogatás: 20 millió Ft
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár felújításának tervezése
Új tervpályázat kiírása, aktualizált tervekkel

Köszönjük, hogy eddig is részt vállalt a közös teherviselésből!
Kérjük, hogy az adókötelezettségének teljesítésével továbbra is járuljon hozzá közös céljaink megvalósításához!
Tegyünk Együtt Szentendréért!

Szentendre,
2021. július 22.

Fülöp Zsolt