2022. február 7., 17:05

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága ismételt tájékoztatója a Szentendre illetékességi területén üdülő tulajdonnal rendelkezők – 2022.01.01. napjától igénybe vehető – életvitelszerű kedvezményéről.

Tájékoztató a 2022.01.01. napjától érvényesíthető életvitelszerű kedvezményről.

 

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága ismételten tájékoztatja Önöket a Szentendre illetékességi területén üdülő tulajdonnal rendelkezők – 2022.01.01. napjától igénybe vehető – életvitelszerű kedvezményéről.

A Pest Megyei Kormányhivatal – 2021. évben – Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) számú Önk. rendelete (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata során, a rendeletben szabályozott, az üdülőtulajdonosok esetében fennálló állandó lakos kedvezmény megszüntetését javasolta.

A Képviselő-testület ezért az un. állandó lakos kedvezményt 2021. december 31. napjával megszüntette, de ugyanakkor egy új kedvezmény bevezetéséről döntött.

Az új kedvezmény igénybevételének feltételeiről Adózóink 2021. júliusában, a folyószámla értesítő mellé postázott tájékoztatóban, valamint a Szentendre Város Hivatalos honlapján, az Adóiroda tájékoztatója címszó alatt 2021. július 2-án megjelenő cikkéből már értesülhettek.

A kedvezmény igénybevételének feltételeiről pedig azon üdülőtulajdonosok, akik a 2021. évben részesültek az állandó lakos kedvezményben, tértivevényes határozat formájában már értesítést kaptak.

Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az építésügyi hatóság által lakóházzá nem minősíthető üdülőépület esetében, amelyet adóalany az adóév első napján ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyként használ, az adó mértéke megegyezik a lakáscélú épület után megállapított építményadó mértékével (300 Ft/m2/év). Az üdülőépület akkor minősül e rendelet alkalmazásában életvitelszerű lakóhelynek, ha a magánszemély adóalany a) ténylegesen onnan szervezi életét, b) az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben ott folytatja, c) az üdülőépület lakhelyéül, családi élete helyszínéül szolgál és d) elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

Ugyanezen Rendelet (7) bekezdése szerint az adókedvezmény építményadó adatbejelentéssel, valamint az abban – a 6. bekezdés szerinti életvitelszerű lakóhely igazolására – tett írásbeli nyilatkozattal érvényesíthető.

Az életvitelszerű használatot az adóalanynak kell hitelt érdemlően – legalább két dokumentummal – bizonyítania (pl. közüzemi számlával, lakcím/tartózkodási hely igazolással). (Az adóhatóság vizsgálhatja a benyújtott nyilatkozat tartalmát.)

FIGYELEM ! Az életvitelszerű kedvezmény nem jár automatikusan, az adózónak egy új adatbejelentő benyújtásával kell kérelmeznie.

Az adatbejelentésről szóló nyomtatványt az alábbi elérhetőségen találja: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/epitmenyado/.

Mindez azt jelenti, hogy azon üdülőtulajdonosok, akik eddig jogosultak voltak az állandó lakos kedvezményre, a fentiekben ismertetett adatlap, és a hozzá kapcsolódó igazolások benyújtásával újra jogosulttá válhatnak az életvitelszerű kedvezményre.

 

 

Tisztelettel:

dr. Schramm Gábor
 jegyző

 

A tájékoztató aláírt, letölthető formában

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.