Születési családi és utónév változtatása

A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezi.
Születési névváltoztatási kérelem személyesen, bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét, bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:
– az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
– születési anyakönyvi kivonata
– ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
– kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 10.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalása Budapest Főváros Kormányhivatal részére a 10023002-00299592-00000000 számlaszámú számlára történik. A közleménybe kérjük feltüntetni a névváltoztatási eljárással érintett személy nevét. (Semmi esetre sem a befizetést teljesítő neve kerüljön feltüntetésre!)

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: