Születés anyakönyvezése

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén történt.
Az anyakönyvvezető illetékességi területe a kinevezése és megbízása szerinti képviselőtestület hivatalához tartozó települési önkormányzatok területére terjed ki.

A születés intézeten kívül, Szentendre és Pilisszentlászló közigazgatási határán belül történik:

– az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be
– az intézeten kívüli születést, ha annál orvos vagy szülésznő nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek – legkésőbb az azt követő első munkanapon -kell bejelentenie

A bejelentőnek hoznia kell:

– a szülők, illetve a szülésnél közreműködött felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt
– „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
– a Terhesgondozási kiskönyvet
– ha a szülésnél felelős személy nem működött közre, szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről.
– amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást.

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat is hozzák magukkal:

– az anya és apa érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (külföldi állampolgár esetében érvényes útlevelének bemutatása)
– a szülők házassági anyakönyvi kivonata
– külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
– amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges az anyakönyvezéshez

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: az eljárás illetékmentes.

A jegyző illetékességi területe:
• Szentendre
• Pilisszentlászló

Az eljárás során alkalmazandó jogszabályok: