2013. március 11., 13:50
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Új Rendelőintézetünk a város tulajdonában marad

Amikor a kormány bejelentette annak lehetőségét, hogy az anyagi nehézségekkel küzdő önkormányzatok rendelőintézeteiket is állami tulajdonba adhatják, az önkormányzatok sok helyen éreztek megkönnyebbülést. A felelősség, és főleg az anyagi teher levetése, nagyon is vonzónak mutatkozott. A választás szabad volt, senki nem erőltette, az örökké, mindenhol és mindenben uralkodni képes pénzügyi gond azonban egyértelműen mindenkit arra ösztönzött, hogy éljen a lehetőséggel.
Ráadásul esetünkben még kifizetetlen hitel teher (az eszközbeszerzés részletei) is kapcsolódott az új intézmény jövőbeli megtartásához.
A vonzó lehetőség mellett azonban a hozzáértők világosan látták, hogy a tehertétel levetése milyen hátrányokkal járhat.
Az intézmény ugyanis elvesztette volna önállóságát, valamelyik kórházhoz csatolva, mint kiegészítő részleg működött volna tovább, annak minden hátrányával. Tudnivaló, hogy a legnagyobb jóindulat mellett is, egy kórház költségvetésében, munkaerő elosztásában, műszerkihasználásában stb. maga a kórház élvezett volna előnyt. Szűkös időkben semmi különös nincsen ebben, szinte logikus és elkerülhetetlen. A gazdaságossági szemlélet háttérbe szorítja a szakmai érdekeket s ezzel a helyi ellátás érdekeit is. A város lakosságának most végre kialakult európai színvonalú ellátottsága ismét kárt szenvedett volna.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az állami kezelésbe került intézet dolgozóit a nyugdíjtörvény is érzékenyen érintette volna.
Az önkormányzat nehéz döntés előtt állt.
Megőrizni a létrehozott értéket s ezzel szolgálni a térség polgárait, vagy az anyagi biztonság érdekében lemondani ezekről a vívmányokról.
Hosszas mérlegelés után és figyelembe véve a kormány 5000 lakos feletti településeinkkel kapcsolatos lépéseit, melyek hatalmas tehermentesítést jelentenek, megszületett a bölcs döntés.
A Rendelőintézet marad a város tulajdonában, és a térség betegellátásának érdekei nem csorbulhatnak, sőt a folyamatban levő tervek továbbvitelével újabb lépésekkel javulhat az ellátás színvonala.
Akik nem ismerik a dolgok hátterét, nem is tudják elképzelni milyen felelős döntés volt ez, és mit jelent térségünk lakosságának.
Köszönjük Szentendre Önkormányzatának bölcs és önzetlen elhatározását. Köszönet a kormány tehermentesítő intézkedéseiért.
Az intézet vezetése és dolgozói, a megváltozott munkakörülmények között az újabb lehetőségeket kihasználva, mindent elkövetnek az ellátás színvonalának további emelése érdekében.

Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető