2013. február 15., 06:52
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A szentendrei önkormányzat kifejezi szolidaritását a székelyföldi magyarságnak az önazonossának megőrzéséért, a nemzeti és történelmi jelképeik használatáért és az autonómiáért folytatott küzdelmei iránt.

A képviselő-testület február 14-i ülésén ennek jelképeként teljes egyetértésben eldöntötte, hogy ünnepélyes keretek között kitűzi a székely zászlót a szentendrei Városháza homlokzatára és egészen addig kívánja szolidaritása jeleként kitűzve tartani, amíg a székelyföldi magyarság szimbólumhasználatában folytatott vita megnyugtatóan nem rendeződik és nem fogják garantálni a székelyföldi településeknek, hogy a székely zászlót hivatalosan is településeiken kitűzhessék.

A képviselő-testület úgy érzi, hogy e kiállás mind székelyföldi testvérvárosa, Kézdivásárhellyel szemben kötelessége, valamint a csúfos 2004-es népszavazás okozta sebek és a népszavazáson részt vevő állampolgárok és az érintett határon túli magyarok szívében azóta is meglévő szégyenérzet enyhítése miatt is kötelessége.

Szentendre hitet tesz a számos nemzetközi okmányban, így az Európai Unió alapszerződéseiben is rögzítésre került, valamint a józan európai gondolkodás által megkövetelt kikezdhetetlen alapelv mellett, miszerint minden nemzetiségnek joga saját nyelvét, kulturális önazonosságát, hagyományait őrizni és önrendelkezését a mivoltát és létét érintő kérdésekben gyakorolni. Ezen elv elfogadását és érvényesítését megköveteli minden környező és európai államhatalomtól, ahogy Szentendre maga is nagy energiákat fordít a többnemzetiségű múlttal rendelkező városban a ma már csak nyomaiban meglévő nemzetiségek hagyományainak megőrzéséért, közösségeik erősítéséért, e nemzetiségek anyaországaival való minél szorosabb együttműködéséért, amely régi és mai hagyományokra büszke és önazonosságának részének tekinti.

A székely zászló kitűzésének időpontjáról tájékoztatni fogjuk olvasóinkat!