2018. május 9., 10:53
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat javaslatokat vár a Semmelweis Díj 2018-as odaítélésére a város kimagasló egészségügyi teljesítményt nyújtó közalkalmazottainak elismerésére. A díj kizárólag Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben legalább 5 éve dolgozó munkatárs részére adományozható. Javaslatokat május 15-ig lehet beküldeni.

F E L H Í V Á S

SZENTENDRE VÁROS SEMMELWEIS DÍJ

JAVASLATTÉTELÉRE

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (továbbiakban: SZEI) kimagasló egészségügyi teljesítményt nyújtó közalkalmazottainak személyes megbecsülése, és további ösztönzése céljából 2014. szeptemberében megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével, melyet első alkalommal 2015-ben adtak át.

A díj kizárólag Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben legalább 5 éve dolgozó munkatárs részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.

 

Javaslatot tehetnek:

– A díj adományozására a Polgármesternél javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője és közalkalmazotti tanácsa.

A díj adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti.

 

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:

– a jelölt szakmai életútját;

– az egészségügyi teljesítménye ismertetését;

– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

 

A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri nettó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.

A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap keretében a július 1. napja előtti munkanapon.

 

A kezdeményezések beérkezési határideje: 2018. május 15. (kedd)

 

A kezdeményezés beadásának helyszíne: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Igazgatóság (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.)

Kérjük a kezdeményezőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a SZEI-ben átvehető, vagy a Város honlapjáról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig az igazgato@szeirendelo.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

 

JAVASLAT

a Szentendre Város Önkormányzata által alapított

Szentendre Város Semmelweis Díj

adományozására

*A javaslattevő neve:

 

 

*A javaslattevő címe:

 

 
*A javaslattevő telefonszáma vagy e-mail címe:
Beérkezés határideje és címe:

2018. május 15. (kedd)

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Igazgatóság

(2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) vagy e-mail: igazgato@szeirendelo.hu

*A kitüntetésre javasolt

neve, titulusa:

 
*A kitüntetésre javasolt címe:  
*A kitüntetésre javasolt telefonszáma vagy e-mail címe:  
*Indokolás:

(A javaslat indokolásaként 15 gépelt sor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -jelölt mező kitöltése kötelező!