2018. július 20., 13:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A július 19-én tartott rendkívüli ülésen 14 napirendi pontról tárgyaltak a képviselők, a legfontosabb határozatok az alábbiak voltak.

SZÉSZ-módosítás

A Bravos Sport Kft. Bravos Arena néven többfunkciós sportcsarnokot kíván építeni a Kalászi úton. A tervezett fejlesztés szükségessé tette Szentendre Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását, melynek tervezési költségét a Kft. vállalta. Idén februárban partnerségi egyeztetést és lakossági fórumot is tartottak, melynek során két darab partneri vélemény érkezett. Ezek után megtörtént a tervmódosítás és államigazgatási véleményezése, illetve a végső szakmai véleményezési eljárás is, így az állami főépítész záró szakmai véleménye alapján a SZÉSZ-módosítást a testület elfogadta.

Waterfront Hotel fejlesztése

A térségi területrendezési tervek folyamatban lévő felülvizsgálata során a hullámtéri érintettségű Vt-H övezetek felülvizsgálata is megtörténik. Az érintett területek között található a Waterfront Hotel ingatlana, amelyen egy tervezett szállodafejlesztés megvalósításához a SZÉSZ övezetének egyedi módosítása szükséges. A fejlesztési elképzelések szerint a meglévő szálloda átépül, bővül és egy 4 csillagos, 120 szobával üzemelő hotellé alakul át. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás esetén a SZÉSZ-módosítás tárgyalásos eljárás keretében történik, melynek szakmai véleményezési szakaszának megkezdése előtt partnerségi véleményeztetés szükséges.

A volt Casino hasznosítása

A volt Casino és szomszédos területének rendezése érdekében az önkormányzat Telepítési Tanulmánytervet készíttetett, amely feltárta a hullámtéri területek lehetőségeit, a volt Casino területének hasznosíthatóságát, összefüggésben a Postás strand feltárásával, a gát vonalvezetésének kérdésével. A terv javaslatot ad a térség Szentendre Építési Szabályzatának módosításával történő rendezésére, mely lehetővé tenné ezen a területen a CYEB Energiakereskedő Kft. beruházásában irodaház megvalósulását, az árvízi védmű kiépítését és a Postás strand megközelítésének rendezését. A testület elfogadta a Telepítési Tanulmánytervet, amely alapján tervezetten elindulhat a Duna-part ezen részének fejlesztése. Az önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében előzetes tárgyalásokat folytat a leendő beruházóval a településrendezési szerződés előkészítése érdekében, melyet a szeptemberi testületi ülésre szeretnének beterjeszteni. A SZÉSZ-módosítás ebben az esetben is tárgyalásos eljárás keretében történik, melynek szakmai véleményezési szakaszának megkezdése előtt partnerségi véleményeztetés szükséges.

Közszolgáltatási szerződés módosítása

A Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak, valamint a pincék fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos igazgatási jellegű feladatokat 2015. szeptembere óta az önkormányzat látja el. Ezeknek a feladatoknak az ellátása idén januártól megváltoztak, ezért módosították a közszolgáltatási szerződést. E szerint az igazgatási jellegű feladatokat továbbra is a hivatal végzi, azonban a szakmai-műszaki iránymutatást a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. adja.

FMC-támogatás

A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hungaro Consulting Projektfejlesztő Kft. között peres eljárás indult 8 évvel ezelőtt abból az okból, mert az FMC jogelődje vitatta a Hungaro Consulting Projektfejlesztő Kft. teljesítését több projekt pályázati anyagának előkészítésével kapcsolatban. Több éven át tartottak az egyeztetések, végül az FMC elvesztette a pert, mivel a bíróság megállapítása szerint a teljesítés 85%-ban jogszerű volt. A bíróság kötelezte az FMC-t az elmaradt díjak, a kamat, valamint a perköltség megfizetésére.

Az FMC jelenlegi költségvetési helyzetében nem tud helytállni olyan követelések rendezésében, amelyek a jogelődei tevékenysége során keletkeztek, ezért a képviselő-testület jóváhagyta a Ferenczy Múzeumi Centrum számára a támogatás összegének 25,32 millió Ft-tal való megemelését a város 2018. évi költségvetésének általános tartalékának terhére.

Kulturális Kft. alapító okiratának módosítása házszám-változás miatt

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Dunaparti Művelődési Ház címe, vagyis a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. székhelye megváltozik, ami miatt szükségessé vált az alapító okirat és a közművelődési megállapodás módosítása. A Kulturális Kft. címe a Duna korzó 11/A.-ról Duna korzó 18.-ra változott, a P’Art Mozi új címe pedig Duna korzó 25. lett.