2015. március 1., 12:55

Február 26-án rendkívüli testületi ülést tartottak a Városházán. A képviselő-testület elsőként a költségvetést tárgyalta meg, majd a Ferenczy Múzeum működésének vizsgálatáról és a Kulturális Központ Nkft. ügyvezetőjének felmentéséről szavazott.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester elöljáróban megköszönte a gazdasági vezető és a hivatal munkatársainak az intenzív munkájukat a 2015. költségvetés-tervezet elkészítésében, illetve a bizottságok munkáját a tervezet megtárgyalásában. Tóth István, a hivatal által felkért East Audit Zrt. könyvvizsgáló cég munkatársa a költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az idei költségvetés elkészítését és ellenőrzését nehezítette a számviteli rend megváltozása, illetve a folyamatos egyeztetések is sok energiát kívántak. Kijelentette, hogy a költségvetés-tervezet a jogszabályoknak megfelelően készült el.

Kubatovics Áron képviselő (TESZ) szerint a 2015. évi költségvetési táblázat nehezen értelmezhető struktúrájú, kevés információt ad, a költségvetésben nincsenek beruházások, csak felújítások. Pozitívumként értékelte a VSZ Nzrt. támogatásának növelését.

Fülöp Zsolt képviselő (TESZ) benyújtott módosító javaslatában szerepelt környezetvédelmi és civil alap létrehozása, felzárkóztatást ösztönző program pedagógusoknak, plusz támogatás a polgárőrség számára, elkülönített alap vagyongazdálkodási célokra, mellyel a belváros átpozícionálását segítenék elő.

Magyar Judit képviselő (MSZP) bizonytalannak tartotta a költségvetést, Holló István képviselővel (Jobbik) egyetértésben a túlélés költségvetésének nevezték, mert szerintük nincs benne fejlesztés és beruházás.

Kun Csaba képviselő (FIDESZ) nem értett egyet azzal, hogy ez az életben maradás költségvetése, hiszen jelentős fejlesztések vannak benne a korlátozott lehetőségek ellenére is. Pozitívumként értékelte a VSZ Nzrt. 20%-os többlettámogatását, mely remélhetőleg minőségi javulást eredményez a közszolgáltatások ellátása terén.

Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester megköszönte a segítő kritikákat. Kiemelte, hogy a mintegy 10 oldalas költségvetés a főbb kérdésekre választ ad. Zakar Ágnes felvetésére reagálva elmondta, hogy már jelenleg is futnak olyan kezdeményezések, hogy jobban támogassák az oktatási, szociális és egészségügyi szektorokat. A beruházások hiányával kapcsolatos felvetésekre elmondta, hogy idén 1,7 milliárd Ft-ot – átmenő és saját források igénybevételével – fordítanak fejlesztésekre, melyek több éves lakossági igényeket elégítenek ki, mint pl. több intézmény és lakóépület innovatív energetikai felújítása, csatorna-beruházás, útépítés, új óvodaépítés, meglévő óvoda felújítása, bővítése, valamint egyéb intézmény-felújítása és lakásfelújítása.

Végül Verseghi-Nagy Miklós megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat. Leszögezte, hogy a költségvetési egyeztetések a törvényben meghatározott keretek szerint történtek, konzultációra eddig is volt lehetőség, a jövőbeli rendszer tökéletesítésére nyitott az Önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy csak olyan módosító indítványt tud befogadni, amely a költségvetési egyensúlyt nem bontja meg, így Magyar Judit javaslatát beépítették a költségvetésbe, míg Fülöp Zsolt indítványát csak részletesebb kidolgozással (a konkrét többletkiadást konkrét költségcsökkentéssel szemben állítva) tárgyalná meg.

A polgármester szerint a költségvetés a város stratégiai céljainak megfelelően került összeállításra. Kiemelten fontosnak tartotta leszögezni, hogy az Önkormányzat költségvetése egyensúlyban van, ezt bizonyítja a működtetés pozitív egyenlege, amit 2015. évre 139,8 m Ft-ra terveztek, emellett 80 m Ft működési tartalékot is képeztek. Ugyanakkor a város cégeinek hitelállománya továbbra is igen magas, amivel súlyosan terhelik a város adósságszolgálatát.

A bevételek maximalizálását a helyi ipar növelésével, az ingatlanhasznosítással és az adófegyelem javításával kívánja elérni. A helyi adók bevételének növekedését elsősorban az iparűzési adóbevétel gyarapodásától várja, amelynek alapját – az országos élénkülő gazdasági környezet és a város növekvő lobbi ereje – új cégek megjelenése, letelepülése adhatja.

Verseghi kiemelte, hogy a VSZ Nzrt.-nek városüzemeltetési feladatainak javítása érdekében 20%-os többletforrást biztosítanak, melytől látható és érzékelhető minőségi javulást várnak el a közszolgáltatások nyújtása terén.

A költségvetési javaslat szerint prioritást élvező kötelező, továbbá az önként vállalt kulturális jellegű feladatokat végző városi szervezeteket, az itthon és külföldön is ismert kulturális és turisztikiai értékeink és hagyományaink őrzését végző intézményeinket összesen 300 m Ft-tal támogatja a város.

Az alapfokú oktatási intézmények 2013. jan. 1-től állami fenntartásba kerültek, az Önkormányzatnak a működtetésükről kell gondoskodnia. Az iskolákra fordítandó dologi kiadások összege 2015. évre vonatkozóan 113 m Ft-ra növekedett a közétkeztetésen felül, amiből az épületek szükséges felújítását is el tudják végezni.

Megváltozott az országos szociális ellátó rendszer 2015. március 1-től, a város költségvetése azonban változatlan nagyságú keretből biztosítja a rászorultak ellátását.

A polgármesteri összegzés után a képviselő-testület egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta a város idei költségvetését.

A város 2015. évi költségvetési terve itt elérhető.

Ferenczy Múzeum

Sürgősségi indítványként tárgyalták a képviselők a Ferenczy Múzeum működésének felülvizsgálatát.  A Múzeum – a pénzügyminisztériumi IV. negyedévre vonatkozó adatszolgáltató táblázata alapján – a 2014. évi működési bevételeinek teljesítései jóval alulmaradtak az eredeti és a módosított előirányzatnál, míg a dologi kiadások nagymértékű emelkedést mutattak.

A Ferenczy Múzeum a 2015. éves üzleti tervében szereplő jelentős többlettámogatási igénye miatt a működésének mielőbbi áttekintését tartja szükségesnek a város vezetése. Az indítványt a képviselő-testület többsége támogatta.

Szentendrei Kulturális Központ Nkft.

Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a Szentendrei Kulturális Központ Nkft. ügyvezetője felé történő azonnali hatályú felmondást, a cégvezető cégjegyzési jogának megszüntetését, az új ideiglenes ügyvezető kijelölését és az új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat megindítását.

Az indoklás szerint a Kult. Nkft. Szentendre város kulturális életében meghatározó jelentőségű tevékenységet fejt ki, ezért különösen fontos az Önkormányzat számára, hogy a társaságot olyan személy vezesse, akivel megfelelő a munkakapcsolata. Emellett – mivel a jelenlegi ügyvezető múzeumigazgatói pozíciója mellett másodállásban látja el a feladatot – egy főállású ügyvezető hatékonyabban tudja képviselni a társaság és a város érdekeit.

A képviselők azonnali hatállyal felmentették dr. Kálnoki-Gyöngyössy Mártont a munkavégzés alól. Ezzel egy időben Dr. Sirokiné Nagy Erika cégjegyzési jogának megszűnését is jóváhagyta testület. A Kulturális Nkft. élére ideiglenes ügyvezetőnek Csató Katát, elismert színházi szakembert javasolták, aki az új ügyvezetői pályázat lezárásáig látja el feladatát.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 19

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 19

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 19

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 19
pén 19

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 19
pén 19
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28