2016. január 21., 11:20
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú csatornázási projekt, mely öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítését foglalta magába, 2015. december 31.-én lezárult, a pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházásban érintett aszfaltos úthálózat eredeti állapotra való visszaállítása sok helyen még nem történt meg. Ennek oka, hogy a téli időjárási viszonyok között, aszfalt helyreállítási feladatokat nem lehet végezni. Az aszfaltos és  egyéb utak végleges helyreállítására várhatóan március második felében, ill. április hónapban kerül sor.

A pályázatban lévő közel 60 km gerinccsatorna, és a 3049 telken belüli kiállás elkészült. A beruházás nagyságára való tekintettel előfordulhat, hogy néhány ingatlan esetében elmaradt a telken belüli kiállás megépítése. Kérjük azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, ennek ellenére nem alakították ki telkén belül a rákötés lehetőségét, szíveskedjen bejelentést tenni a Dunakanyari Csatornázási Társulásnál, az alábbi elérhetőségek egyikén:

email: dcstiroda@pocsmegyer. hu

telefon: 26/814-843

csatornazas3Kérjük továbbá az érintetteket, hogy a megépült hálózatra való rákötéseket még ne kezdjék meg, mert a rendszer még nem kapott működési engedélyt. A leendő szolgáltatók feladata, hogy a Katasztrófavédelemhez mihamarabb benyújtsák az ehhez szükséges papírokat. Amint az engedély megérkezik, a lakosság értesítést kap arról, hogy megkezdheti a gerincvezetékre való rákötést.

A házi bekötések kiépítéséhez a szolgáltató DMRV (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu), Fővárosi Vízművek Zrt. (Szigetmonostor, Pócsmegyer) által jóváhagyott bekötési terv szükséges. A tervet minden ingatlantulajdonosnak egyénileg kell elkészíttetni. A jóváhagyást követően a házi bekötés kiépíthető, azonban a két végpontot, vagyis a meglévő belső vezetékre való rákötés és a most megépült kiállásra való rákötés pontját szabadon kell hagyni, nem lehet betemetni. A megépült belső hálózatot a szolgáltatók, a működési engedély meglétét követően, egy helyszíni szemle keretében veszik át a lakosoktól, ahol ellenőrzik, hogy a kiépítés a terveknek megfelelően történt-e.

Az engedély nélküli bekötés szigorú szankciókat von maga után!

A bekötési tervek elkészíttetését már nagyon sokan megkezdték, azonban a tervezők még nem tudják benyújtani a szolgáltatókhoz, mivel az ehhez szükséges geodéziai terv nem áll rendelkezésükre. Ezt a tervet a kivitelezőnek (Dunakanyar Konzorcium) kell prezentálni a beruházás befejezését követően. A tervek ellenőrzése és elfogadása jelenleg is zajlik a két szolgáltatónál.

Lakossági önerő:

A projektben érintett 3049 ingatlantulajdonos 2012. január 1-el kezdte meg a 240.000.-Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetését. A többség OTP Lakástakarékpénztár szerződést kötött, melynek lejárata 2018. év eleje.

A projekt Támogatási Szerződésének aláírásakor (2011.12.19) a támogatás mértéke 84,63 % volt. A beruházás ideje alatt a támogatás mértéke 92,24 %-ra emelkedett, valamint a Társulás (öt önkormányzat)  több alkalommal pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz önerő támogatásra, melyet sikeresen elnyert. Mindezekre hivatkozva elmondható, hogy a projekt során az önerőszükséglet jelentősen csökkent.

A befizetések nagy része az OTP- banknál, másik része az érintett lakosokból létrejött Társulatnál gyűlik. A mai napig felhasználásra csak az az összeg került, mely szükséges volt a projekthez. Igaz, a beruházás és ezzel egyidejűleg a projekt lezárult, azonban ennek is, mint minden Európai Uniós pályázatnak 5 éves fenntartási ideje van. (2020.december 31-ig). Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt mind a Magyar Állam, mind az EU bármikor ellenőrizheti a beruházást. Évente fenntartási jelentést kell készíteni, mely során igazolni kell a pályázatban szereplő környezeti- fenntarthatósági mutatókat, indikátorokat. Ilyen indikátor pl. a lakossági rákötések száma. Amennyiben a lakossági rákötések nem fogják elérni az elvárt mennyiséget, a Társulás komoly bírságra számíthat.

Erre hivatkozva, valamint arra, hogy az OTP LTP – k csak 2018. évben járnak le, a Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a lakossági önerő elszámolása a fenntartási idő végén fog megtörténni.

Dunakanyari Csatornázási Társulás