Események betöltése

Képviselő-testületi ülés – online közvetítéssel

2022. 09. 14.. 15:00

Leírás

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. szeptember 14-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

 

NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. A Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete – első olvasat Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
3. A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
4. TSZT+SZÉSZ módosítására irányuló lakossági kérelem a külterületi 0169/15 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének a biztosítása érdekében Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
5. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Fiala Balázs
6. HÉV állomás környékén fekvő, önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére irányuló új nyilvános pályázati kiírásról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné
Petényi Zsuzsanna
Kiss Gabriella
Hámornyikné Csemeczki Zita
7. Rezsinövekedés miatt rendkívüli támogatás nyújtásáról, a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
Novák Andrea
8. Gondozási Központ Sztaravodai út 2. épület használatba adásáról, a 101/2021. (IV.14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné
Petényi Zsuzsanna
9. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2022. év I. félévi beszámolójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
10. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Novák Andrea
11. A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői kinevezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
12. Az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Németh Szilvia
13. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
14. A Szentendre Város Semmelweis Díjáról szóló 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
15. A közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 25/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Harasztiné
Szabó Krisztina
Frei Erika
16. A Szentendrei Civil Ház használói körének kiterjesztéséről Előterjesztés Pilis Dániel alpolgármester Szontagh Istvánné
17. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kokovai Szilvia
18. A Barackvirág utca csapadékvíz elvezetése és esőkert létesítése építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kosztek Gabriella
19. A 10203 hrsz-ú, természetben a Kaptató utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna
20. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
(2022. június 7-től – 2022. szeptember 5-ig)
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Fülöp Zsolt
21. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt polgármester Kondacsné
Nagy Ágnes
22. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2022. május 05. – 2022. augusztus 04. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kokovai Szilvia
23. Az adóbevételek és adóhátralékok 2022. 1-7. havi alakulásáról Tájékoztató dr. Schramm Gábor jegyző Siklósi-Dutkay Csilla
24. A Városrészi Költségvetés 2022 programról Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kiss Barna
25. Deim Pál: Tájékozódási plasztika című köztéri szobortervének megvalósításáról Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Prosek Zoltán
26. A Külkapcsolati Tanácsnok munkájáról 2022. április – augusztus hónapban Beszámoló Helyes Imre Mihály Helyes Imre Mihály
27. A 14/2022. (I.26.) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról Beszámoló Magyar Judit
költségvetésért felelős alpolgármester
Novák Andrea
28. A Szentrendre 2335 hrsz-ú Fő tér 16. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázat eredményéről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna
29. Városi Kitüntető díjak adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Király Enikő
30. A 1199 hrsz-ú ingatlan lakcím módosítás tárgyában benyújtott fellebbezésről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést tart!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Harasztiné
Szabó Krisztina
31. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>

Városháza díszterme

Városház tér 3.
Szentendre, Pest 2000 Magyarország