Események betöltése

Képviselő-testületi ülés – Meghívó

2022. 04. 27.. 15:00

Leírás

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. április 27-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében.

NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
(2022. február 14 – 2022. április 9-ig)
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Fülöp Zsolt
3. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt polgármester Kondacsné Nagy Ágnes
4. Negyedéves beszámoló a távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről 2021. IV. negyedév Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Répánszky Júlia
5. A 2021. évi városrészi költségvetés megvalósulásáról Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kiss Barna;   Hámornyikné Csemeczki Zita
6. A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről Beszámoló Szűcs Katalin PEB elnök dr. Remele Antónia
7. A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás beszámolójáról Beszámoló Fülöp Zsolt polgármester Párth Szilvia
8. A külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2021. december – 2022. március hónapban Beszámoló Helyes Imre Mihály Kondacsné Nagy Ágnes
9. A Mezőkövesd, belterület 6849/8 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
10. Dumtsa Iparművészeti Vásárról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lőrincz Ágnes
11. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Jámbor Ferenc
12. A szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Remele Antónia
13. A Váci Tankerületi Központ átszervezésének véleményezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szontagh Istvánné
14. A Szentendrei Civil Ház használói körének kiterjesztéséről Előterjesztés Pilis Dániel alpolgármester Szontagh Istvánné
15. Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről Előterjesztés Magyar Judit alpolgármester Novák Andrea
16. A 898 hrsz-ú közterület elnevezéséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor jegyző Harasztiné Szabó Krisztina
17. Csatlakozás központi biológiai szúnyogirtás módszerére történő átállásról szóló térségi szándéknyilatkozathoz Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Hazai Attila
18. Az UD Magyar-Német Sportegyesület új sportközpontjának a 039/24 és 039/112 hrsz-ú telkeken történő létesítése érdekében TSZT+SZÉSZ módosítása– telepítési tanulmányterv véleményezése Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
19. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
20. Katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében a 11288 hrsz-ú (korábban: 0281/77 hrsz) és a 11289 hrsz-ú (korábban: 0281/79 hrsz) telkek vonatkozásában Szentendre Építési Szabályzatának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
21. A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
22. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna; Gabay Anett
23. A Szentendre 2310 hrsz-ú Fő tér 11.
szám alatti ingatlan átmeneti
hasznosításáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna; Gabay Anett
24. A Szentendre 2309 és 2310 hrsz-ú Fő tér 11., 2336 hrsz-ú Fő tér 16. és 2354 hrsz-ú Dumtsa Jenő utca 9. szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázatok kiírásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna; Gabay Anett
25. Önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Gabay Anett
26. Patak utcai 90/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna; Gabay Anett
27. Önkormányzat tulajdonában álló, Tegez útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-kiegészítés címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna; Gabay Anett
28. Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lantos Anna
29. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>

Városháza Díszterem

Városház tér 3.
Szentendre, 2000 Hungary