Események betöltése

Képviselő-testületi ülés / élő közvetítés

június 15.. 15:00

Leírás

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. június 15-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
(2022. május 10. – 2022. június 4.)
Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Fülöp Zsolt
3. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt polgármester Kondacsné Nagy Ágnes
4. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a benyújtott pályázatok vonatkozásában Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Szöllősy-Meggyes Ildikó
5. A Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról
Az Mötv 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Novák Andrea
7. Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testületének  a közterület-
használat rendjéről szóló 25/2016.
(X.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Harasztiné Szabó Krisztina
8. A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatói alvállalkozói szerződések módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Kada-Huszár Adrienn
9. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Mandula Gergely
10. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásairól Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Kada-Huszár Adrienn
11. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett P’ART Mozi új vetítőgépének beszerzésére, annak finanszírozására Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lakatos Judit
12. Deim Pál: Tájékozódási plasztika című köztéri szobortervének megvalósításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Prosek Zoltán
13. A Pomázi út és a Pipacs u. találkozásánál lévő önkormányzati tulajdonú 1245/45 hrsz-ú ingatlanon zöldterület közkert övezetbe sorolásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
14. A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 12/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
15. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
16. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
17. A 2021/2022. tanév helytörténeti versenyén résztvevő általános iskolák díjazásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szontagh Istvánné
18. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Németh Szilvia
19. A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
20. Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lantos Anna
21. Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Lantos Anna
22. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>

Városháza díszterme

Városház tér 3.
Szentendre, Pest 2000 Magyarország