2021. március 12., 13:51

A járványhelyzetben kialakult gyakorlat szerint, Fülöp Zsolt polgármester a képviselőkkel való egyeztetést követően a veszélyhelyzetben ráruházott hatáskörben döntött a 2021. március 10-re tervezett ülés 28 előterjesztéséről és határozati javaslatáról. 

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) MÓDOSÍTÁSA

A képviselő-testület többségének támogatásával módosítják a Szervezeti Működési Szabályzatot  (SZMSZ), melynek eredményeképpen új alpolgármesteri pozíciót hoznak létre; az új alpolgármester a költségvetés végrehajtásáért lesz felelős. Fülöp Zsolt polgármester Magyar Juditot, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét kérte fel a feladatra, aki 2021. március 12-én teszi le az esküjét.

A koronavírus-járvány és a kormányzati elvonások miatt kialakult gazdasági helyzetben újra kell gondolni a város intézményhálózatainak és cégeinek működtetését. Utóbbinál fontos a piaci alapon működő hatékonyság vizsgálata, amely területen a gazdasági szférából érkezett Kerti Attila tanácsadóként segíti az önkormányzat munkáját. Az új alpolgármesteri pozíció létrehozásával és a gazdasági tanácsadó munkájával átalakítják a város intézményhálózatát, cégeit, amely biztosítja a város hosszútávú működőképességét.

A GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Amennyiben az OTÉK és Szentendre Építési Szabályzata által elsődlegesen előírt, a telken belüli parkolóhely létesítésére vonatkozó követelmény teljesítése nem lehetséges, úgy a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására a rendeletben foglalt szabályok szerint lenne lehetősége az érintett ingatlanok tulajdonosainak, illetve építtetőinek.

Ezidáig Szentendrén ez szabályozatlan terület volt, ezért különösen fontos egy átlátható, egyszerű és mindenkire vonatkozó szabály megalkotására világos kritériumrendszerrel. A rendelet kimondja, hogy az innen befolyó pénzt elkülönített számlán kell vezetni, és kizárólag parkolóhelyek létesítésére lehet felhasználni.

A BÜKKÖS PART 22. ÉS a BOGDÁNYI ÚT 13. SZÁMÚ ÉPÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Kijelölték a Bükkös part 22. számú épületet (régi Egészségház) és a Bogdányi út 13. számú épületet (Libás ház) értékesítésre. Az épületek eladására a belvárosi csapadék- és szennyvíz szétválasztási program finanszírozásához van szükség, a 720 millió forintos beruházáshoz ugyanis az önkormányzat 300 millió forint állami támogatást kapott, 420 millió forintot önerőből kell fizetnie. A szerződés megkötésekor az önkormányzat rendelkezett alternatív megoldásokkal az összeg előteremtésére, miután azonban a kormány megfelezte a helyi iparűzési adót, amely jelentős költségvetési hiányt okozott, az ingatlanértékesítés elengedhetetlenné vált a projekt finanszírozásához. A két épület értékbecslése megtörtént, eladásuk fedezni tudja a beruházás befejezéséhez szükséges összeget.

1+1 PROGRAM PÁLYÁZATI DÖNTÉS

Idén is folytatódik a népszerű 1+1 program, amely keretein belül az önkormányzat és a szentendrei polgárok összefogásával utak, járdák épülhetnek meg a szűkös anyagi keret ellenére is. Az önkormányzat elfogadta az  Egres úti Úttársáság pályázatát,  6 855 000 Ft-tal támogatja az Egres út 131-133 területen lévő út megépítését.

A VÁROS ÉS A BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a város együttműködésének eredményeképpen megújul a Rózsakert lakótelep előtt található közpark, ahol jelenleg Aknay János szobra áll. A területen egy rózsakertet és egy csobogót alakítanak ki. A területválasztás különösen fontos, hiszen kifejezi a bolgár identitást, megőrzi a rég nagy megbecsülésnek örvendő bolgár kertészek emlékét, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy bemutassa Szentendre különleges rózsafaját, a szentendrei rózsát is.

 

Fülöp Zsolt polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy Szentendrén is súlyosbodik a járványhelyzet. Az oltások a háziorvosok és a rendelőintézet orvosainak kitartó munkájának és szervezésének köszönhetően folyamatosan zajlanak. A polgármester bízik abban, hogy az önkormányzat segítségével a folyamat felgyorsítható, ugyanis az adminisztrációban hamarosan az önkormányzat dolgozói is részt tudnak venni. Arra kéri Szentendre polgárait, hogy figyeljenek egymásra, tartsák be a szabályokat és az utcákon, közterületen is viseljenek maszkot.

Előterjesztés

Kiegészítés 1.

Kiegészítés 2.

Sürgősségi indítvány