2021. június 6., 22:29
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Pedagógusnap alkalmából a MűvészetMalomban díjakat és elismeréseket adtak át a pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak és kisgyermeknevelőknek. Szentendre Város Pedagógiai Díját 2021-ben Hajnal Szilviának, a Városi Óvodák Intézményvezetőjének, Kerezsi Csabának, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezetőjének és Szarvas Ritának, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos mesterpedagógusának adományozta az önkormányzat.

Kiváló szakmai munkájuk elismerésére, illetve nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték június 6-án vasárnap városunk pedagógusait, óvodapedagógusait, kisgyermeknevelőit. A pedagógusnapi ünnepséget a MűvészetMalomban tartotta a város. A megjelenteket Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a pedagógusok eredetileg, a Római birodalomban rabszolgák voltak. Mint mondta, bár a „hős” kifejezéssel általában azokat illetik, akik életük során egy vagy néhány nagy tettet vittek véghez, napjainkban hősök a pedagógusok: a mindennapok hősei.

Az ünnepségen a Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola szaxofon szakos hallgatóinak előadását élvezhette a közönség.

Fotó: Bácsi Róbert László

A pedagógusnapi ünnepség hagyományos része a Pedagógiai Díjak, szakmai elismerések átadása, valamint a nyugdíjba vonuló pedagógusok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők köszöntése.

Odaadó és lelkiismeretes munkájukért Szentendre Város elismerő oklevelet adományoz, melyet 2021-ben Fülöp Zsolt, Szentendre Város polgármestere adott át.

Szentendre Város Pedagógiai Díját 2021-ben Hajnal Szilvia, a Városi Óvodák Intézményvezetője, Kerezsi Csaba, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezetője és Szarvas Rita, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos mesterpedagógusa kapta.

A pedagógusnap alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült Csuhai Erzsébet, a Szentendrei Városi Óvodák Izbégi Óvoda Tagóvoda vezetője.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott Petyus Krisztina, a Szentendre Városi Óvodák Bimbó úti óvoda pedagógusa.

Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült Sverteczkyné Eőry Andrea, a Szentendre Városi Óvodák Vasvári Óvoda Tagóvoda Vezetője.

Kiemelkedő szakmai munkájának elismerése alkalmából köszöntötték Darvasiné Kis Csilla zászlóst, az MH Altiszti Akadémia szakoktatóját és Torma Ferencnét, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelőjét.

Szakmai munkájának elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Bencsáthné Juhász Máriát, a Szent András Katolikus Iskola és Óvoda pedagógusát,
dr. Beinschróthné Kiss Edit Katalint, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát,
Demeter Ágnest, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát,
Fülöp Sándorné Kolarovics Enikőt, a Szentendrei Református Óvoda pedagógiai asszisztensét,
Herber Ágotát, az Izbégi Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusát,
Kádár Péter Ivánnét, a Szentendrei Református Óvoda óvodapedagógusát,
Kiss-Székely Zoltánt, a Szentendrei Református Gimnázium pedagógusát,
Németi Jenőnét, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelőjét,
Paróczai Józsefet, a Szentendrei Református Gimnázium pedagógusát,
Péntek Istvánné Ibolyát, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelőjét,
dr. Puskás Áronnét, a Szentendrei Református Gimnázium pedagógusát,
Rózsa Magdolnát, a Szentendre Városi Óvodák Bimbó úti óvoda dajkáját,
Sárvári Margitot, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát,
dr. Simonné Kovács Máriát, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát, Steinné Gizella Máriát, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelőjét,
Szentirmai Juliannát, a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde kisgyermeknevelőjét,
Takács Zoltánt, a Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola pedagógusát és Mihályi Józsefnét, a Cházár András EGYMI- Bárczi Gusztáv Tanintézmény pedagógusát.

Díszoklevelének átvétele alkalmából köszöntötték Margaritovits Ivánné Pandur Radojkát, aki diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémántoklevelet kapott, és Tóth Mariannát, aki diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet kapott.

Az ünnepség pezsgős koccintással zárult.

Gratulálunk a díjakhoz, elismerésekhez, köszönjük a pedagógusok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők áldozatos munkáját!

Fotó: Bácsi Róbert László