2018. június 4., 11:32

Május utolsó napján rendezték meg a Városi Pedagógusnapot a Városházán, amelyen köszöntötték az idén nyugdíjba vonulókat, illetve elismerő okleveleket, díszdiplomákat, valamint Szentendre Város Pedagógia Díját adtak át a pedagógusoknak. Bár az iskolák már nincsenek önkormányzati fenntartás alatt, de a szoros kapcsolat, az együttműködés továbbra is megmaradt az oktatási intézményekkel.

Verseghi-Nagy Miklós ünnepi köszöntője után Vasvári Csaba színművész, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője Arany János balladáiból adott elő egy csokrot a tavalyi Arany-évre emlékezve, majd a polgármester átadta az elismeréseket, okleveleket és kitüntetéseket.

Elismerő oklevelet kapott:

Kovács Anett, Fórischné Lauber Ildikó és Torma Ferencné Éva kisgyermeknevelők egész éves áldozatos munkájukért, a gyerekek iránti szüntelen szeretet és munka elismeréseképpen.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték:

Szász Gézáné Ágnes bölcsődei dajkát, Füleki Éva óvodapedagógust (Bimbó úti tagóvoda), Mezei Györgyi óvodapedagógust (Hold utcai tagóvoda), Mócsainé Robics Marianna óvodapedagógust (Vasvári Pál úti tagóvoda), Gulyásné Szaluter Erzsébet óvodapedagógust (Szivárvány Tagóvoda), Kovács Márta óvónőt (Szentendre Városi Óvodák, Szivárvány Tagóvoda), Izsóné Chromcsik Ildikót (Református óvoda), Fűné Páljános Tündét (Izbégi Általános Iskola), Majnekné Horváth Katalint (Izbégi Általános Iskola), Tamásiné Kovács Anikót (Izbégi Általános Iskola), Pajor Gáborné Kis-Ferencz Zsuzsannát (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium), Tomecskóné Rácz Erikát (Petzelt Szakgimnázium és Szakközépiskola), Rózsavölgyiné Németh Editet (Petzelt Szakgimnázium és Szakközépiskola), Miklós Tibort, az iskola „mindenesét”, Csigéné Várnay Judit (Móricz Zsigmond Gimnázium).

Díszdiplomát vehettek át:

Visky Éva vasdiplomát (Izbégi Általános Iskola), Szabó Barna Béla arany- (50 év) és gyémántdiplomát (60 év), Szabó Gyuláné aranydiplomát, dr. Farkas László aranydiplomát, Böszörményi György aranydiplomát.

Szentendre Város Pedagógiai Díjazottjai

Bene Andrásné Péntek Erika

a Szentendrei Református Óvoda első igazgatója. Az ő vezetésével alakult át az eredetileg önkormányzati fenntartású óvoda református óvodává 2009-ben. Az évek során igazgatása és vezetése alatt a táblacserés óvodából a város egyik legkorszerűbb és legvonzóbb óvodája lett. Bene Andrásné pedagógiai munkáját, több mint harmincéves szakmai tapasztalatát városszerte ismerték és elismerték. Az idei évben nyugdíjba vonul. Egyházközsége így is szeretné megköszönni azt az áldozatos munkát, amelyet a városért és a református oktatásügyért tett.

Deli Gabriella

alapító tagja a Templomdombi Általános Iskolának és aktív résztvevője az iskola arculatát kidolgozó csapatnak. Az iskola pedagógiai programjának egyik legfontosabb elemévé vált nemcsak elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban a gyermekek manuális készségfejlesztése, melyben kimagasló szerepet vállalt. A képzőművészet iránti rajongása, nyitottsága, ötletgazdagsága, állandó újkeresése átragad tanítványaira. Az általa alapított Vizuális Műhelyben a legkisebbektől a kamaszkorosztályig tevékenykednek gyerekek. Évtizedek óta ugyanolyan lelkesedéssel figyeli a gyermekek számára kiírt hazai és nemzetközi képzőművészeti pályázatokat, melyeken tanítványai kiemelkedő sikerrel vesznek részt.

A Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola 5 fős munkacsoportja:

Aladics Antal nyugdíjas művésztanár, dr. Szandi Varga Péter biológiatanár, Dobai Tamás történelemtanár, Pajkosné Réczi Beáta testnevelő tanár (nyugdíjba vonul), Páliné Szappanos Zsuzsanna magyartanár, kulturális antropológus. A munkacsoport tagjai évek óta folyamatosan készítik fel az iskola többségében hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulóit az intézmény belső ünnepeinek méltó megrendezésére, a városi művészeti versenyekre, ahol a tanulók kiemelkedő eredményeket értek el. Az iskola komoly hagyományokkal rendelkező KUL_TÚRA programjával a nemzeti kultúra, a magyar irodalom iránt kelti fel a diákok érdeklődését. Az „Irodalmi barangoló” program célja az emlékhelyek felkeresésével a magyar kulturális örökség szellemi és tárgyi hagyatékainak megismertetése. A pedagógus csoport a tanulók bevonásával ápolja városunk hírességeinek, Hamvas Bélának, Petzelt Józsefnek, illetve Szabó Károly cukrászmesternek az emlékét, és gondozásba vette a szentendrei temetőben nyugvók sírját.

Jelöltek voltak még:

Gulyás Melinda tanító (Barcsay iskola), Gaál Natália zongoratanár, Rádulyné Gruber Zsuzsanna tanító (Barcsay iskola), Klement Mónika tanár (Barcsay iskola), Csigéné Várnay Judit német nyelvszakos mesterpedagógus (Móricz gimnázium).

Az ünnepség után fogadáson látták vendégül a pedagógusokat, de előtte a szervezők Böjte Csaba gondolatával zárták a rendezvényt, melynek aktuálisát az ismert ferences szerzetes június 9-i látogatása adta: Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a jót „kiszeretni”.

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
vas 03

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 03

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.