2015. január 12., 08:30
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Januárban Párbeszéd Szentendréért címmel indít konzultációsorozatot Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A kérdőíves felmérés a készülő fejlesztési stratégia alapját jelenti; célja, hogy a városvezetés megismerje a szentendreiek véleményét arról, hogy hogyan képzelik el a település jövőjét. Szentendre polgármesterével a megválasztása óta eltelt időszakról és a hamarosan induló felmérésről is beszélgettünk.

Egyik első polgármesteri intézkedéseként rögtön egy terhes örökség felszámolásába fogott bele. Sporthasonlattal élve: lendületes kezdés. Nem túl gyors a tempó?

A városi uszoda ügye már évek óta húzódott, de senki nem volt elég határozott ahhoz, hogy rendezze ezt az áldatlan helyzetet. A választók azért bíztak meg a város vezetésével, hogy végrehajtsam azt a programot, amihez együttműködésüket kértem. Soha nem fogom cserbenhagyni a szentendreieket, és kiállok a városért, bármilyen ügyről legyen is szó. A várost minden valószínűség szerint kár érte, és ha az igazságszolgáltatás is a mi oldalunkon áll, akkor ezért valakinek felelnie kell. Mindent meg kell próbálnunk, hogy bebizonyítsuk az igazunkat, de egyet nem tehetünk meg, nem hagyhatjuk veszni azt, ami a közösséget illeti.

Mire volt elég az elmúlt három hónap?

Hogy én is egy sporthasonlattal éljek, a csapatok kifutottak a pályára, a játékosok kezdenek bemelegedni. Az elmúlt időszak intenzív munkával telt. Megtörtént az ilyenkor szokásos átadás-átvétel, áttekintettem a folyamatban lévő ügyeket, és meghoztam a zavartalan működéshez szükséges döntéseket. Eközben egy olyan szervezeti struktúra alapjait is sikerült letenni, ami gördülékenyebbé teszi a munkát, megszünteti a párhuzamosságokat és hatékonyabb, számonkérhetőbb ügyintézést tesz lehetővé. Szntendrén egy pillanatra sem állt meg az élet: hamarosan átvilágítjuk az önkormányzat működését, felújítottuk és átadtuk a Mókus hidat, meghirdettük a lakótelepi társasházak energetikai korszerűsítését célzó Dunyha-programot, útépítések zajlanak a Nap és a Mandula utcában, január második felében pedig megindul a csatornázás nagyrészt a Leányfalu felé eső városrészben. Szentendre lendületben van.

Amit megakaszthat a fizetőssé tett közúti közlekedés…

Bízom benne, hogy nem így lesz. Az útdíj rendszer a mai napig változóban van. Ha a helyi önkormányzatok összefognak, hatékonyan tudják képviselni az érdekeiket. Így sikerült elérnünk azt is, hogy a Megyeri híd ingyenes maradjon. Ez valamelyest könnyít Szentendre helyzetén, de még van teendőnk e téren. Meggyőződésem, hogy ha nem érzelmi és pártpolitikai alapon közelítünk a kérdéshez, hanem értelmes szakmai párbeszédet folytatunk a kormányzattal, akkor további eredményeket is elérhetünk.

Ha már a párbeszédnél tartunk. A kampányában azt is hangoztatta, hogy a városvezetés nyitott lesz a Szentendreiek javaslataira és a város jövőjét érintő fajsúlyos döntésekben kikéri a véleményüket. Lesz erre lehetőség?

Valóban tettem ilyen vállalást és tartom is magam hozzá, mert meggyőződésem, hogy közös ügyeinkben csak egymást meghallgatva juthatunk egyről a kettőre. Szentendrének vissza kell szereznie vezető szerepét a régióban. Ehhez egy új szemléletű, korszerű városstratégiára van szükség, mely meghatározza a fő fejlesztési irányokat. Ennek a megalkotásában számítok az itt élők kreatív gondolataira is.

Hogyan kapcsolódhatnak be a munkába a szentendreiek?

Hamarosan a postán és az interneten keresztül minden háztartásba eljuttatunk egy rövid kérdőívet. Arra szeretném kérni a városlakókat, hogy töltsék ki és kapcsolódjanak be a város jövőjéről folytatott párbeszédbe. Egy valóban előremutató városstratégiát nem lehet egy íróasztal mögött megírni. Ismerni kell hozzá a városlakók véleményét, akaratát és javaslatait is. A kérdőív a szentendrei polgárok véleménynyilvánítását teszi lehetővé, egy olyan fórumot teremt, ahol megoszthatják elképzeléseiket a város vezetésével és egymással. Meggyőződésem, hogy egy önkormányzat csak úgy működhet hatékonyan, ha nyitott az itt élők javaslataira, és meghallja a kisebbségi és civil szervezetek, a nemzetiségek, az egyházak, a kultúra és a gazdaság szereplőinek szavát.

Milyen kérdésekre számíthatunk?

Olyan kérdéseket fogalmaztunk meg, amelyekről tudjuk, hogy érdeklik a közvéleményt, amelyek az utcai beszélgetéseken, a lakógyűléseken, a közmeghallgatásokon is állandóan napirenden vannak. Persze egy ilyen felmérés során képtelenség egy város jövőjével kapcsolatban minden releváns kérdésre kitérni, de igyekeztünk úgy összeállítani a kérdéssort, hogy az lefedjen minden olyan közügynek számító területet, ami érinti a közösségünket. A kérdések kitérnek az önkormányzat feladataira, a lehetséges városi beruházások tervezésére, de terítékre kerülnek szociális és egészségügyi témák is.

Mit vár a felméréstől?

A Párbeszéd Szentendréért konzultáció célja, hogy az Önkormányzat képet kapjon arról, hogy Szentendre polgárai milyen fő fejlesztési irányokat tartanak fontosnak a város és saját életük, mindennapjaik szempontjából. A visszaküldött kérdőíveket értékeljük, és az eredményekről tájékoztatjuk a szentendreieket. A beérkező visszajelzésekből kirajzolódó lakossági elvárások biztos kiindulópontot jelenthetnek egy, a közösség által is támogatott, új fejlesztési stratégia megalkotásához, illetve a városlakók igényei és prioritásai alapján meghozott döntések előkészítéséhez.

Milyen részvételre számít?

Én olyannak ismerem a szentendreieket, akik felelősen gondolkodnak akkor is, ha saját és akkor is, ha közösségük és városuk ügyiben kell dönteniük. Most is számítok rájuk, és megtiszteltetésnek tartom, ha elmondják a véleményüket.