2023. május 24., 18:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Vasúti Villasor és környékének lakói második éve töretlen érdeklődéssel vesznek részt a környék forgalmi rendjével kapcsolatos lakossági egyeztetéseken. A május 22-ei helyszíni lakossági fórum néhány résztvevőjének majdnem sikerült megakadályozni a korábbi fórumokra jellemző párbeszédet, de a forgalmi rendet közügynek tekintő lakóknak – a hangos véleménynyilvánítások ellenére – azért sikerült szakértői választ kapniuk kérdéseikre.

A forgalmi rend újratervezésére azért került sor, mert a Városrészi Költségvetés 2021-es programban ez a javaslat kapta a legtöbb szavazatot. Azóta több koncepciótervről egyeztetett a városvezetés és a tervet készítő szakértő az itt élőkkel. A lakossági fórumokon egyértelműen kiderült és a résztvevők is belátták, hogy a forgalmi rend tervezése, megváltoztatása nem olyan ügy, amit a szavazatok vagy aláírások számával, vagy a hangerővel célszerű eldönteni, hanem szakmailag megalapozott, nyílt vitában, hiteles mérlegelést követően érdemes döntést hozni. E belátás mintha szertefoszlott volna a május 22-ei egyeztetés elején – legalábbis erre lehetett következtetni abból, ahogy a teljes tervet szavazással akarták elvetetni néhányan. E próbálkozás végül sikertelennek bizonyult.

A VASÚTI VILLASOR ÉS KÖRNYÉKE: FORGALOMCSILLAPÍTÁS című oldalunkon tájékozódhat a forgalmi rend átalakítására vonatkozó koncepciótervről
és az előzményekről.

Az ellenzők okozta hangzavar ellenére azoknak, akik hajlottak a párbeszédre, sikerült Szele András szakértővel, Pilis Dániel városfejlesztési alpolgármesterrel és Drávucz Zsolt választókerületi képviselővel szót váltaniuk. E beszélgetések során tisztázódtak – a félretájékoztatás miatt – közszájon forgó vélekedések is: egyetlen koncepcióterv-változatnak sem volt célja a Mathiász utcára terelni a Vasúti Villasor forgalmát, továbbá a január 30-i lakossági fórum nem volt ügydöntő, mert a lakossági fórumnak nincs ilyen jogköre, és ebből következően sem Pilis Dániel alpolgármester, sem Drávucz Zsolt önkormányzati képviselő nem bocsátott semmit szavazásra.

A szakértővel és az alpolgármesterrel folytatott párbeszéd során több javaslat hangzott el a gyalogátkelők kialakításának helyével, a különböző utcákban a sebességkorlátozás mértékével, a szakaszonként más-más sebességkorlátozás szükségességével, a teherautó-forgalom korlátozásával, az egyes utcák egyirányúsításával, a zsákutcák kialakításának problémáival, a forgalomcsillapításnál alkalmazott eszközökkel kapcsolatban.

Az újabb észrevételeknek a tervbe történő beépítésével tovább finomodnak a forgalmi rend átalakításával kapcsolatos elképzelések annak érdekében, hogy az itt lakók számára a leginkább elfogadható terv alakuljon ki. A városvezetésnek az volt a célja, hogy a forgalomkezelés korszerű, rendszerszerű megközelítésével egy távlatos, a területet elözönlő forgalom problematikájára választ adó, forgalomszámlálásra épülő koncepcióterv készüljön.

A korábbi közös tervezésben elsősorban azok vettek részt, akik már ma is a saját bőrükön érzik az átmenő forgalom súlyát, a bemutatott változat az ő tetszésüket egyértelműen elnyerte. A forgalmi terhet jelenleg nem viselő utcák lakói körében azonban egyértelműen nincs támogatottsága – a most még számukra nem érzékelhető – forgalom csillapításához  szükséges intézkedéseknek. Ők a mostani közlekedési lehetőségeik korlátozását látják a tervváltozatokban, illetve a Mathiász utca nyugati részének lakói szkeptikusan fogadták a szakértői választ, hogy az új terv nem visz extra forgalmat erre az utcaszakaszra.

Elhangzott olyan vélemény is, mely szerint egy városrész forgalmi rendjéről soha nem lehet olyan döntést hozni, amelyet a többség elfogadhatónak tart, hiszen mindenkit csak az érdekel, hogy előtte hány autó halad el. Ez az álláspont kétségbe vonja a lakók konszenzus- és belátásképességét, az egymás iránti szolidaritást. A városvezetés azonban nem így gondolja, a támadások ellenére a lakosság bevonására épülő közös gondolkodás útját járta. A több mint egyéves egyeztetéssorozat következő – várhatóan utolsó – állomása a június 1-jei lakossági fórum lesz.

Lakossági fórum: június 1., csütörtök 18:00–20:00
Helyszín: Városháza díszterem

Fotó: Bellai László