2020. november 13., 20:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A szentendrei Gondozási Központ pályázatot hirdet szociális segítő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hajléktalanok Nappali Melegedője hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak alapján a hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen szociális segítői feladatok ellátása. A beosztás ügyeleti rendszerben történik.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

Pályázati feltételek: Szakirányú szociális szakképesítés: szociális gondozó, pl. szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettség bemutatása, felvétel esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja a szállóvezető és az intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.