2024. május 30., 14:11

Az önkormányzat a Városrészi Költségvetés belvárosi nyertes fejlesztési javaslatát megvalósítva dolgozik a Paprikabíró utcai nagyparkoló és a Sánc köz közötti szakaszra vonatkozó beszerzési eljáráson, amely a Kossuth Lajos utcáig terjedő járdafelújítás első szakasza. A beruházás várhatóan ősz elejére készülhet el.

A Paprikabíró utcai nagyparkolóból a városközpont felé igyekvők ma még csak részben tudnak járdán haladni, mert a nagyparkoló és a Kossuth Lajos utca között csak helyenként található járdafelület, annak burkolata is változatos, nincs egységes kialakítása. A Városrészi Költségvetés belvárosi nyertes fejlesztési javaslat ennek a járdaszakasznak a kiépítése volt. A megvalósításra kiírt koncepcióterv – amely a járdaépítés mellett parkolóhelyek kialakítását is tartalmazza – az utca egész hosszán vizsgálja a gyalogos közlekedés megoldását, javaslatot tesz az utca egész hosszán a járda nyomvonalának folyamatossá tételére, figyelembe véve az utca szűkös keresztmetszetét. Ez alapján az önkormányzat most készíti elő a Paprikabíró utcai nagyparkoló és a Sánc köz közötti szakaszra vonatkozó beszerzési eljárást. 

Az elkészült koncepcióterv összesen 300 méter hosszú járdafelújításról, illetve új járda építéséről szól, amelynek első 70 méteres szakaszát érinti a mostani beszerzési eljárás.

Pilis Dániel alpolgármester tájékoztatása szerint a járdaépítésre a belvárosban érvényes szabályok szerint kerül sor, azaz nem aszfaltozott, hanem a műemléki képhez jobban illeszkedő kockaköves járdákat alakítanak ki. A kivitelezésre a sikeres beszerzési eljárást követően kerülhet sor, a munkálatok jó esetben a nyári iskolai szünetben kezdődnek, és várhatóan ősz elejére fejeződnek be.