2017. szeptember 18., 13:39
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Ezzel az összefoglaló névvel illetik a zsidóság ünnepsorozatát, amelyik az őszi időszakra esik. A változó dátum oka az európai és a zsidó naptár eltérő voltában keresendő.

Az őszi nagyünnepek a zsidóság legnagyobb vallási, ún. bűnbánó ünnepei. Kezdete a zsidó naptár szerinti újév, tisri hónap elseje, amely idén szeptember 21-én lesz. Ezzel kezdődik az 5778. zsinagógai év. Újév (héberül ros hasana) kétnapos ünnep. A hagyomány szerint ekkor az Örökkévaló számba veszi az emberek tetteit, és dönt róluk, ezért a hívők igyekeznek megtisztult lélekkel várni ezeket a napokat. A hagyományos újévi jókívánság szövege: Jó esztendőre légy beírva (mármint az élet égi könyvébe)!
A kétnapos újév után a megtérés, a bűnbánat napjai következnek és tartanak tisri hónap 10-ig. Ez a nap héberül jom kipur, azaz engesztelőnap; a köznyelvben hosszúnapnak is hívják. A megnevezés magyarázata a szigorú, 25 órás, teljes böjt, azaz nemcsak enni, de inni sem szabad ezen a napon. Általában a vallásukat nem, vagy alig tartó zsidók is elmennek legalább egyszer egy évben, ezen a napon a zsinagógába, és imáikban bocsánatot kérnek az Örökkévalótól hibáikért, bűneikért. Az ünnepet a Kol nidre ima vezeti be (érdemes meghallgatni a Youtube-ról, gyönyörű) és a böjt végét jelző sófár (kosszarvból készített kürt) hangja zárja.
Kedves Olvasóim, hitüktől, vagy hitetlenségüktől függetlenül: Jó esztendőre legyenek beírva! Ebből nem lehet baj.
Szegő András

Fotó: bzsh.hu