2013. január 11., 18:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor Község Önkormányzata Dunakanyari Csatornázási Társulás néven önkormányzati társulást alapítottak, mely 2010. szeptember 9-én bejegyzésre került. Az öt település nevében, Szentendre Város Önkormányzata, mint az akkori gesztor település által benyújtott KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése” tárgyú pályázat, 2011. február 10-én befogadásra került. 2011. április hónaptól a DCST Társulási Tanácsának döntése alapján, Pócsmegyer Község Önkormányzata vette át a gesztor település szerepét. 2011. október 5-én a pályázat pozitív döntésben részesült, a Támogatási Szerződést 2011. december 19-én írták alá, mely alapján az előkészítés és a megvalósítási munkák nettó összköltsége 3.536.204.000.-Ft, ebből az elszámolható nettó összköltség 3.471.264.000.-Ft, azaz az uniós támogatás mértéke 84,636226 %. A Társulás Önerő Alap kérelmet is benyújtott, az egyeztetések eredményeképpen 482.889.840,- Ft vissza nem térítendő és 27.381.655.- Ft (kb.5%) visszatérítendő támogatás igénylésére került sor.

A projekt előkészítési munkái 2009. évben kezdődtek. Az előkészület költségeit az érintett települések biztosították, az általuk érintett ingatlanok számának arányában. A közbeszerzési szakértői feladatokkal 2010. július hónapban a VANIN Kft-t bízták meg a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására, valamint a dokumentációk elkészítésére. A közbeszerző cég bevonásával a projektmenedzsment a FIDIC mérnök, valamint a PR közbeszerzési dokumentumok előkészítése megkezdődött, a jogi szakértő kiválasztásra került.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére 2012. decemberben került benyújtásra. A mérnök kiválasztására irányuló eljárás megindult, tervezett szerződéskötés: 2013. január vége. A nyilvánosságért felelős cég kiválasztása az idei év elején esedékes, a kivitelező kiválasztására ezzel párhuzamosan kerül sor. Az építkezés a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt várhatóan csak 2014-ben kezdődik.

[box style=”info”] Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, valamint az OTP Bank elkészítette a hátralékos fizetők listáját. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy mind az LTP-be fizetőknél, mind az egyéb módon fizető érdekelteknél nagy összegű, több hónapos elmaradások mutatkoznak.

Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Társulat felszólítása ellenére sem történik meg a hátralék rendezése, úgy az önkormányzat adók módjára behajtja az elmaradt követelést.

A rendszeres havi fizetés nagyon fontos, főleg az LTP tulajdonosok esetében, mivel az állami támogatás csak abban az esetben jár a befizetett betétek után, ha a havi rendszeres fizetés biztosított.

Ezúton szeretnénk megköszönni azon érintettek hozzáállását, akik ez idáig is eleget tettek kötelezettségüknek. A projekt sikere mindannyiunk közös célja, melyhez elengedhetetlen az Önök együttműködése.

A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat OTP Lakástakarékpénztár szerződéssel rendelkező tagjai a befizetéshez szükséges csekkeket az OTP-től előreláthatólag 2013.január közepén kapják meg. Csekket csak azok kapnak akik a szerződés aláírásakor ezt a befizetési módot választották. Fizetési mód módosítást a szerződő bármelyik OTP fiókban kérhet .

Amennyiben bárkinek kérdése merül fel befizetett / elmaradt hozzájárulása kapcsán, úgy kérem, szíveskedjenek a Társulatot keresni az alábbi elérhetőségek egyikén:

  • Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat
  • Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)
  • Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966
  • Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig
  • Email: sztarsulat@gmail.com [/box]