2023. március 24., 21:16

Szentendre városának képviselő-testülete legutóbbi ülését 2023. március 22-én tartotta a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetítette a város Facebook-oldalán. A vágatlan felvétel utólag is megtekinthető. A mintegy harminc napirendi pontot tárgyaló, vitáktól sem mentes tanácskozást az alábbi cikkben foglaltuk össze.

Az első napirendi pontban dr. Turi-Kovács Áron rendőralezredes, Szentendre új rendőrkapitánya mutatkozott be a képviselőknek. Röviden ismertette szakmai életútját, elmondta, tősgyökeres szentendreiként örül, hogy a város rendőrkapitányaként dolgozhat, kiemelte, ha bárkinek olyan problémája van, amely a rendőrség hatáskörébe tartozik, bátran keresse őket. Arról is beszélt, hogy Szentendre kriminalisztikai fertőzöttsége szerencsére országos összehasonlításban alacsonynak tekinthető. A testület tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták mind dr. Turi-Kovács Áron, mind Szakács Tibor rendőrőrmester, körzeti megbízotti kinevezését. 

A második napirendi pontban a Spar áruház újjáépítésével kapcsolatos megállapodásról tárgyalt a testület. Az előterjesztést a testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal fogadta el. A témáról részletes összeállítást készítettünk, amely de kattintva olvasható.

Szívesen látjuk a testületi ülésen az országgyűlési képviselőket

A napirend kapcsán Laárné Szaniszló Éva képviselő nehezményezte, hogy két olyan személy is résztvett a testületi ülésen, akiknek nem lehettek volna jelen, legfeljebb a karzaton. Hozzátette, információi szerint momentumosokról van szó. Fülöp Zsolt elmondta, egyikük országgyűlési képviselő, illetve hogy a képviselő szükség esetén elmondja, ki volt a kísérője. Egyúttal felhívta a figyelmet, szívesen látja az országgyűlési képviselőket a testület ülésén, azt is örömmel fogadja, ha Vitályos Eszter képviselő asszony is tiszteletét teszi a képviselő-testületnél, illetve hogy nem fogja nehezményezni, ha segítőt is hoz magával. 

Harmadik napirendi pontként a Spar szerződés előkészítéséval kapcsolatos beszámolót fogadott el a testület. Ennek kapcsán Laárné Szaniszló Éva azt kérte, hogy miután a beruházás eredeti terveihez képest a csúszás már most látszik, minden beszámolóban aktualizálják a projektterveket, és valahogy, akár pirossal jelezzék a késést. 

A polgármester jelezte, a képviselők és a lakosság is megfelelő tájékoztatást kapnak a folyamat állásáról. Egyúttal mindenkit arra kért, hogy aki bármiféle kapcsolattal rendelkezik a plázabizottsághoz, az segítsen abban, hogy mielőbb megszülessen  az engedély az építésre. Hozzátette, örül hogy a képviselő asszony aktivizálta magát a Spar ügyében, ugyanakkor emlékeztetett, hogy amennyiben a Fidesz frakción, illetve a párt helyi szervezetén múlt volna, sehol sem tartana az ügy, mert sem az eredeti, sem a megújított koncepciótervet nem szavazták meg a párt képviselői. 

Zakar Ágnes képviselő elmondta, neki ugyan nincsenek kapcsolatai a plázabizottság felé, de szívesen aláír egy levelet, amelyet a testület küld a bizottságnak, amelyben a beruházás támogatását kérik. Lang András képviselő tovább vitte az ötletet, és javasolta, hogy a testület tagjai – pártállástól függetlenül – keressék meg a plázabizottságot a Zakar Ágnes által javasolt levélben, mert ez minden szentendrei közös érdeke. A polgármester is támogatta a javaslatot, és ígéretet tett, hogy hamarosan elkészítik a levelet.

Átadjuk-e az államnak a rendelőintézetet?

A rendelőintézet államnak való átadásával kapcsolatos váratlan levél ügyét is tárgyalta a testület. A sürgősségi indítványként beterjesztett javaslatról a polgármester elmondta, korábban az egészségügy átalakítása kapcsán volt arról szó ugyan, hogy a rendelőintézetek a kórházak mellé tagozódnak be, de később úgy tűnt, ebből nem lesz semmi. Ezért is jött váratlanul az a levél, amelyben Jenei Zoltán Országos Kórház-főigazgató az iránt érdeklődött, hogy át akarja-e adni az önkormányzat a rendelőintézetet az államnak, illetve hogy részt akar-e venni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon. 

Fülöp Zsolt elmondta, az ezzel kapcsolatos döntés nem polgármesteri hatáskör, hanem testületi, ezért is fordult az ügyben a képviselőt-testülethez. Az előterjesztésben egyelőre csak annyit kért, hogy hatalmazza fel a testület a tárgyalásokra, mert egyelőre semmit nem tudni az esetleges átadás feltételeiről. A tárgyalások során a polgármester egyeztetni fog a SZEI igazgatójával, orvosigazgatójával és a háziorvosokkal is. Az előterjesztés a számos felvetődő és tisztázandó kérdés közül ötöt fogalmazott meg a következők szerint:

  • Változik-e a továbbiakban az önkormányzatok által működtetett rendelőintézetek finanszírozása? Ha változás lesz, az csökkenést vagy növekedést jelent?
  • Amennyiben állami fenntartásba kerül a járóbeteg-ellátás, akkor a jelenlegi szentendrei szolgáltatási színvonalat mi garantálja, illetve lesz-e szolgáltatás növekedés,  és ehhez szükséges-e az önkormányzatnak plusz kiegészítő támogatást adnia?
  • A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott kapacitásokon túli szolgáltatásokat az állami átvétel után is megtartja-e a működtető?
  • Tisztázni kell a rendelőintézethez mint vagyonelemhez tartozó tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.
  • Milyen együttműködés és feladatellátás marad meg, illetve változik a rendelőintézet és a háziorvosok között? 

Helyes Imre képviselő felvetette, átadás esetén marad-e az intézmény vezetése, amely szentendrei illetőségű, és így jól ismeri a helyi lehetőségeket, igényeket. Zakar Ágnes képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a tárgyalásokon ki kell emelni, hogy a rendelőintézet nemcsak városi, hanem járási feladatokat is ellát. Pilis Dániel alpolgármester kiemelte, a rendelőintézet épülete milliárdos értékű, nagy kérdés, hogy a feladatellátás átadása esetén miként kompenzálják az önkormányzatot. Szűcs Katalin képviselő nonszensznek nevezte a levelet, mert információi szerint az egészségügyi kormányzat sem tudja mit is akar igazán, ezért felháborító, hogy akkor, amikor nem tudni, hogy államosítani akarják a rendelőket vagy mégsem, esetleg vegyes rendszert képzelnek el, ilyen levelekkel keressék meg a magyarországi önkormányzatokat.

Szabados András inkább a lehetőséget lát az átalakításban, amennyiben marad vagy emelkedik az ellátás színvonala, akkor jól is járhat Szentendre. Szegedi István abban egyetértett Szűcs Katalin pesszimizmusával, hogy amit központosítanak, az az elmúlt időszak tapasztalatai alapján rosszabb minőségű lesz, mint korábban volt. A levélben megfogalmazott harmonizáció azt a lehetőséget veti fel, hogy ahol nincs szolgáltatás, ott legyen, ahol viszont van, onnan vegyük el. Miután Szentendre relatíve jó helyzetben van, a képviselő attól tart, hogy városunk inkább az utóbbi kategóriába kerül majd. Optimista, de inkább talán utópisztikus lehetőségként említette, hogy valahonnan kerül majd forrás az egészségügy fejlesztésére, és azt egyenlően osztja majd el a kormány. Összefoglalva: semmiképpen nem támogatja az intézmény átadását.

A polgármester hangsúlyozta, információ hiányában nem lehet dönteni, ezért a felelős döntéshez először meg kell ismerni a lehetőségeket, a részleteket. Mert az semmiképpen nem tolerálható, hogy a változás következtében elvezényeljenek orvosokat a városból, és ezzel romoljon az ellátás színvonala. 

Drávucz Zsolt azt kérte, hogy mindenképpen kerüljön vissza a kérdés a testület elé. Fülöp Zsolt elmondta, ez volt az eredeti szándék is, amint azt a téma felvezetésében is említette. A testület elfogadta a javaslatot.

Ezt követően Laárné Szaniszló Éva ismét nehezményezte, hogy vannak a teremben olyanok, akik nem jogosultak ott lenni, és arra kérte a polgármestert, hogy dr. Szele András közlekedési szakértőt „legyen kedves felküldeni a karzatra, mert nem tartózkodhat itt lent.”

Szigorodnak az építési szabályok, a város túlzsúfoltságát meg kell állítani

A szentendrei építési szabályzat módosításáról is tárgyaltak a képviselők, szintén sürgősségi indítványként. A módosítás célja, hogy megakadályozza a település túlzsúfoltságának növekedését. Az elkészült tervezetet februári testületi ülést követően véleményezésre bocsátotta a testület a város honlapján, majd március 8-án lakossági fórumot tartottak a tervezetről. Összesen 15 vélemény érkezett a tervezethez, amelyek több mint száz javaslatot fogalmaztak meg. A beérkezett javaslatokat  a tervet készítők részben elfogadták, részben részletes indoklással elutasították. A mostani, 60 oldalas előterjesztés ezeket ismerteti. 

Laárné Szaniszló Éva a téma kapcsán elmondta, nem fogja megszavazni az előterjesztést. Nem azért, mert nem támogatja, hanem mert képtelenség ekkora anyagot ilyen rövid idő alatt elolvasni. Ezt követően olvasási szünetet következett, majd 13 szavazattal, egyhangúlag támogatták a képviselők az előterjesztést. 

Egy ünnepi beszéd utóélete

A Szentendrei Kulturális Központ Kft. 2023-as üzleti tervéről szóló előterjesztést elfogadták a képviselők. A napirendi pont tárgyalásakor Laárné Szaniszló Éva kérdést tett fel a kft. vezetőjének, hogy ki készítette a Pilis Dániel alpolgármester által március 15-én elmondott ünnepi beszédet, mert abban plágium gyanúját vélte felfedezni, jelöletlenül idézett gondolatokat egy 2017-es tiszaújvárosi beszédből. Szűcs Katalin felhívta a figyelmet, hogy a feltett kérdésnek a világon semmi köze nincs az üzleti tervhez, ezért azt javasolta, ezzel most ne foglalkozzanak, hanem az egyebekben térjenek vissza arra.  

A beszédről szóló vita végül folytatódott, amelyben Pilis Dániel alpolgármester elmondta, az ünnepség kifejezetten színvonalasnak minősíthető az azon résztvevő művészeknek köszönhetően. Arról is beszélt, hogy a beszédet nem ő írta, a cél az volt, hogy a nemzeti ünnephez méltó szavak hangozzanak el, amelyek nem megosztóak. Hozzátette, nagyon sajnálja, hogy Laárné Szaniszló Éva nem tudott eljönni a városi ünnepségre, ugyanakkor nehezményezte, hogy a fideszes képviselők célja a politikai ellenfelek ellenséggé silányítása. Ezt elszomorítónak tartja. A rendezvényszervező cég közleményben erősítette meg: a beszédet nem az alpolgármester írta

Fülöp Zsolt polgármester emlékeztetett arra, hogy Magyarország miniszterelnöke is idézett mástól a március 15-én elhangzott beszédében. Nem ez azonban a lényeg, hanem a szónok mondandója. Eddig az volt a probléma, hogy a polgármester milyen beszédet mond, most az, hogy olyan beszéd hangzott el, amelyben máshonnan idézett szöveget idéztek, amelyet szentendrei vonatkozással egészítettek ki. Majd hozzátette, ennél nagyobb problémájuk ne legyen a Fidesz képviselőinek. Az üzleti tervet végül egyhangúlag elfogadta a testület.

Az összesített közbeszerzési eljárásokról szóló előterjesztést szintén elfogadták a képviselők.

Vasúti Villasor és környéke: nem jutott nyugvópontra a forgalom átszervezésével kapcsolatos vita

Feszült hangulatban került többször is szóba a márciusi ülés során a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjének kérdése. Mivel a téma és annak kezelése nem csak az érintetteknek szolgál tanulságul, ezért külön cikkben, részletesen tudósítunk a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjével kapcsolatban történtekről. Cikkünket ITT olvashatja. A képviselő-testület döntése értelmében a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjének további lakossági egyeztetése folytatódik. A testület tudomásul vette az elkészült tervkoncepciót azzal, hogy a polgármestert megbízza, hogy június 30-ig készítsen elő egy olyan változatot, amely a térségben lakók többségének támogatását élvezi. A testület ezt a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Bogdányi út 41. – eladjuk, vagy mégsem?

A Bogdányi út 41. szám alatti copf stílusú műemlék épület értékesítéséről is tárgyalt a testület. Zakar Ágnes képviselő felvetette, hogy semmiképpen ne adjuk el az épületet, mert műemlék, és a törzsvagyon része. Azt javasolta, eladás helyett tartósbérletben gondolkodjon a testület.

Fülöp Zsolt válaszában elmondta, miután százmilliós beruházást jelent a teljes felújítás, a képviselő által javasolt elképzelés nem jelent megoldást. Erre nincs elég forrása az önkormányzatnak, ezért valóban nehéz döntést kell hozni, ekkora összegű beruházásra pedig tartós bérletben biztos nem lesz jelentkező. 

Szabados András szerint a jelenlegi állapotban nem lehet jól eladni, ezért valamennyit rá kell költeni, hogy akár több százmillió forintért is el lehessen adni. Érdemes lenne ezzel kapcsolatos szakértői véleményt kérni.

Fülöp Zsolt válaszában elmondta, éppen ebben a szellemben készült az előterjesztés. Az elképzelés szerint készül egy értékbecslés, és azt követően tud majd dönteni a testület, hogy adjuk el, vagy marad önkormányzati tulajdonban. 

Pál Gábor azt javasolta, hogy amennyiben eladásra kerül sor, akkor a befolyó összeget az évtizedek óta rossz állapotú önkormányzati lakások felújítására fordítsák. 

Drávucz Zsolt arról beszélt, hogy az állagmegóvás ötvenmillió forintba kerülne, érdemes lenne felmérni, mennyit kellene költeni az épületre, és annak mekkora haszna lenne. Ezért azt kérte, egyelőre ne szülessen végleges döntés az épület sorsáról, hanem tájékozódjanak. 

Hámornyikné Csemeczki Zita elmondta, eddig több mint harmincmillió forintot költött az önkormányzat a tető felújítására, de még további összegre van szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a további állagromlást. Arról is beszélt, hogy több statikai véleményt is kikértek, speciális vizsgálatokat végeztek, hogy biztosan lássák, mekkora a baj az oromfalakkal. Kiemelte, amennyiben bárki is felelős a vélt vagy valós hibákért, természetesen képviselni fogják az önkormányzat érdekeit. 

Pilis Dániel arról beszélt, alapesetben ő sem támogatja a vagyon eladását. A korábbi városvezetés alatt, bár jelentős összeg volt a város számláján, nem kezelték megfelelően ezt az épületet. Ha a helyreállításra nincs pénze az önkormányzatnak, akkor valamit mégis csak kell tenni, hogy megmenekülhessen az épület. 

Helyes Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy az örökségvédelem egyben karbantartási kötelezettséget is jelent, ha ezt valaki elmulasztja, akkor büntetést kaphat. Egyébként sem lenne racionális döntés, hogy négy lakásra százmilliókat költsön az önkormányzat, miközben más lakásokra is komoly összegeket kellene költeni.

Magyar Judit alpolgármester arról beszélt, kényszerhelyzetben van az önkormányzat. A 2020-ban elnyert ötmillió forint pályázati támogatást a helyreállításra szánta, nem akarta eladni az önkormányzat, később azonban kiderült, nagyon nagy gondok vannak az épülettel. Most ott tartunk, hogy 63 millió lenne, hogy valamilyen állapotban visszaköltözhessenek a szociális bérlakók az épületbe, de ez az állapot messze van a jótól. Erre a helyzetre kell megoldást találni. 

Szűcs Katalin elmondta, az örökségvédelmi előírások miatt hatalmas összeget kellene költeni az épületre, amit csak hitelből tudna megtenni az önkormányzat, azt viszont csak kormányengedéllyel lehetne felvenni. Nem lát lehetőséget az épület megtartására. Az viszont biztos, hogy most valamiféle döntést kell hozni. 

Fülöp Zsolt elmondta, a városvezetés nem akarta eladni az épületet, azonban olyan rossz állapotban van, hogy akkora összeget kellene költeni rá, amekkorát nem tud finanszírozni az önkormányzat, mert az előző, illetve az az előtti városvezetés nem tett semmit az épület megóvása érdekében. Így arról kell dönteni, hogy amikor elkészül a tető, akkor üresen áll majd, mert beköltözni nem lehet, vagy eladjuk. A befolyó összeget pedig az önkormányzati lakások felújítására fordítja.

Schramm Gábor jegyző felhívta a figyelmet, hogy nem jelent értékesítési kötelezettséget, ha pályázatot ír ki az önkormányzat az értékesítésre, hiszen kedvezőtlen ajánlat esetén eredménytelenné nyilváníthatja a pályázatot. Egy próbát azonban megér az ügy. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az állagromlás miatt már keletkezett fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak a szomszédos épület tulajdonosai számára. 

Szabados András módosító javaslata szerint csak akkor döntsön a testület az értékesítésről, ha az összehasonlító elemzések és az értékbecslés megszületett. A testület egyhangúlag befogadta a módosító javaslatot. 

Postahivatal franchise-ban?

A Magyar Posta véglegesen bezárta a Fő tér 15. szám alatti postahivatalt, lehetőség nyílik azonban arra, hogy franchise rendszerben működjön a jövőben, azaz más tevékenység is végezhető a postai szolgáltatás mellett. Ezért a testület úgy döntött, hogy ezt a lehetőséget megpályáztatja. 

Zakar Ágnes arra tett javaslatot, hogy amennyiben nincs jelentkező a postai szolgáltatásra, akkor szeptemberben térjen vissza a testület a kérdésre. A polgármester befogadta a javaslatot. A testület a módosított javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Következő határozatában a testület elfogadta, hogy az önkormányzat elkészítse a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (SECAP), illetve hogy csatlakozzon a Covenant of Mayors/Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetséghez.

Szilvafa utca nevet kapta a 10175/1 helyrajzi számú közút

Az önkormányzati törvény előírása értelmében minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen épület található. Ezért, illetve a 10175/1 helyrajzi számú közúton elérhető új épület tulajdonosának kérésére került sor névadásra.  A testület a Szilvafa utca nevet egyhangúlag támogatta.

Három ingatlan esetében feloldották a változtatási tilalmat

A változtatási tilalomra vonatkozó rendelet lehetővé teszi, hogy ha az építtető a SZÉSZ-ben a megengedettnél kevesebb számú rendeltetési egységet tervez az ingatlanon, és erre vonatkozóan szerződést köt az önkormányzattal, melyben elfogadja a rendelkezési jog korlátozását, akkor a változtatási tilalom az ingatlan esetében feloldható. Ennek értelmében a testület három ingatlan – Szentendre belterület 4470, 7267/1, 7638 hrsz-ú – esetében egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződésen alapuló rendelkezési jogot korlátozó megállapodásokat aláírja. A kapcsolódó, a változtatási tilalom feloldására vonatkozó rendeletet 10 igen egy tartózkodás mellett fogadták el.

Változik dr. Bogár Andrea házi gyermekorvos rendelési ideje

A testület egyhangúlag jóváhagyta dr. Bogár Andrea házi gyermekorvos rendelési idő módosításra vonatkozó szerződésmódosítási kérelmét. Ennek értelmében a doktornő rendelési ideje:

Betegrendelés Egészséges rendelés
Hétfő 11-14 8-11
Kedd 14-17
Szerda 8-11 11-12
Csütörtök 10-14
Péntek 8-11

Módosították az önkormányzat gazdasági társaságainak javadalmazási szabályzatát

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2022. évi ellenőrzését követően kezdeményezte, hogy a 2015-ben, majd 2018-ban módosított javadalmazási szabályzatot a képviselő-testület egészítse ki. Az ÁSZ előírta, hogy a kiegészítésnél a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Taktv.) vonatkozó paragrafusát vegye figyelembe a képviselő-testület. Az ÁSZ álláspontja szerint mivel a szabályzat nem tartalmazza jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módját, mértékét, elveit, rendszerét, ezért megnőnek az integritási kockázatok és a csalás veszélye, tekintve, hogy a javadalmazási gyakorlat nem átlátható. Az ÁSZ elvárásainak megfelelően kiegészült szabályzatot a testület elfogadta.

A szociális ellátásokról készült tájékoztatót a testület tudomásul vette

A képviselő-testület a pénzbeli, természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletében a gyors ügyintézés érdekében egyes hatásköreit átruházta a polgármesterre és a jegyzőre negyedévenkénti tájékoztatási kötelezettséggel. Ebben az átruházott hatáskörben a polgármester dönt a rendszeres nevelési, eseti nevelési, gyógyszerbeszerzési, lakhatási, temetési, illetve természetbeni fűtési támogatásokról. A 2022. november 1. és 2023. február 1. közötti időszakban 268 fő részére összesen 5,6 millió forint került kifizetésre az előbbiekben említett jogcímeken.

A képviselő-testület tudomásul vette a két ülés közötti tájékoztatót és elfogadták a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

A külkapcsolati tanácsnok beszámolt az öt testvérváros idei programjairól

A képviselők egyhangúlag elfogadták a külkapcsolati tanácsnok, Helyes Imre Mihály képviselő beszámolóját.  A külkapcsolati tanácsnok elmúlt negyedéves munkájának középpontjában egyebek mellett a Kézdivásárhellyel való együttműködés szélesítése állt. A legutóbbi egyeztetésen Lőrinczi György, a Teátrum igazgatója felajánlotta, hogy a Nagyváradi Színházzal közösen tervezett erdélyi körút keretében szívesen elvinnék Kézdivásárhelyre is a kétszemélyes saját produkciójukat, amit a testvérváros vezetése örömmel vett.
A másik hangsúlyos feladat az öt testvérváros – Szentendre, Gubbio, Wertheim, Huntingdon Godmanchester és Salon de Provence – 2023. évi közös programjainak előkészítése volt. Az első programra áprilisban az európai uniós támogatást nyert „Testvérvárosi együttműködés jövője” (Twinners for Tomorrow) projekt keretében kerül sor Gubbióban.  (Ennek előkészítéséről korábban ITT írtunk.) Március végén a szentendrei középiskolások fogják rövid összefoglalókban bemutatni a testvérvárosi kapcsolatokat. A Gubbióban megrendezendő találkozón a tervek szerint Szentendréről 17 fő fog részt venni, a küldöttség résztvevői: 10 szentendrei tanuló, kísérő tanár, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének tagjai, Krizbai Gergely grafikus, a polgármester és a külkapcsolati tanácsnok. A „Testvérvárosi együttműködés jövője” program keretében Huntingdon-Godmanchesterben ifjúsági kulturális fesztivált fognak rendezni, ennek előkészítése is folyik.

Elfogadták a Magyar Kajak-Kenu Szövetség beszámolóját

Az önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség között együttműködési megállapodás jött létre 2020 áprilisában a város vízi sport életének fejlesztése érdekében. Az együttműködés tapasztalatairól, eredményeiről a Szövetség évente beszámol a képviselő-testületnek.
Az együttműködés keretében elkészült a Szentendrei Városi Csónakház, amely a szentendreiek kezelésében üzemel, valamint a Papszigeten megvalósult a Szentendrei Kajak-Kenu Sportegyesület sportcélú csónakházának felújítása.
A Szövetség evezzitthon.hu oldalán elérhető a Pirk Ambrus Városi Csónakház. Rövidesen elindul a SportOutdoor.hu túraközvetítő és eszközbérlési portál is, ahol  megrendelhetővé válnak a különböző szolgáltatások. A túraútvonalakon végignavigáló VíziKÉK mobilapplikáció is rövidesen elérhető lesz.
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs munkájáról

Elfogadták a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről szóló beszámolót. A testület a 2023. február 14. és 2023. március 10. közötti időszakban egyebek mellett foglalkozott az önkormányzat rezsiköltségeivel, RENOHUB.HU projekttel, a Renopont létrehozásával, V8 Uszoda energetikai fejlesztésével, a közvilágítás költségeinek felmérésével, két óvodában a napelemek telepíthetőségével, az óvodákról készült energetikai szakvéleményekkel.
A beszámolót kilenc igen, egy nem és egy tartózkodással elfogadták.

A képviselők eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről szóló beszámolót. A képviselők határidőre, 2023. január 31-ig eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. A vagyonnyilatkozatok Szentendre város honlapján elérhetőek.
A testület egyhangúlag elfogadta a DMRV-vel vízvezetési szolgalmi jog alapításáról szóló határozatot. Két ingatlan, a Bogdányi út 17. és a Dunakorzó 4. szám alatti ingatlan visszavásárlásáról zárt ülésen tárgyaltak.