2022. június 17., 12:25
A képviselő-testület a nyári szünet előtti utolsó ülésén, június 15-én egyebek mellett módosította a parkolásról és a várakozási díjakról szóló rendeletet, eszerint átlagosan 20%-kal növekszik a parkolási díj. Módosították a költségvetést is. Ebben az évben nem ez az utolsó költségvetés-módosítás, ahogy Magyar Judit alpolgármester mondta, mert az önkormányzatok kivezetése a rezsicsökkentés rendszeréből, olyan mértékű költségnövekedést eredményez, ami miatt alapjaiban kell újra gondolni a város gazdálkodását. A város az elektromos mikromobilitási közösségi eszközök közül az elektromos kerékpárral kapcsolatos szolgáltatásokat támogatja, ennek szabályaival egészítették ki a közterület-használatra vonatkozó rendeletet.

A két testületi ülés közötti beszámoló kapcsán Zakar Ágnes képviselő kérdéseire válaszolva Fülöp Zsolt polgármester elmondta, hogy a Sparral folytatott tárgyaláson a közmeghallgatáson felvetődött kérdéseket beszélték meg, valamint a polgármester tájékoztatást kért a Spar környéki levegő minőségét vizsgáló mérésekről. A MOL-nál a HÉV végállomás fejlesztése kapcsán a Vasúti villasoron lévő töltőállomás terveiről egyeztettek. A kismúzeumokra vonatkozóan elmondta, hogy a május 25-i megbeszélés szellemében folytatják az egyeztetéseket, a testület is tárgyalni fogja a kismúzeumok ügyét.

Közmosdók létesítésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat

Az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót a testület tudomásul vette. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester dönthet olyan pályázatok benyújtásáról, amelyek legfeljebb bruttó 10 millió forint önrészt igényelnek.

   • A Helyi és térségi turizmusfejlesztésére vonatkozó, TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú felhívásra 100 millió forintra pályázott az önkormányzat a Bogdányi utca 11. és a Teátrum parkolóban létesítendő közmosdók tervével.
   • A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny tematikus díjaira is neveztek.
   • Az Egres úti Tagóvoda pályázatot nyújtott be a STADA Palánta, a STADA Hungary Kft. egészség- és környezettudatosságot fejlesztő programjára, másfél milliós támogatást kérve udvari játszótéri elemekre.
   • A „United Way – Együtt Ukrajnáért” civil szervezetek számára kiírt pályázat kapcsán az önkormányzat megkereste a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesületet, hogy pályázati együttműködés keretében segítse a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény menekülteket segítő munkáját. A menekült családok gyermekeinek felzárkóztatását segítő programokra és táboroztatásra 18,8 millió támogatást igényeltek.

A Városi Óvodák intézményvezetője ismét Hajnal Szilvia

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatot, a testület újabb öt évre Hajnal Szilviát bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

A VSZ  jelenlegi évi 250 milliós gázszámlája akár ötszörösére is emelkedhet

A Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével közös földgázbeszerzéséről szóló előterjesztést az ajánlattevő cég kérésére zárt ülésen tárgyalták. Ennek bevezetéseként Fülöp Zsolt polgármester elmondta: a VSZ távhő gázbeszerzése a jelenlegi évi 250 milliónak akár az ötszörösére is emelkedhet. Ez rendkívüli lépéseket igényel az önkormányzattól, de kormányzati intézkedéseket, kompenzációt is szükségessé tesz.

Átlagosan 20%-kal emelkedik a parkolási díj

A jelenlegi szabályozás értelmében július 1-től van lehetőségük az önkormányzatoknak emelni a parkolási díjakat. Az előterjesztés átlagosan 20 %-os emelésre tett javaslatot. Kiss Károlyné képviselő asszony kifejtette, hogy rendkívül magasnak tartja az emelés mértékét, szerinte ennek az lesz a következménye, hogy Szentendrét majd elkerülik a turistabuszok. Más hozzászólás nem volt, a testület tíz igen és két tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Először, de nem utoljára módosították a költségvetést

Magyar Judit alpolgármester bevezetőjében elmondta, hogy az előterjesztést – az Ábrányi Emil programban foglaltaknak megfelelően – ahogy korábban is közérthető formában kapták meg a képviselők. Majd a módosítás szükségességének indokait foglalta össze:

  • A 2021-es évben az önkormányzat és intézményei maradványának a költségvetésbe be nem állított összege 191,3 millió forint. Az önkormányzat maradványból 40 millió forint került a tartalékkeretbe, a többi kötelezettségekkel terhelt.
  • Az állami támogatások 214,1 millió forinttal módosítják a költségvetést, melyből két eredményes pályázatot is tartalmaz az előterjesztés. A Barackvirág utca vízelvezetésére 122,2 millió forintot, míg az Izbégi Óvoda energetikai korszerűsítésére 66 millió forintot nyert az önkormányzat.
  • A költségvetésre kiható testületi döntések is szükségessé tették a módosítást. A testület a MűvészetMalom felújítására az elnyert pályázati pénzhez plusz 87 millió forintot tett hozzá. Ezen kívül a Vasúti Villasor és környékén a 30 km/óra korlátozott sebességű övezet kialakítására, a HÉV végállomásnál megvásárolt ingatlanra és két önkormányzati tulajdonú cég pótbefizetésére is költött a testület.
  • A legnagyobb tételt az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosítás adta, mintegy 607 millió forint értékben.Többek között befolyt a Ferenczy Múzeumi Centrumot és a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtárt érintő 20%-os kulturális ágazati bérfejlesztés támogatási összege, valamint a régészetből egy nagyobb tételű többletbevétel keletkezett.

– Az elmúlt időszak változásai összesen 925 millió forintos növekedést eredményeztek az eredeti költségvetésünkhöz képest. Ebben az évben nem ez az utolsó költségvetés-módosítás. A pünkösd előtti szombaton az önkormányzatok kaptak egy nagyobb megszorító csomagot: a kormány kiléptette az önkormányzatokat a rezsicsökkentés rendszeréből. Ez érinti a közvilágítást, az intézmények közüzemi díjait, ami olyan nagy költségnövekedést jelent, hogy az egész költségvetésünket alapjaiban kell újragondolni – zárta bevezetőjét Magyar Judit.

A napirendhez nem volt hozzászólás, a költségvetési rendelet módosítását a testület két tartózkodás mellett tíz igen szavazattal elfogadta.

Az elektromoskerékpár-szolgáltatást támogatja a testület

A különböző elektromos mikromobilitási eszközök (elektromos roller, segway, hoverboard, monocycle stb.) egyre elterjedtebb használata és az ezzel kapcsolatos problémák megelőzése érdekében közterület-használatra vonatkozó rendeletet is módosították a képviselők.
Fülöp Zsolt bevezetőjében elmondta, hogy az előterjesztés előkészítése során több szakértői véleményt kikértek, ennek eredményeként az a javaslat született, hogy a város az elektromos közösségi eszközök közül csak a közösségi célú elektromos kerékpárral kapcsolatos szolgáltatást támogassa. Szentendrén az elektromos kerékpáros közlekedés valódi alternatívát jelenthetne. A 11-es felújítása idején változtatni kell a közlekedési szokásainkon, és ez a közlekedési mód is segíthet ebben. Megkeresve az elektromos kerékpárral foglalkozó szolgáltatókat Budapesttel és a 3. kerülettel együttműködve indítanák el a szolgáltatást, ami elősegítheti az ingázó autós közlekedés forgalmának csökkentését is.
Helyes Imre hozzátette: a rendeletmódosítás nem a közlekedési szabályokra, az eszközök egyéni használatára vonatkozik, hanem a közszolgáltatás formájában működő üzleti vállalkozási tevékenységnek ad keretet. Azt a célt szolgálja, hogy az ilyen szolgáltatók számára meghatározzuk a szabályokat.
A testület kiegészítette a közterület-használat rendjéről szóló 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendeletet a közösségi célú elektromos kerékpár elhelyezésére vonatkozó szabályokkal. A legfontosabbakat kiemelve:

  • Tizenhárom pontból álló mikromobilitási hálózat kialakítását hagyták jóvá.
  • Közterület-használati engedélyt a közösségi célú elektromos kerékpárral rendelkező mikromobilitási szolgáltató kérhet.
  • A mikromobilitási pontok közterület-használatára csak határozott időre, de legalább 3 hónap és legfeljebb 12 hónap időtartamra adható engedély.
  • A mikromobilitási pontokon kívüli közterületen is elhelyezhető a közösségi célú elektromos kerékpár, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem akadályozza.
  • A mikromobilitási szolgáltató a közterület-használatáért alapdíjként 450 Ft/hó/eszköz, csökkentett díjfizetésre jogosult a szolgáltató, ha a helyi lakosoknak, helyi közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek díjkedvezményeket nyújt,illetve ha vállalja, hogy az önkormányzat által kijelölt területeken nyújt szolgáltatást.
  • Az elhagyott mikromobilitási eszköz elszállítása a szolgáltató kötelezettsége, 12 órán belül köteles erre.

A testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.

A Városi Szolgáltatónak járó hulladékgazdálkodási alvállalkozói díj 20%-kal emelkedik

A hulladékgazdálkodási szektor államosítása során 2016-tól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az egész ország területén a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékok kezelése. Ennek a folyamatnak a részeként 2018-tól a Városi Szolgáltató (VSZ) a BKM Budapesti Közművek NZrt. (BKM) jogelődjének a Fővárosi Közterület-Fenntartónak lett az alvállalkozója a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásában. Az alvállalkozói díjban a VSZ hosszú éveken keresztül nem tudta érvényesíteni a tényleges költségeit, ami mind a VSZ-nek, mind a városnak veszteséget jelentett.
A 2021-es Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) rendeletmódosítása új elszámolási rendet vezetett be. Ennek alapján a VSZ megkezdte a tárgyalásokat a BKM-mel, melynek eredményeként az alvállalkozói díj 20 %-kal emelkedett, a korábbi 2,95 Ft helyett 3,54 Ft/liter nettó díjra jogosult a VSZ NZrt. A megemelt díj 2022. január 1. utáni teljesítés esetén is érvényesíthető. Mandula Gergely vezérigazgató tájékoztatójában elmondta, hogy 2022-ben a szerződésmódosítás 66 millió forint plusz bevételt jelent a VSZ számára. A VSZ szerződésmódosítását a testület egyhangúlag jóváhagyta.
Jóváhagyták a VSZ alapszabály-módosítását is, ezzel Kiss Ilona főkönyvelővel bővült a cégszerű aláírására jogosultak száma. A VSZ közbeszerzési eljárásaira vonatkozó határozati javaslatot is egyhangúlag elfogadta a testület.

Új vetítőberendezést vásárolnak a P’Art Mozinak

11 igen szavazattal és ezzel csaknem 7 millió forinttal támogatta a testület a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett P’Art Mozi vetítőberendezés-beszerzését. Az eddig használt mozigép több mint 10 éves, meghibásodásai rendszeressé váltak. A javításához szükséges alkatrészek beszerzése bizonytalan kimenetelű, időigényes, ami a mozinál jelentős bevételkiesést okoz, továbbá felborítja a műsorterv szerinti működést. Az új gép beszerzését az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jelzett 15 millió forintos támogatás mellett (a testületi ülés időpontjában a támogatási okirat még nem érkezett meg) a Kult. Kft. több mint 5,6 milliós ÁFA-előfinanszírozása és a testületi ülésen megszavazott önkormányzati hozzájárulás fedezi.

Tájékozódási plasztika: köztéri szobor Deim Pál alkotásából

Egyhangú szavazással elvi támogatását adta a testület Deim Pál: Tájékozódási plasztika (1976) című köztéri szoborterve megvalósulásához a Posta előtti téren, melyet a testület Deim Pálról nevez el. A szoborállítás várható mintegy 4 millió forintos költségéhez Fülöp Zsolt polgármester egymillió forintot ajánlott fel a polgármesteri keret terhére, ezzel a megvalósítás elindulhat. A műalkotás művészi értékére vonatkozóan az önkormányzat a Ferenczy Múzeumi Centrumtól kér szakvéleményt. A településképi bejelentéshez szükséges tervdokumentáció elkészítéséről a Főépítészi Iroda gondoskodik. Deim Pál köztéri alkotásának megvalósításáról a tervek szerint a képviselő-testület szeptemberi ülésére készül előterjesztés.

Építési területből közkert: zöldterületi övezetbe sorolják át a Móricz gimnázium alatti területet

11 igen szavazattal, 1 tartózkodással döntött a testület a Pomázi út és a Pipacs utca találkozásánál lévő önkormányzati tulajdonú zöldterület közkert övezetbe sorolásáról is. A Településszerkezeti terv (TSZT) és a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) soron következő olyan átfogó módosításakor, ami a szabályozási tervet (SZT) is érinti, a Pomázi út mentén fekvő 1245/45 hrsz-ú ingatlant Szentendre beépítésre nem szánt zöldterületi, közkert övezetébe sorolják.
Korábban a Szentendrei Baptista Gyülekezet megkereste az önkormányzatot, hogy szeretnének új közösségi teret létrehozni és működtetni. Az új Baptista Gyülekezeti Központot a Móricz Zsigmond Gimnázium alatt fekvő beépítetlen területen szerették volna megépíteni. A témában tartott lakossági fórumon a lakók határozottan ellenezték az ingatlan beépítését, azt zöldterületként akarták megtartani. A testületi döntés a lakossági akarat érvényesülését hivatott garantálni.

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde: vezetői pályázat lejárt megbízatás miatt

A képviselő-testület pályázat kiírásáról döntött a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására. A jelenlegi vezető, Diószegi Istvánné megbízatása 2022 októberében lejár.

Helytörténeti vetélkedő: általános iskolák díjazását szavazta meg a testület

Határoztak a képviselők a 2021/2022-es tanévben megrendezett, hagyományos helytörténeti versenyben részt vevő általános iskolák díjazásáról. Egy intézmény számára tárgyi eszközöket vásároltak, két intézmény esetében az iskola részére, 5 intézmény esetén az iskolák alapítványa részére fizeti ki a város a díjat. Az iskolai alapítványok kifizetéséhez testületi hozzájárulás szükséges.

Szentendre mind a nyolc általános iskolája jelentkezett a versenyre. A tanév során három forduló keretében került megrendezésre a verseny, öt fős csapatok részvételével.
A verseny végeztével a kialakult sorrend és pénzjutalom:

  • Ferences Gimnázium – 200.000 Ft
  • Templomdombi Általános Iskola – 150.000 Ft
  • Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda – 100.000 Ft
  • Szentendrei Református Gimnázium – 50.000 Ft
  • Agy Tanoda Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – 50.000 Ft
  • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium – 50.000 Ft
  • Barcsay Jenő Általános Iskola – 50.000 Ft
  • Izbégi Általános Iskola- 50.000 Ft

Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás: Szentendre támogatja Biatorbágy csatlakozását

Szentendre 2020. augusztus 1. napjától a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás teljes jogú tagja. A társuláshoz Biatorbágy település is csatlakozni kíván. A képviselő-testületnek a csatlakozási szándék támogatásáról és a Társulási Megállapodás emiatt szükséges módosításáról kell dönteni. Biatorbágy Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát Szentendre tudomásul veszi és támogatja azt 2022. október 1. napjától.

Módosították a SZEI alapító okiratát

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratát szükséges módosítani a székhelyre és telephelyre vonatkozó adatok, valamint az intézményvezető kinevezésére vonatkozó  szabályok pontosítása és az intézményben foglalkoztatottak jogviszonyának megjelölésére vonatkozóan. A módosítást egyhangúlag támogatta a testület.

Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem – zárt ülésen tárgyalták a javaslatokat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletében döntött a Szentendre Város Díszpolgára Cím és a PRO URBE Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről, melyet a Képviselő-testület a 7/2020. (III.16.) önkormányzati rendeletével módosított. Az idei elismerések odaítélésére érkezett javaslatokról zárt ülésen tárgyalt a testület. A Szentendre Város Díszpolgára Cím és a PRO URBE Emlékérmek átadására az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen kerül sor.

Szentendre Város Semmelweis Díja – zárt ülésen döntött a testület

Szentendre Város Képviselő-testülete 2014-ben alkotta meg a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletét Szentendre Város Semmelweis Díjáról. A díj a lakosság érdekében Szentendrén orvosi tevékenységet végzők részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj adományozására Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetője és Közalkalmazotti Tanácsa, a polgármester, a jegyző, a képviselők, a képviselő-testület bizottságainak tagjai, továbbá legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos tehet javaslatot a tárgyév május hónapjának 15. napjáig. A beérkezett javaslatokról zárt ülésen döntött a testület.

A képviselő-testület ülését a város hivatalos Facebook-oldalán élőben közvetítettük. Az ülés a közösségi oldalon később is megtekinthető, ITT.