2021. február 17., 16:40

Február 18-án, csütörtökön, a téma fontossága miatt, online egyeztetést tart a képviselő-testület a város 2021-es költségvetéséről. Technikai okok miatt most nincs lehetőségünk online közvetítésre, de az egyeztetést rögzítjük, és másnap teljes egészében közzétesszük a város webes felületein.

 

MEGHÍVÓ
Szentendre város költségvetése 2021
Online egyeztetés, 2021. február 18, 16:00 — 17:30

Tisztelt Képviselők!

A járványhelyzet miatt nem tarthatunk formális testületi ülést a város 2021-es költségvetéséről. Viszont rendkívül fontosnak tartom, hogy Önök ne csupán egy iratból ismerjék meg költségvetésünket, hanem valódi diskurzus által is, mely során feltehetik kérdéseiket.
Éppen ezért, egy online egyeztetésre hívom Önöket, ahol az elkészült költségvetést valamennyi képviselőtársamnak bemutatom.

Az egyeztetés során Önöknek a megszokott gyakorlat szerint lesz módjuk megnyilvánulni: minden képviselő egyszer, maximum 5 perc időtartamban kifejtheti álláspontját, felteheti kérdéseit. Válaszokat tárgytól függően, Fülöp Zsolt polgármester, Magyar Judit a PEB elnöke, Novák Andrea pénzügyi irodavezető, és Kerti Attila gazdasági tanácsadó fog adni.

Ahogy az élő közvetítést bevezettük a képviselő-testületi ülésekről, úgy szeretnénk ezt az egyeztetést is a város nyilvánossága elé bocsájtani. Online közvetítésre azonban most nincs lehetőségünk, mert olyan technikai feltételeknek kéne megfelelnünk, melyek nem adottak az önkormányzatnál. Ezért az online egyeztetést felvesszük, és 24 órán belül, teljes egészében közzétesszük a város hivatalos internetes felületein.

Természetesen, ezen esemény után is lesz lehetőségük további kérdéseiket feltenni, észrevételeiket eljuttatni hozzám. Ennek a határideje: 2021. február 23. kedd.

Azt gondolom, ez az egyeztetés kiváló lehetőség arra, hogy Önök és a város polgárai mélyebben megismerhessék a költségvetési előterjesztés tartalmát, a döntés előkészítésének részleteit, javaslataink indokait.

Bízom benne, hogy élni fognak a lehetőséggel!

Szentendre, 2021. február 16.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt

A fotó egy korábbi testületi ülésen készült.