2019. október 9., 13:02
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Önkormányzati választások 2019 – kampány a választások napján, eredmények várható időpontja.

Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kampányidőszaka a választás napján, vagyis 2019. október 13-án 19 órakor lezárul. A választás napján kampányolni csak a törvényben meghatározott korlátozásokkal lehet.

 

 

Kampánnyal kapcsolatos információk

Az önkormányzati és nemzetiségi választások kampányidőszaka 2019. augusztus 24-én kezdődött és 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. Kampánytevékenységet a kampányidőszakban lehet folytatni. Kampánytevékenység minden olyan eszköz alkalmazása, tevékenység folytatása, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére.

 

A törvényi szabályozás szerint tehát a választás napján is lehet kampányolni, azonban 2019. október 13-án csak az alábbi korlátozásokkal:

  1. Nem folytatható kampánytevékenység:

– a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

– a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen (védett terület), vagy ezen a területen kívül úgy, hogy az a védett területen tartózkodók számára is észlelhető

  1. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé
  2. Választópolgár szavazóhelyiséghez történő szállítására autóbuszos személyszállítás nem végezhető
  3. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható
  4. A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.

 

A szavazás napját megelőzően a védett területen jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a védett területre vonatkozó kampánytilalom sérelmét, azonban a választás napján a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül már nem lehet újabb plakátot elhelyezni.

 

A választási kampányidőszakban a választási plakátok elhelyezésére kizárólag a választási eljárási törvény rendelkezései irányadóak. A Kúria ezzel kapcsolatos határozatának indokolása szerint „A választási szervek az e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályok, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabá­lyokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot (…)” (Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú határozata)

A választási eljárásban fentiek miatt például sem a közlekedési táblákra vonatkozó, sem a helyi településképi előírások nem alkalmazandóak.

 

Előzetes eredmények

A szavazatszámláló bizottságok a szavazás lezárását követően elkezdik megszámolni a polgármesteri, a helyi önkormányzati képviselői és a megyei listás szavazatokat. A nemzetiségi szavazólapokat a Helyi Választási Bizottság (HVB) számolja meg, miután valamennyi szavazatszámláló bizottság végzett és beszállította a HVB részére a nemzetiségi szavazólapokat.

A szavazatszámláló bizottságok először a polgármesteri, majd a képviselői, végül a megyei listás szavazatokat számolják meg, így ebben a sorrendben jelennek meg majd az előzetes eredmények is. A szavazatszámláló bizottságok 22-23 óra körül várhatóan befejezik a munkát, így ekkor már ismertek lesznek az előzetes eredmények, amelyek a jogorvoslati határidő leteltét, illetve az esetleges jogorvoslati eljárás lezárultát követően válnak véglegessé.

A nemzetiségi választások előzetes eredményei ennél néhány órával később válnak ismertté.

 

 

Választással kapcsolatos információk:

https://szentendre.hu/onkormanyzati-valasztas-2019/

https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok/helyi-onkormanyzati-kepviselok-valasztasa/

 

 

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:

 

Választási Iroda  26/785-159

Dr. Gerendás Gábor, HVI vezető 26/785-033

Dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/785-035

 

Dr. Gerendás Gábor

jegyző

HVI vezető