2014. október 29., 16:01
unnep1

Október 23-án, az 1956-os forradalom emlékére rendezett városi ünnepség az ‘56-os emlékmű előtti gyertyagyújtással és koszorúzással kezdődött a Városházán. Az ünnepi program a Pest Megyei Könyvtár színháztermében folytatódott, ahol Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntője után dr. Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója mondott ünnepi beszédet. Hagyományosan az ünnepség keretében adják évről évre a városi kitüntető díjakat. Az alábbiakban bemutatjuk az idei díjazottakat.

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ: Művészeti Tanács

SZENTENDRE VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők körében.

A Művészeti Tanács 2012 márciusától működik a jelenlegi tagokkal: Lehoczky János, Bakos Lehel, Harmath László, Mészáros János, Négyessy Katalin, Páljános Ervin, Pistyur Imre, Török Katalin, akik az idő folyamán nagyon jól összekovácsolódtak. Munkájukat Aba Lehellel, Szentendre főépítészével együttműködve végzik. Rengeteg munkát végeztek el az elmúlt másfél évben, és számtalan állásfoglalást adtak ki. Legfontosabb céljuk, hogy megvédjék az épített örökséget, hogy a belvárosi házak autentikusak legyenek, Szentendre ugyanis már nem bír el több „önmegvalósítást”. Munkájukat társadalmi munkában végzik, így egyikük sem kap ellenszolgáltatást a munkájáért.
Néhány említésre méltó elvégzett munka a kétéves ciklusban:
• Javaslatukra az ún. QR-kódok nem külön táblákra, hanem az utca névtáblákra kerültek
• Véleményezték a többnyelvű térképekkel ellátott turisztikai táblák elhelyezését
• Szorgalmazták és részt vettek a Bodor-ház előtti Asszonyi-kút újbóli felújításában
• Végleges helyet találtak a Turul-szobornak
• Külső szakértők bevonásával elkészítették a szentendrei hírességek listáját
• Támogató javaslatot adtak a Szántó Piroska-emlékmű megvalósítására
• Javaslatukra az önkormányzat csökkentette a hivatásos utcai művészek bérleti díját

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ: Söndörgő Együttes

SZENTENDRE VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

A Söndörgő Együttes 1995-ben alakult Szentendrén. Az öt tag közül négyen az
Eredics családban születtek, apáik a Vujicsics Együttes alapító tagjai, ezért részben a családi hagyományok révén, másrészt pedig a délszláv népzenéhez való személyes vonzódásuk miatt tűzték ki célul e különösen gazdag és értékes hagyomány ápolását. Az archaikus népzene koncertszerű bemutatására és stílusos hangszerelésére törekszenek. Sokat tanulmányozzák nagy népzenekutatók – elsősorban Bartók Béla és Vujicsics Tihamér – gyűjtéseit, és a napjainkban is fellelhető délszláv népzenei hagyományokat. Zenekaruk jellegzetes hangszer-összeállítása a tamburazenekar, mely alkalmanként harmonikával, furulyával egészül ki. A balkáni dallamokban különböző fúvósokat (klarinét, kaval, szaxofon), dobokat (tarabuka, tapan) és pengetős hangszereket is használnak.
Rendszeres népzeneoktatásban először Eredics Gábor óráin részesültek a budakalászi Kalász Művészeti Iskolában, majd 2001 és 2004 között a váci Zeneművészeti Szakközépiskola, s végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem következett. A Söndörgő Együttes 2000-ben megnyerte a Magyar Rádió II. Népzenei Versenyét, és elnyerte a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Táncház Egyesület különdíját is.
Az együttes ma az egyik legkeresettebb zenekar a világzenei színtéren. Európa olyan rangos fesztiváljain és koncerttermeiben játszanak manapság, mint a brit World of Music, Arts and Dance Festival, a bécsi
Wiener Konzerthaus, a Sziget Fesztivál vagy éppen a szakma legfontosabb zenei vására, a Womex. 2014. július végén Angliában megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks című új albumuk a megjelenés után négy nappal már a negyedik helyen állt a szakma egyik legfontosabb rangsorában, a World Music Charst Europe listáján.

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ: Füzi Endréné körzeti ápoló

SZENTENDRE VÁROS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.

Tetlják Mária 1954. május 30-án született Budapesten. A Pólya Jenő Egészségügyi Szakközépiskola elvégzését követően 1972-ben a budapesti János kórház Urológiai Osztályára került, mint ösztöndíjas. 1974-ben kikérővel került a szentendrei körzeti rendelőbe, dr. Lázár Sándor körzeti orvos mellé. Ezt követően 27 évig dr. Horváth István körzeti orvos mellett dolgozott. Dr. Horváth István nyugdíjba vonulását követően dr. Hasitz Ágnes háziorvos mellett körzeti ápolóként jelenleg is dolgozik már nyugdíjasként.
Füzi Endréné, mindenki „Marikája” bevallása szerint kisiskolás kora óta elkötelezett az emberek megsegítésére, gyógyítása iránt. Bárhol jár a városban, a szentendreiek ismerősként üdvözlik, mindenkihez van egy jó szava, tanácsa. Tudja, hogy időnként a legjobb gyógymód az emberek meghallgatása, a rájuk való odafigyelés. Az elmúlt 40 év szentendrei szolgálata és az idén betöltött 60. születésnapja is méltán teszi őt érdemessé az elismerésre, kiemelkedő munkateljesítménye miatt.
Füzi Endréné Szentendrén lakik, férjezett, két felnőtt gyermeke van.

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ: Mihály Norbert testnevelő, úszóedző

SZENTENDRE VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával is példaként állítható a város közössége elé.

Mihály Norbert testnevelő, úszóedző, az ELEVENEK SE elnöke, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület versenyúszó szakosztályának vezetője. Meggyőződése, hogy reménytelen eset nincs, igyekszik mindenkivel, kisgyermektől a felnőttekig megszerettetni a sport, a mozgás és a víz szeretetét. Mihály Norbert Orosházáról költözött Szent-
endrére, felesége, Lakatos Judit régi szentendrei családból származik. Két kislányt nevelnek. Mihály Norbert az egyik legnagyobb úszóiskolát működteti a városban, a V8 uszodában. 2 éve a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület versenyúszó szakosztályát vezeti. Edzői munkájának sikere az, hogy számos szentendrei gyermeknek sikerült bekerülnie az ország legjobb úszói közé, egyesülete több országos bajnokot tudhat magáénak, ezzel öregbítve Szentendre város hírnevét is. Felépítette városunk egyetlen mászófalát, ahol gyermekek és felnőttek szakképzett oktatók segítségével sajátíthatják el a mászás tudományát. A sérült gyermekek sorsát is szívén viseli, úszóiskolájában sok gyermek tanulta meg a víz és a mozgás szeretetét, ezzel hozzájárulva életminőségük javulásához. Másfél éve a transzplantáltak szövetségében is edző, 2 tanítványa (ebből az egyik versenyző szentendrei lakos) idén augusztusban részt vett a Krakkóban rendezett Transzplantáltak Európa-bajnokságán, ahonnan 1 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza. Örömmel vállal szerepet Szentendre város életében, akkor is, ha várost kell megvédeni a fenyegető árvíztől, akkor is, ha jótékonysági események támogatásáról van szó. Úszóiskolájában családias hangulat a jellemző, ahol jól érzi magát gyermek és szülő egyaránt.
SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ: Vanyák Gábor

SZENTENDRE VÁROS TISZTES IPAROSA DÍJ adományozható annak a személynek és csoportnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

  1. december 11-én született, nős, két gyermek édesapja. Iskolái elvégzése után két szakmát is elsajátított, a műszerész és az esztergályos szakmákat, amelyekből mestervizsgákat is tett. 1972. március 2-án Kisiparos Engedélyt kapott. Azóta Szentendre és környéke településein segíti iparos társait és a lakosságot gépek és szerszámok gyártásával, javításával és nem utolsó sorban szakmai tudásával. Több civilszervezetnek tagja, köztük a Szentendrei Kistérségi Ipartestületé is, ahol a vezetőség tagjaként segíti a szervezet munkáját több mint 20 éve. A városi rendezvények szervezésében mindig részt vesz, továbbá személyesen is képviseli a szervezetet. Jelenleg az Etikai Bizottság tagja. Tagja a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek, ahol szintén mindig számíthatnak rá a tagok. A templomdombi Petőfi-mellszobor öntéséhez ő biztosította a bronz anyagot. Tagja továbbá a Szentendrei Gyökerek Hagyományőrző Baráti Társaságnak, melyben számtalanszor bizonyítja segítőkészségét, legyen az a műemlékek és környezetünknek a gondozása, avagy a patakmeder takarítása. A szóban forgó civil szervezetek mindegyike számíthat rá, és mivel ezek Szentendre városához tartoznak, így a város lakói is számíthatnak Vanyák Gábor iparos munkájára.
    SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ: Kállai Zsuzsa hatósági törvényességi referens

SZENTENDRE VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kiemelkedő
munkát végeztek, vagy valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

Kállai Zsuzsa 1998. december 1-jétől áthelyezéssel került a polgármesteri hivatalba, mint szervezési ügyintéző. 2000 májusától bizottsági referens, majd 2002-től testületi referens. Időközben 2 gyermek édesanyja lett, majd a megfelelő szakképesítéseinek köszönhetően hatósági törvényességi referensként dolgozik. Jó kommunikációs készséggel rendelkezik, mely a munkájában előnyt jelent a problémásabb ügyek megoldásában. Nagy munkabírású, lelkiismeretes kolléga. A 2013. évi dunai árvíz védekezési munkáiban, a nap 24 órájában részt vett, irányította a közterület-felügyelők munkáját, folyamatosan gondoskodott a lezárt közterületek biztosításról.
Nagy hangsúlyt fordít a rendőri szervekkel való kapcsolattartásra, kitartó munkájának köszönhetően a helyi rendőrkapitányság és a közterület-felügyelet között szoros együttműködés alakult ki. Ennek eredményeként a közterület-felügyelők rendszeresen közös járőrszolgálatokat látnak el a rendőrökkel, a két szerv folyamatosan segíti egymás munkáját, az önkormányzat pénzügyi forrást biztosít arra, hogy gyakoribb legyen a személyes rendőri jelenlét a városban. A belterületre bekóborló vaddisznók visszaszorítása érdekében megszervezte az érintett területeken a vadászok rendszeres jelenlétét, segítséget nyújtott a szükséges engedélyek beszerzésében. A vaddisznók elleni védekezés példáját azóta több település is átvette.
Nagy gondot fordít a lakossági bejelentések kivizsgálására, mindent megtesz annak érdekében, hogy a problémák ténylegesen megszűnjenek, vagy enyhüljenek.
Áldozatos, kitartó munkájával, következetességével, szorgalmával jelentősen hozzájárult Szentendre közbiztonságának javításához.

SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE díj: Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub

SZENTENDRE VÁROS CIVIL SZERVEZETE díj adományozható azon közösségeknek, akik aktív résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához, tanácsaikkal elősegítik az innováció, a kulturális- és a sportélet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civilszervezeteket is bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel a társadalmi megújulás folyamatát.

A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub a város egyik legnagyobb múltú civilszervezete. 42 évvel ezelőtt alakult, azóta folyamatosan működik. Tagsága körülbelül 120 fő között volt az elmúlt években. A vezetőség irányításával eredményesen képviselte a szentendrei nyugdíjasok érdekeit, szervezte közösségi életüket. A klub tagsága bekapcsolódott a város közéletébe. Rendszeres résztvevői voltak a városi ünnepségeknek, nemzeti és társadalmi ünnepeken megkoszorúzták emlékműveinket. Ápolják elhunyt tagjaik emlékét, törődnek idős és beteg tagtársaikkal. A klub tagjaiból alakult művészeti csoportok (népdalkör, Ezüstfény és Mediterrán együttesek) rendszeresen felléptek városi rendezvényeken (Idősek Napja, Majális, Városi Nyugdíjas Klub, Izbégi Baráti Kör, stb.). Közreműködnek a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Két alkalommal is 40 fős csoportokkal látogattak el ZILAH városába. Könyveket gyűjtöttek az ottani magyar könyvtáraknak, műsort adtak a zilahi magyar közösségnek.
Heti rendszerességgel klubnapot tartanak, ahol érdekes és változatos programokat rendeznek. A klub nyitott és befogadja a város csatlakozni kívánó, idős polgárait.

SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM DÍJ: Krajcsovics Márton tanár

SZENTENDRE 1956 EMLÉKÉREM díj minden évben egy szentendrei polgárnak – halála esetén hozzátartozóinak – adományozható, aki 1956-ban részt vett a forradalom és szabadságharc eseményeiben, illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őt a forradalom leverését követően.

Krajcsovics Márton (1906-1982) apja kovács mester, anyja posztógyári munkás volt. A család az 1910-es években költözött Szentendrére. Márton már egész fiatalon elkezdte festegetni a város házait, utcáit, a Bükkös-partot. Mégsem a festőművészi, hanem a tanári pályát választotta. Szentendrén egyik szervezője és tanára lett annak a gimnáziumi tanfolyamnak, amely megalapozta a városban az intézményes középiskolai oktatást. 1956-ban már 5 éve a budapesti III. kerületi Bláthy Ottó Ipari Technikumban tanított. Október 26-án a fővárosba indulva összetalálkozott egy tüntető csoporttal. A tiszti iskolához mentek, hogy követeljék a visszatartott fiatalok továbbengedését. Zauer János, a Nemzeti Bizottság elnöke arra kérte, legyen összekötő a Nemzeti Bizottság és a honvédség szentendrei alakulatai között. November 1-jén Krajcsovics Márton Hornyák Jenővel, Kárász Lajossal és Laszlovszky Antallal együtt, a Nemzeti Bizottság képviseletében részt is vett a tiszti iskolában a forradalmi katonatanács újjáválasztásán, amelyen fel is szólalt. Több munkástanács ülésén is részt vett, ahol ismertette a Dunántúli Nemzeti Tanács programját.
1957 februárjában Szentendrén is megindult a letartóztatási hullám. Krajcsovics Mártont nem érte váratlanul, hogy augusztus 26-án őt is letartóztatták.
Másnap kihallgatták a Szentendrei Rendőrkapitányságon, majd azzal az indokkal, hogy súlyos bűncselekményt követett el, és tartani kell a hatóság előli elrejtőzéstől vagy szökéstől, elrendelték előzetes letartóztatását, majd Budapestre, a Pest Megyei Börtönbe szállították. A Pest Megyei Bíróság 1958. március 14-én 4 év börtönre, 1000 forint értékű vagyonának elkobzására ítélték, valamint egyes jogainak gyakorlásától 5 évre eltiltották. Fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság a „kezdeményezés” vádját „tevékeny részvételre” módosította, és hét hónap múlva, 1958. október 27-én börtönbüntetését 3 évre csökkentette. Krajcsovics Márton összesen 20 hónapig és 25 napig volt börtönben. Részleges közkegyelem alapján 1959. május 19-én szabadult.

Talentum ösztöndíjasok

Középfokú tanulmányokat folytató díjazott

Orova Kornélia
A békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanulója, Szentendrén él szüleivel és három testvérével. Az orvosi egyetemre készül, ezért a biológia, kémia és angol tantárgyakat emelt szinten tanulja. Kitűnő tanuló, számos dicsérettel. Kilenc éve hegedül, játszik a gimnáziumi zenekarban és a zeneiskola diák vonószenekarában is. Szívesen ajánlotta fel segítségét gyerekekkel és idősekkel való foglalkozáshoz.

Felsőfokú tanulmányokat folytató díjazott

Mendik Péter
A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar hallgatója. Kitűnő eredménnyel érettségizett emelt szinten biológia, fizika tárgyakból a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában. Orgonát és zongorát tanult Szentendrén Lakos Ágnesnél és Zászkaliczky Tamásnál. Szívesen fényképez, fotóját állították már ki a Nemzeti Múzeumban. Tervei közt szerepel nemzetközi Phd fokozat megszerzése. Fontosnak tartja a prevenciót, szívesen venne részt Szentendrén egy prevenciós előadássorozat létrehozásában, kiemelten az érrendszeri betegségek, cukorbetegség, elhízás témákban.

Jó tanuló – Jó sportoló díjazottak

1-4. osztályos évfolyam
Több kiemelkedő pályázat érkezett, ezért a bizottság ebben a kategóriában két diáknak ítélte meg a díjat.

Györe Dorottya – ritmikus gimnasztika – Szent András Általános Iskola 4.a osztály
Országos és nemzetközi versenyeken dobogós eredményeket ér el, sportsikereit szerényen kezeli. Iskolai feladatait mindig lelkiismeretesen végzi, tanulmányi munkája töretlenül fejlődik. Szabadidejében rajzol, melyekkel városi és országos rajzpályázaton is II. helyezést ért el. Aktív kórustag, fellépéseken, próbákon szépen helytáll. A jövőre készülve oroszul tanul, hogy szót értsen ellenfeleivel a sportban.
Sporteredményei:
2014. I. Ritmikus Gimnasztika Barátság Kupa 1. helyezés
2013/14 Pest Megyei Diákolimpia 1. helyezés
2013 Országos Bajnokság 1. helyezés
2013 Varazdin Kupa 3. helyezés
2014 Friendship Tournament 2 helyezés
Tanulmányi átlag a 2013/14. tanév végén: 5

Laki Tamás Salamon – wadokai karate – Templomdombi Általános Iskola 4. osztály
Ötévesen kezdett karatézni, 2010-től a Piramis Sportegyesület igazolt versenyzője. Rendszeresen indul területi és országos versenyeken, ahol rendre dobogós helyezést ér el. Szakmai fejlődése kiegyensúlyozott, öv vizsgáit kiválóan teljesíti. Iskolai tanulmányaira jellemző az aktivitás, pontosság, lelkesedés, tanulmányi versenyeken indul, munkái hiánytalanok. Feladatait igényesen, legjobb tudása szerint teljesíti, a közösségért önként vállal feladatokat, készségesen segíti társait.

Sporteredményei:
2014. Wadokai Magyar Bajnokság összesített 2. helyezés
2013. Utánpótlás Karate Országos Bajnokság KATA kategória, 1. hely
2014. Magyar Wadokai Karate Szövetség utánpótlás verseny KATA kategória, 1. hely
Tanulmányi átlag a 2013/14. tanév végén: 5

5-8. osztályos évfolyam

Várnay Zoé – úszás – AGY Tanoda 8. osztály
2012 óta a Vasas SC igazolt versenyzője, részt vesz versenyeken, bajnokságokon. Sikereit egyéni- és váltó versenyeken érte el. Végzős diákként a központi felvételi mellett a célnyelvi mérésen az osztály legjobb eredményét érte el. Az iskola tanulói számára éveken át példát mutatott, hogyan lehet az élsportot az iskolai kötelezettségekkel együtt megvalósítani.
Szorgalma, állhatatossága a tanulmányaiban, kitartása a sportpályafutásában további sikereit vetíti elő.
Sporteredményei:
2013 Budapest Kupa, 2. helyezés
2013 Aranyüst Nemzetközi Úszóverseny, 6. helyezés
2013 Finis Kupa Nemzetközi Úszóverseny, 2. hely
2014 Hajós Alfréd Nagydíj 100 gyors, 1 hely, 100 pille, 1 hely
Tanulmányi átlaga a 2013/14. tanév végén: 4,8

Középiskolás korosztályban nem érkezett be pályázat.

unnep3

unnep4

unnep6 unnep7

unnep8

unnep9

unnep10

unnep11

unnep12

unnep13

unnep14

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
csü 07

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 07

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.