2016. október 24., 13:45

2016. október 23-án, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. jubileumi emléknapján a Pest Megyei Könyvtár színháztermében rendezett ünnepségen adták át az idei városi kitüntetéseket: Szentendre 1956 Emlékérem: Kovács Imre főhadnagy, Szentendre Város Szolgálatáért díj: dr. Angyal Zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Kormányablak és Okmányirodai Osztály vezetője, Szentendre Város Közművelődési Díj: Kiss Zsuzsanna, a Szentendrei Kulturális Központ sajtó és PR referense, Szentendre Város Közegészségügyi Díj: Dr. Gombás Katalin háziorvos, Szentendre Város Testnevelési és Sport Díja: Pétervári Pál edző, a Szentendrei Kajak-Kenu SE alapítója, Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj: Stefanek János faszobrász–restaurátor, Szentendre Város Közbiztonságáért Díj: Antalicz Ferenc Norbert – c.r. zászlós, Szentendre Város Civil Szervezete: CSEVEJ kulturális-, művészeti-, értékobjektív-, karitatív havi estsorozat – Kellár F. János szervező, házigazda.

dsc_0184

Az ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott köszöntőt, aki Márai Sándor Mennyből az Angyal című versét idézve emlékeztetett’56 máig tartó üzenetére. „Az egyik legfontosabb, elemi emberi alapérték, a függetlenség, az önrendelkezés a szabad döntés joga. Igen, a szabadság olyan nagy dolog, hogy hegyeket mozgat, népeket hoz össze, birodalmakat segít lerombolni, de legalábbis meggyengíteni. (…) Ha megpróbáljuk az akkori fiatalok követeléseit lefordítani, a mai nyelvre és helyzetre átültetni, akkor a még mindig, mindenkor érvényes gondolatok röviden összefűzve talán így hangoznának: független, semleges, más nemzetekkel egyenjogú, önmagát kormányzó ország, amelyben érvényesül az érdekképviselet, az igazságos adózás, a szellem szabadsága, de a mindent átható vezérelv: az érték- és tudásalapon működő szabad nemzet. Erre ma is törekednünk kell, magunk elé példaként állítva azokat, akik harcoltak, életüket is feláldozták gondolkodás nélkül a nagyobb cél érdekében. Akik kivívták rövid időre a szabadságot, és elültették Európában a gondolatot: van ez a kis nép, aki kiállt magáért.”

dsc_0204

Az ünnepi gondolatokat dr. Fónagy János államtitkár folytatta beszédével, aki személyes emlékeit is megosztotta a közönséggel.

dsc_0274

dsc_0277

Az október 23-i ünnep hagyományos részeként került sor az idei városi díjak átadására, melyet Verseghi-Nagy Miklós polgármester nyújtott át a kitüntetetteknek.

dsc_0351

dsc_0215

Szentendre Város Szolgálatáért díj: dr. Angyal Zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Kormányablak és Okmányirodai Osztály vezetője

Dr. Angyal Zsuzsanna a közigazgatásban több, mint negyed százada van jelen, 10 éve dolgozik Szentendrén, először, a közigazgatás átszervezését követően  jelenleg a PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Kormányablak és Okmányirodai Osztályán. Munkáját magas színvonalon, önállóan és tettre készen végzi. Ő az a kolléga, aki akár a nagyon nehéz, akár a legmodernebb munkakörülmények között dolgozik, akkor is teszi a dolgát: mindig a megoldásra törekedve, nagy hivatástudattal, precízen, pontosan és gyorsan ellátva. Kollégáival szemben segítőkész és figyelmes, munkatársai szeretik, elfogadják véleményét, ő pedig munkatársai érdekében az emberi, családi értékeket szem előtt tartva tevékenykedik. Ügyfelekkel szemben sokszor bizonyította „angyali” türelmét, szociális érzékenységét.

dsc_0218

Szentendre Város Közművelődési Díj: Kiss Zsuzsanna, a Szentendrei Kulturális Központ sajtó és PR referense

Kiss Zsuzsa a Szentendrei MűvészetMalom és Teátrum új intézményénél végzett kiemelkedő munkát: színházi előadásokkal, a sajtóval, PR-ral és kiállításokkal is foglalkozott. Állhatatos, kitartó munkája több tízmillió forintos pályázati támogatást hozott. Szívügye az intézmény és a Teátrum, illetve ezek népszerűsítése, ennek köszönhetően nőtt a programok látogatottsága. Kevés szabadidejében évek óta irányítja a Szamárhegyi Betlehemes előadások létrejöttét. Személye tizenhat éve meghatározó és nélkülözhetetlen a város kulturális életében.

dsc_0229

Szentendre Város Közegészségügyi Díj: Dr. Gombás Katalin háziorvos

Dr. Gombás Katalin több mint 20 éve töretlen lelkesedéssel, odaadással teljesíti hivatását; magas szintű szakmai felkészültséggel, példás lelkiismerettel, türelemmel, empátiával gondoskodik a hozzá tartozók gyógyításáról, ellátásáról. Olyan orvos-beteg kapcsolatot formál, amely a legnehezebb helyzetben is tud megnyugtatóan segíteni, Számára nincs letelt munkaidő, csak gondozásra szoruló beteg. Éjt nappallá téve végzi munkáját, ő az igazi családorvos, aki ismeri a betegei minden gondját-baját, és nemcsak orvos, de barát is.

dsc_0233

Szentendre Város Testnevelési és Sport Díja: Pétervári Pál edző, a Szentendrei Kajak-Kenu SE alapítója

Pétervári Pál Európa- és világbajnok kenus, a maratoni kenuzás első magyar aranyérmese. Több éven keresztül edzőként dolgozott Ázsiában, ezt a munkát itthon folytatva hozta létre a Szentendrei Kajak-Kenu SE-t. Eleinte leselejtezett, kölcsönbe kapott eszközökkel, de a mostoha körülmények ellenére kitartott számos kiváló eredmény produkálva. Kitartása idén meghozta igazi gyümölcsét, az itthoni sikerek mellett két versenyzője is kijutott a Spanyolországban megrendezésre kerülő Maratoni Kajak-Kenu Európa Bajnokságra. Az egyesületnek két sárkányhajója is van, amelyekkel évek óta megrendezi több száz gyerek részvételével a Szentendre és Vidéke Általános Iskoláinak Sárkányhajó Bajnokságát. Életcélja a sportág megszerettetése és az utánpótlás-nevelés.

dsc_0241

Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj: Stefanek János faszobrász–restaurátor

Stefanek János faszobrász-restaurátor nagy elhívatottsággal végezte a munkáját a Styl Bútor Szövetkezetnél, ahonnan művészi értékű termékek kerültek ki a keze alól. 1973 óta él családjával Szentendrén. Kezdetben a Duna Termelőszövetkezet faipari részlegének üzemvezetője volt, majd 1993-ban létrehozta Szentendrén az első lapszabászatot. Rendszeresen segítséget nyújt az oktatási intézmények kézműves szakköreinek, tagja a Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Társaságnak, és tevékenyen részt vállal a munkából: az elmúlt 5 évben folyamatosan dolgozott a városért, padok, virágládák dicsérik két keze munkáját. Évek óta segíti a városban szerényebb körülmények között elő gyermekeket és családjukat.

dsc_0244

Szentendre Város Közbiztonságáért Díj: Antalicz Ferenc Norbert – c.r. zászlós

Antalicz Ferenc Norbert c. r. zászlós a Szentendrei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr-és Őrszolgálati Alosztály állományának körzeti megbízottja. Az elmúlt tíz évben 3 alkalommal lett soron kívül előléptetve magasabb rendfokozatba, és elismerésként 10 év után járó Szolgálati jel adományozásában részesült. Nagy szakmai gyakorlattal, tisztelettudóan és pontosan végzi munkáját, tanítja a fiatalabb” kollégákat és átadja az évek óta megszerzett tapasztalatát. Emberismerete, mindennapi viselkedése, és a feladatokhoz való hozzáállása miatt nagy elismerést vívott ki a Közrendvédelmi Osztályon, illetve Szentendre városában is.

dsc_0248

Szentendre Város Civil Szervezete: CSEVEJ kulturális-, művészeti-, értékobjektív-, karitatív havi estsorozat – Kellár F. János  szervező, házigazda.

Szentendrén immáron hetedik éve működik a CSEVEJ, mely minden hónapban saját forrásból, a vendégek számára ingyenesen biztosít kulturális-művészeti élményt. Az esten egyaránt fellépnek városunk megbecsült művészei, illetve országosan és nemzetközileg is elismert híres emberek, akik fontos szerepet játszanak a jelenkori értékközvetítésben. Néhányan a közelmúlt fellépői közül: Törőcsik Mari, Jankovics Marcell, Szvorák Katalin, Eperjes Károly, Böjte Csaba. A CSEVEJ karitatív célokért is dolgozik, minden évben támogat egy egyesületet vagy alapítványt, karácsonykor pedig a Karitasszal összefogva segít egy rászoruló családot és felajánlásokat is tesz. Működése és felfogása országosan is egyedülálló, ezért támogatandó és elismerésre méltó tevékenysége.

 

dsc_0267

Fónagy János államtitkár adta át a Szentendre 1956 Emlékérmet Kovács Imre  főhadnagynak, aki főhadnagyi rendfokozatban 1956 őszén a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia III. éves hallgatója volt. A forradalom kitörését követően 1956. október 24-én szállítási feladatot kapott. A Petőfi kör tagjain keresztül tájékozódtak a valós politikai helyzetről, az ország állapotáról. Kovács Imre főhadnagy 1956. október 24. és november 7. között tehergépkocsival fegyvert, lőszert, élelmet szállított. A forradalom és szabadságharc szolgálatában 15.000 km-t vezetett. Október 27-én az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetemre vezényelték, ahol fő feladata az egyetemi objektumok védelmének szervezése volt. Kovács főhadnagy megszervezte az egyetemi hallgatókból az egyetemi objektumok fegyveres védelmét. Közben a szovjet csapatok a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát elfoglalták, és bevonulásra szólították fel az Akadémia hallgatóit. Kovács főhadnagy nem teljesítette az orosz nyelven kiadott, bevonulásra vonatkozó parancsot. A forradalom és szabadságharc szolgálatába állt. Hozzáértő irányításával megvédték az egyetem objektumait, tehergépkocsival szállították és elsősegélyben részesítették a Corvin közben megsebesült forradalmárokat. A forradalom leverése után a hadseregből eltávolították, főhadnagyi rendfokozatától megfosztották. 1990-ben a Történelmi Igazságtétel Bizottsághoz fordult, s visszakapta főhadnagyi rendfokozatát, anyagi kártérítést, nyugdíjemelést azonban források hiányában nem kapott. Leszerelése után szakmai ismereteit hasznosítva gépjárművezetést oktatott. A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub és a Szentendrei Honvéd Kulturális egyesület máig aktív tagja.

 

Az ünnepség keretében adták át az idei „Jó tanuló Jó sportoló 2016” és a Talentum ösztöndíjakat  is.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Jóléti Bizottságának elbírálása szerint, idei évben is kiírásra került  a “Jó Tanuló Jó Sportoló 2016” pályázat. 

A cím elnyerésének feltételrendszere szerint az adományozó – Szentendre Város Önkormányzata – a Szentendrén tanuló, de bárhol sportoló általános és középiskolai diáknak ítélheti oda  1 évre – (tárgy év szeptember 1. – követő év szeptember 30-ig) a címet, melyhez oklevél és tárgyjutalom jár. Testületi határozat szerint három kategóriában indulhatnak a pályázók: 1-4 osztályos, 5-8 osztályos és 9-12 osztályos korosztályban. A feltétel része még, hogy a pályázók  tanulmányi átlagának 4,7 felettinek kell lennie. Az idén kétszer annyi pályázat érkezett, mint az előző években, így nehéz dolga volt a Bíráló Bizottságnak. A döntés alapján az 1-4 osztályos korosztályból Abonyi Tóth Glenda, a Barcsay Jenő Általános iskola tanulója, 5-8 osztályos korosztályból Egei Ákos, a Templombdombi Általános Iskola tanulója és 9-12 osztályos korosztályból Szabolcsi Áron,  a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója kapta meg a díjat. A tanulók az október 23-i városi ünnepségen vehették át Verseghi-Nagy Miklós polgármestertől és Dombay Zsolt képviselő, edzőtől az elismerő okleveleket, illetve az elismeréshez járó,15-15.000 forintos könyvvásárlási utalványokat.

dsc_0254
dsc_0257
dsc_0259

A TALENTUM – Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázat nyertesei is a az ünnepség keretében vették át díjaikat. Pálya Hanna a Fazekas Mihály Gimnázium tanulója a középfokú tanulmányokat folytató diák kategóriájának nyertese kiemelkedő tanulmányi eredményeinek és közösségi tevékenységének köszönhetően. Kugler Szilvia a Semmelweis Orvostudományi Egyetem felsőfokú tanulmányokat folytató diák kategóriájának nyertese kiemelkedő tanulmányi eredményeinek és közösségi tevékenységének köszönhetően.

dsc_0260
dsc_0262
Az ünnepi műsorban idén Kovács Ákos irodalomtanár vezetésével a Térszínház és az Assisi Színkör, azaz a Ferences Gimnázium diákjai Kovács Dániel Gábor: Darázsfészek, Játék az emlékezettel – 1♥56 című darabját mutatták be. A friss, izgalmas darab a színház a színházban eszközeivel nyújtott kortárs visszatekintést a hatvan évvel ezelőtti eseményekre, a tehetséges diákok remek előadásában.

 

Fotók: Paraszkay György