2016. november 26., 11:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Járt-e Betlehemben a Kedves Olvasó? No, nem az igazi Betlehem városára gondolok, hanem arra, hogy adventtől vízkeresztig eljutott-e szívében a betlehemi istállóig?

2015 adventjében a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége az óvodásaikkal, azok szüleivel, és talán még sokakkal eljutott a betlehemi istálló jászoláig. Kérdezhetik: mi indított erre az útra bennünket?
Gyürk Dorottya alpolgármester asszony kérése volt, hogy az óvodások karácsonyváró játszóikat ne a gyertyagyújtás alkalmaikor, hanem más formában, más időpontban mutassák be, színesítve a várakozás időszakának eseményeit. Károli Gáspár bibliafordító bíztatása megtalált bennünket: „Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk szomszédainknak, városainknak és az egész világnak. Örökségünk van, amelyet át kell élnünk és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek.”
A városunkban advent idején kiállított faszobrok, amelyek Jézus születéstörténetének állomásait idézik, indították el azt a gondolatot, hogy történjen valami a szobrok körül. Károli biztatott, mi, a SZÓNÉK tagjai pedig advent szombatjain elindultunk az úton. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkésznek a templom mellett, az utcán elmondott bibliai üzenete indított bennünket szombatról szombatra.
A „betlehemi út” üzenete az első szombaton az „Angyali üdvözlettel” kezdődött. Az evangélikus templom kapujában álló szobor mellett, az Evangélikus Zenei Óvoda óvónői és óvodásai énekeikkel elevenítették meg a jövendölést, az angyal üdvözletét Jézus születéséről.
Utunk során, advent második szombatján, szintén az evangélikus templom melletti, szabad ég alatt tanyázó pásztorokhoz érkeztünk. Angyalként, az ébresztgető üzenetet a Püspökmajori Óvoda óvónői és óvodásai hordozták. Pásztorjátékukkal leheltek életet a szobor pásztorokba. Zengedezték az Üdvözítő megszületését.
A harmadik adventi szombaton a Bimbó utcai Óvoda óvónői és óvodásai kis lámpásaikkal érkeztek a pásztorok tanyájához. Nagy volt az izgalom, a készülődés. A „pásztor” óvodások ajándékot vettek a kezükbe, majd velük együtt mindenki elindult. Imbolyogtak a lámpások szólt az ének: „Menjünk mi is Betlehembe…” A Dumtsa korzó betlehemi úttá változott. A vásárolgató, nézelődő tömegből sokan kísérői lettek a vonuló óvónői, óvodás, szülői közösségnek. A Fő téri betlehemi istállóhoz a kicsi pásztorokkal együtt már sokaság érkezett. Ki-ki letette ajándékát, átadta „szívét, jó szándékát”.
A negyedik szombat délutánján már a Fő téri „istállónál” gyülekeztünk. Sokáig maradtunk ott a Szent András és a Szivárvány Óvodák óvónőivel, óvodásaival, akik „ringatták a betlehemi bölcsőt” gyönyörű altatóikkal és dicsőítették Istent. Talán sokan éreztük úgy, hogy eljutottunk Betlehembe, „szívünk jászolához”.
A betlehemi utat és annak üzenetét megerősítettük vízkereszt napján is. Üzenetünk van… Hisszük, hogy eljutott óvónőktől a gyerekekig. Gyerekektől a szülőkig. Szülőktől a sokadalomig. Szép volt átélni, megélni ezt a mi szentendrei–betlehemi utunkat.

Kedves Olvasó! Szeretne eljutni a betlehemi istállóig? Ha igen, jöjjön velünk 2016 adventjének szombatjain, mutatjuk az utat.

Papp Kornélia
hagyományéltető óvónő

A Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége, a SZÓNÉK az idén Pro Urbe kitüntetést kapott. 

 

„MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE…”

Óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő téri betlehemi istállóig

 

 

Adventi szombatokon és Vízkereszt napján

 

November 26. szombat, 16:00

„Megjövendölve volt régen…”

Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál az Evangélikus templom-udvar kapujánál az Evangélikus Zenei Óvoda és a Református Óvoda óvodásaival és óvónőivel. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél az angyali üdvözletről. Énekelnek a gyerekek és az óvónők, majd mécsessel a kezükben énekelve viszik az angyali üdvözletet a Dumtsa utca adventi forgatagába.

 

December 3. szombat, 16:00

„Üdvözítőtök született…”

Az Evangélikus templom melletti „pásztorok tanyája” faragott szobrai megelevenednek a Püspökmajori Óvoda gyerekei, óvónői pásztorjátékával. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…” Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot járva.

 

December 10. szombat, 16:00

„Menjünk mi is Betlehembe…”

Az Evangélikus templom melletti pásztorok tanyájánál szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal a Bimbó utcai óvodások, óvónénik. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész útra indítja a kis „pásztorokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi istállóig mennek.

 

December 17. szombat, 16:00

„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus.”

A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják énekszóval a Szivárvány és a Szent András óvoda óvodásai és óvónői. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész üzenete Karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben a Dumtsa utca sokadalmába.

 

  1. január 6. péntek, Vízkereszt napja 10:00

„Három királyok napján…”

Az Evangélikus templom mellett gyülekeznek az óvodások, az óvónők, akik advent szombatjain átélték a betlehemi történetet. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész bezárja a karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők énekelve a Három királyok szobrához mennek. Három gyermek királynak öltözik, és együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig. Énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.

 

12469563_536120793232404_379905259236446092_o