2023. december 8., 09:53

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. december 13-án, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő Törvényességi
ellenőrzés
1. A 2024-2027. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervről, valamint a 2024. évi belső ellenőrzési tervről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Lantos Anna dr. Schramm Gábor
2. Az Önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea dr. Schramm Gábor
3. Pályázatfigyelés, pályázatírás és projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó dr. Németh Szilvia
4. Fürj utca kivitelezésének ütemezése, hálózatkiváltás Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó dr. Schramm Gábor
5. A térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna dr. Remele Antónia
6. Dunakorzó 25. helyiségbérleti pályázat eredményhirdetéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Bükki Orsolya dr. Németh Szilvia
7. Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Pál Gábor
képviselő
Jámbor Ferenc dr. Bartha Enikő
8. A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Pál Gábor
képviselő
Jámbor Ferenc dr. Bartha Enikő
9. A 6907 hrsz-ú, Ev/1 övezeti besorolású önkormányzati ingatlan (Táltos utca-Csíz utca környéke)181m2 területének értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Bükki Orsolya dr. Bartha Enikő
10. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló Dömörkapu, 0583/7 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményéről és hasznosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
Párth Szilvia
dr. Németh Szilvia
11. A Szentendrei Építési Szabályzatának (SZÉSZ) 1. mellékletét képező szabályozási tervlapokon és fedvényterveken szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabirella dr. Schramm Gábor
12. A közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Hámornyikné Csemeczki Zita dr. Remele Antónia
13. A Szentendre Városi Óvodák alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
14. Az önkormányzati adóhatóság eredményeiről Tájékoztató dr. Schramm Gábor
jegyző
Siklósi-Dutkay Csilla dr. Schramm Gábor
15. A Szentendre Mobil Applikáció projekt státuszáról Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László dr. Bartha Enikő
16. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
dr. Remele Antónia
17. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt dr. Remele Antónia
18. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
dr. Remele Antónia
19. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. november 8. és 2023. november 30. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László dr. Remele Antónia
20. Interpelláció, kérdés
21. Egyebek

Letölthető előterjesztések>>