2023. április 19., 21:34
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat 2023. április 26-án, szerdán 15:00 órai  kezdettel a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. „Plázabizottság” támogatását célzó nyilatkozatról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
2. A távhőellátási célú földgáz beszerzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
3. A távfűtési üzletág 2022. II. félévi gazdálkodásáról Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Magyar Judit
költségvetésért felelős alpolgármester
Novák Andrea
5. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Magyar Judit
költségvetésért felelős alpolgármester
Novák Andrea
6. Telekalakítási eljárásról a 2969, 2971 és 2972 helyrajzi számú ingatlanok (Izbégi Általános Iskola és Szentendre Városi Óvodák Izbégi Tagóvoda) vonatkozásában Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
7. Önkormányzati tulajdonú garázsok értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
8. HÉV állomásnál lévő Vasúti villasor 4. szám alatti, 400/16 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
dr. Pillér Ágnes
9. Az Izbégi Sportpályát érintően a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesülettel kötendő szerződésről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Párth Szilvia
10. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló 2831 hrsz. alatt lévő, természetben a Sztaravodai út 2. szám alatti ingatlanra csatornavezetési szolgalmi jog bejegyzéséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
11. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Fiala Balázs
12. I. a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet és
II. Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
13. A Dalmátok angyala című szobor Daru piacon történő felállításához való hozzájárulásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Havasi Hajnalka
14. Szentendre Város Egészségterv 2023. évi Cselekvési Programjáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
15. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló …./2023. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
16. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
17. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
18. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
19. Spar projekt előrehaladásáról a 2023. március 11. és 2023. április 17-e közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
20. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2023. március 11. és 2023. április 17. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
21. Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
22. Interpelláció, kérdés
23. Egyebek

 

Letölthető előterjesztések >>>