2022. december 8., 10:13
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. december 14-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. HÉV állomás környékén fekvő, önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére irányuló új nyilvános pályázati kiírás eredményéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester

Alföldiné Petényi Zsuzsanna

3. A 2023. évi belső ellenőrzési tervről Előterjesztés dr. Schramm Gábor

jegyző

Lantos Anna
4. A 2023. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
5. A térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
 Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
6. Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között az önkormányzat épületeinek karbantartására, üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Pusztai Gábor
7. A Szentendre 2309 és 2310 hrsz-ú Fő tér 11., 2335 hrsz-ú Fő tér 16. és 2354 hrsz-ú Dumtsa Jenő utca 9. szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázatok kiírásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
8. Támogatás nyújtásáról a Péter -Pál Alapítvány részére Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szontagh Istvánné
9. A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
10. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Fiala Balázs
11. A helyi adóbevételek növelése érdekében tett intézkedésekről Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Schramm Gábor
jegyző
Magyar Judit
Siklósy-Dutkai Csilla
12. A KOPÉ SE, Aquapalace Kft. és Szentendre Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Dr. Juhász László
13. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
dr. Tankó Zsuzsa
14. A járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Jámbor Ferenc
15. A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
dr. Remele Antónia
16. A közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról Előterjesztés Pilis Dániel
alpolgármester
Hámornyikné
Csemeczki Zita
17. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
18. A 9810/4 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Ács Katalin
19. A 096/2 névtelen közút elnevezéséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Ács Katalin
20. A 094/2 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Ács Katalin
21. A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
22. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet és a MI.MI.
Team Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
23. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
24. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fidesz-frakció Laárné Szaniszló Éva, Zakar Ágnes, Boda Anna Mária, Kiss Károlyné, Szabados András
25. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről (november 4.-december 4.) Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
26. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
27. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2022. augusztus 05.- 2022. november 04. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
28. A külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2022. szeptember 1. – november 30. között Beszámoló Helyes Imre Mihály Helyes Imre Mihály
29. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. november 8. és december 1. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
30. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>