2022. május 12., 11:30
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. május 18-án, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről (2022. 04. 10.— 2022. 05. 09.) Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Fülöp Zsolt
3. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt polgármester Kondacsné Nagy Ágnes
4. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2022. 02. 05. — 2022. 05. 04. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kokovai Szilvia
5. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a benyújtott pályázatok vonatkozásában Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Szöllősy-Meggyes Ildikó; Beinschróth Mária; Hazai Attila
6. TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázaton történő indulásról Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kosztek Gabriella
7. A belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól Beszámoló dr. Schramm Gábor jegyző dr. Tankó Zsuzsa
8. Önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Gabay Anett
9. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Novák Andrea
10. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Ilona
11. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kovács Szilvia
12. Az Aquapalace Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Juhász László
13. A Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Pirk Veronika
14. A Szentendrei Kulturális Központ NKft. előadó-művészeti ügyvezetője prémiumának összegéről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szili Mónika
15. Szentendre Város Sportkoncepciójának elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szontagh Istvánné
16. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kiss Gabriella
17. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
18. Horvát és bolgár utcanévtáblák kihelyezésének támogatásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Havasi Hajnalka
19. Szentendre Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő közigazgatási szerződésről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Havasi Hajnalka
20. A 0560/6, 0563/9, 0563/10 helyrajzi számú ingatlanok helyi védetté nyilvánításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Hazai Attila
21. Az Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Stefán Tekla
22. A TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat benyújtásához MűvészetMalom Látogatóközpont létrehozásáról „Turisztikai látogatóközpont kialakítása Szentendrén” címmel Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szöllősy-Meggyes Ildikó; Gergely Gabriella
23. A városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Kosztek Gabriella
24. A 3427/2/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való rendelkezéséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Alföldiné Petényi Zsuzsanna
25. Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlanra vonatkozó ingyenes használati megállapodásról közfeladat ellátás céljára
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Szöllősy-Meggyes Ildikó
26. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>