2013. március 20., 19:43
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Helyi műalkotások készülnek a Dunakorzón kivágott fák törzséből

A Képviselő-testület határozata szerint a Dunakorzón októberben gallyazott 5 db, menthetetlenül beteg fa helyi művészekhez kerül. „Ezek a fák sokáig voltak a dunapart és a sétány ékkövei, így megérdemlik, hogy tovább csodálhassák őket, immár műalkotás formájában.”- mondta lapunknak dr. Dietz Ferenc polgármester. A korzón kivágott fák helyére a kivitelezés végén 80 db új fa kerül, árnyékot adva a felújított és kiszélesített gyöngykavicsos sétánynak.

Kossuth Díjas művész szobra ékesíti a Dumtsa Utcát

A Belváros-rehabilitáció utolsó simításainak jegyében a városvezetés elbontotta a Dumtsa Jenő utca elején található „Dumtsa-kádnak” becézett csobogót, helyére pedig Csíkszentmihályi Róbert, Szentendre díszpolgára, friss Kossuth Díjas művész alkotása kerül. A felújítás keretében a testület úgy döntött, hogy a télen, lakossági kérésre eltávolított kőpollerek helyére új, jobban látható és biztonságosabb oszlopok kerülnek.

Új kukásautót kap a VSZ Zrt.

A városvezetés szerint a tavalyi évben emelt hulladékszállítási díj a szolgáltatás minőségének javulását eredményezte. Idén elindult a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés, a közszolgáltatások javításának következő lépéseként pedig bővül a VSZ Zrt. hulladékgyűjtő gépjárműveinek száma.  A szokásos komposztálási program és a hozzá tartozó adatlapok már elérhetőek a www.szentendre.hu honlapon.

A fiataloké lehet a volt „Egészségház.”

Összhangban a városi Ifjúsági Koncepcióval többször egyeztetett a helyi ifjúsági szervezetek képviselőivel a város. Az egyeztetések során kiderült, hogy részükről lenne igény a volt egészségház működtetésére, elsősorban ifjúsági és művészeti céllal, azonban a felújítás költségeit a fiatalok nem tudják állni az életveszélyes épületen. A testület ezért az építési koncesszió útján történő hasznosítás mellett döntött, mely ifjúsági és művészeti tevékenység támogatását célzó hasznosítást preferál.

„Ébresztő alvó város”

A képviselő testület több, ún. „alvó ingatlan” hasznosításának tárgyában döntött. Az elképzelések szerint: A városvezetés

  • a Bükköspatak 36-38. sz. ingatlant (volt Egészségház) ifjúsági és művészeti célra
  • a Kőzúzó u. 6. sz. ingatlant oktatási és sport célra
  • a Futó u. 2. sz. ingatlant értékesítési célra
  • a 0181/6 hrsz. ingatlant közösségi ház és óvoda létesítésének céljára
  • a 8634/85 hrsz. ingatlan értékesítési célra
  • a Dunakorzó 18. sz. ingatlant irodaház létesítésének céljára

kívánja használni.

Megújul a Kisposta épülete

Régen várt munkálatok kezdődnek meg a március 14-i testületi döntés értelmében. A Fő tér 15-16. sz. ingatlanok – amelyben a kisposta is található –, teljes tető és homlokzat-felújítására kerül sor. „Nap, mint nap látom, hogy a lakosság aktívan kiveszi a részét a városszépítő munkából. Számos homlokzat szépült meg önerőből a történelmi belvárosban. Hálásak vagyunk nekik, hogy óvják Szentendre 1000 éves, épített örökségét, és mi is ki szeretnénk venni a részünket ebből a munkából közösségi épületeink rendbehozatalával.”- tette hozzá a polgármester.

Olcsóbb rezsi, szebb, korszerűbb külváros 

Szentendre Város Önkormányzata 700.000 Ft-ot különít el a költségvetés általános tartalékának terhére, hogy támogassa a Dunyha-terv megvalósulását, valamint ötletpályázat útján elkészíttet 6 társasházra vonatkozó színtervet. A cél, hogy a külvárosi társasházak modern, korszerű burkolása és hőszigetelése révén csökkenjenek a lakosság általános rezsiköltségei, valamint, hogy a belváros rehabilitációja után a külső területek is megszépüljenek.

A színterv készítésében érintett társasházak a következőek:

  • Károly utca 2-14, 16-22, 24-34. szám alatti
  • Fehérvíz utca 2-8, 10-18, 20-30. szám alatti

Helyi fiatalok szelídítik meg a Gubbio-i farkast

Az önkormányzat 96.000 Ft-al támogatja a szentendrei fiatalok kiutazását a Gubbio-i sportfesztiválra. A rendezvény célja a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, elősegítése, valamint, hogy a helyi ifjúság megismerkedhessen más nemzetek kultúrájával, értékeivel, épített és természeti örökségeivel, valamint hogy Szentendre hagyományait és értékeit, a lokálpatriotizmust közvetítse Európa szerte.

A TDM és a Kulturális Központ közösen a Dumtsa Korzóért

A sokak által kedvelt kezdeményezés támogatásáért a TDM és a Kulturális központ is a Kulturális és Kulináris Korzó, azaz a Dumtsa Korzó mögé állt. A városvezetés így támogatja a díjmentes közterület használatot, a Dumtsa utca 9. sz. alatti ingatlant pedig raktározás céljából felajánlotta a rendezvényre. A testület felkéri egyúttal a VSZ Zrt. vezérigazgatóját, hogy egyeztessen a Paprikabíró utcában történő ingyenes parkolás lehetőségéről.

A biztonságos városról

A város együttműködési megállapodásról döntött a Polgárőrség Szentendre Egyesülettel és a Szigetmonostori Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel. A képviselő testület szerint a nyár közeledtével egyre többen és egyre hosszabb ideig tartózkodnak majd szentendreiek, elsősorban fiatalok a közterületeken és a vendéglátó-ipari egységekben, valamint újra birtokba vehetik a felújított Dunapartot. Az ő biztonságuk és nyugalmuk érdekében aktív lépéseket kell tenni a bűnmegelőzés kapcsán. A Szentendrei Rendőrkapitányság kiadott statisztikái alapján a bűnelkövetések 2012-ben 5%-al csökkentek 2011-hez képest. A városvezetés célja, hogy aktív polgárőri és rendőri jelenléttel ez az arány tovább javuljon.