2016. november 9., 09:37
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26., illetve Szigetmonostor község közigazgatási területe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében valamint a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel, erdészettel, vadásztársasággal, gyepmesterrel.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók; személyi illetmény megállapításának lehetősége teljesítményértékeléstől függően biztosított.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középfokú képesítés, közszolgálati vagy rendészeti középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • 6 hónap próbaidő vállalása
 • B kategóriás jogosítvány
 • egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletben foglaltak szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű konfliktusmegoldó készség, határozott fellépés
 • jó szintű kommunikációs készség, önfegyelem és stressztűrőképesség
 • jó szintű problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség
 • jó szintű állóképesség
 • jó szintű terhelhetőség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdése valamint a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet szerint
 • végzettséget, képzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18. péntek.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vaczó-Tánczos Szilvia jegyző nyújt, a 06-70-374-0542, a 06-26-393-512 (109.mellék), valamint a 06-26-593-064 (109. mellék) telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szigetmonostor Község Önkormányzatának Jegyzője részére történő megküldésével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1009 /2016., valamint a munkakör megnevezését: „közterület-felügyelő”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Polgármester véleményezése mellett a Jegyző dönt. Csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázók kerülnek személyes meghallgatásra. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.