2018. március 29., 13:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

KÖZLEMÉNY

Szentendre Város Önkormányzat a Szentendre, Bercsényi utca 2/A. és Bercsényi utca 4. szám alatti ingatlanokra a Házimozi Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel és Bakos Krisztinával, továbbá az általuk alapított B2A4 Project Kft. projekt társasággal fennálló koncessziós szerződést Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (I.18.) Kt. sz. határozata értelmében súlyos szerződésszegésre hivatkozással felmondta. A 2018. február 20-ára kitűzött birtokba adáskor a Projekttársaság a birtokba adási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Önkormányzat minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ingatlan sorsa mielőbb rendeződjön.

 

 

Szentendre, 2018. március 29.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester