2021. szeptember 17., 22:28

A képviselő-testület szeptember 16-án lakossági észrevételek alapján módosította a szennyvíz elszállíttatására vonatkozó közszolgáltatási rendeletet, és egyebek mellett elindította a településkép védelméről szóló rendelet módosításának folyamatát, a városban működő egyházak, civil és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetését.

A tanácskozás kezdetén a képviselő-testület egy perces néma felállással emlékezett a város díszpolgárára, a közelmúltban elhunyt Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas szobrászművészre, a nemzet művészére, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagjára.

INTERPELLÁCIÓK

Az ülés ezúttal is az írásban benyújtott interpellációk tárgyalásával indult: Laárné Szaniszló Éva, a Fidesz-képviselőcsoport vezetője három témában 18 kérdést tett fel a polgármesternek.
A pismányi adótoronnyal kapcsolatos kérdések és válaszok ITT, a városrészi költségvetéssel kapcsolatosak ITT, a Postás strand pályázati elszámolására vonatkozóak ITT tölthetők le. Utóbbi kérdésben Fülöp Zsolt polgármester az interpellációra adott írásos válaszát a helyszínen kiegészítve elmondta, hogy a testületi ülés napján kapta meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) formai okokra hivatkozó elutasító válaszát. Mivel a projekt nagy része megvalósult, ezért egyeztetést kezdeményeznek az MTÜ-vel.

SPAR KÖRNYÉKÉNEK RENDEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE

Mikorra rendeződik a Spar és környékének területe, mikor lesz ismét élelmiszerbolt a régi helyén? Ez a kérdés érthetően élénken foglalkoztatja a környéken élőket, és a HÉV-vel rendszeresen utazókat. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: a SPAR-üzlet áprilisi leégése óta szorgalmazza az illetékes kormányszerveknél, hogy nyilvánítsák nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá a HÉV-állomással és VOLÁN-buszpályaudvarral szomszédos környezet átfogó fejlesztését. Sajnos a Spar, a biztosító és az épület tulajdonosa közötti jogi viták hátráltatják tereprendezést.  (A témáról részletesebb tájékoztatást nyújtó írásunk idekattintva érhető el >>>)
Amennyiben a kormány nem nyilvánítja nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá a területet, akkor egy ingatlanfejlesztő bevonásával piaci alapon indul el a városközpont fejlesztése, aminek a tervezésébe a szentendreieket is be kell vonni – hangsúlyozta a polgármester. Helyes Imre képviselő hozzászólásában azt emelte ki, hogy az önkormányzat pozícióját erősíti, hogy a terület egy részének tulajdonosa, másrészt az építési szabályozás eszközeivel is rendelkezik.

A FERENCZY-HÁZ ÚJRAGONDOLÁSA

A Ferenczy-házként (Alkotmány utca 1.) ismert ingatlan egyik egységét, a lakásbérleti szerződés megszűntét követően a Ferenczy Múzeumi Centrum használatába adta az önkormányzat. Az ingatlan közvetlenül határos a Hunyadi utca 1. alatti, Vajda Lajos Múzeummal, ami szintén az FMC használatában van. Mivel a két ingatlan udvara egybenyitható, így lehetővé válik egy új kiállítótér kialakítása – összhangban a Vagyongazdálkodási koncepció-tervezettel, amit munkaközi állapotában korábban már véleményezett és támogatott a testület.

ÚJ VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ KÉSZÜL

Laárné Szaniszló Éva kérdésére – hogy a város továbbra is támogatja-e a Nagy Sportágválasztó és a Pilisi Tekerő rendezvényeket– a polgármester elmondta, hogy az egyesületekkel történt egyeztetés során egyértelművé vált, hogy a városi sportrendezvények rendszerét újra kell gondolni. Az új városi sportkoncepción az egyesületekkel, civil szervezetekkel egyeztetve dolgoznak és hamarosan a testület elé terjesztik.

KIEGÉSZÜLT AZ ÜDÜLŐINGATLANOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKKAL A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSISZENNYVÍZ-KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDELET
(A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása)

A korábbi rendelet kiegészült az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokkal: akiknek igazolhatóan nincs vízfogyasztásuk, illetve egy évben a vízfogyasztás nem éri el az 5m3-t, azok mentesülnek a közszolgáltatás évenkénti kötelező igénybevétele alól. Az elszámolási időszak tárgyév július 1-től a következő év június 30-ig tart. Öt évig lehet halmozottan igazolni, hogy a vízfogyasztás összességében nem érte el az 5 m3-t.  Amennyiben öt év alatt sem érte el ezt a mennyiséget, a tulajdonos akkor is köteles egy alkalommal igénybe venni a közszolgáltatást. A mentességet igazoló ivóvízszolgáltatói számlát minden év június 30-ig kell a Hivatalnak benyújtani.

KORSZERŰBB TÁVFŰTÉS A PÜSPÖKMAJORI LAKÓTELEPEN – UNIÓS PÁLYÁZATOT NYERT A VÁROS A BERUHÁZÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉRE
(Tájékoztató)

A távfűtőművek korszerűsítését célzó beruházási tervek elkészítésének támogatására a European City Facility („Városokkal a városokért”) európai uniós programra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a támogatási megállapodás részleteiről. Az Újpest és Óbuda-Békásmegyer önkormányzataival közösen elnyert uniós pályázat részleteiről ITT írtunk bővebben.

KUTYÁVAL IS LEHET VÁSÁROLNI A PIACON
(Az állattartásról szóló 12/20210. (IV.15.) önk. sz. rendelet módosítása)

Többen kérték a piac üzemeltetőjét, hogy kezdeményezze az önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletének módosítását, annak érdekében, hogy kutyával is lehessen vásárolni a piacon. A 2010-es rendelet ugyanis tiltotta ezt. Kiss Károly Andrásné képviselő asszony hozzászólásában az árusok véleményére is hivatkozva elmondta, nem tartja szerencsésnek a módosítási javaslatot.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK VÁLTOZATLANUL NEM FEDEZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIT
(A 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) rendelet módosítása)

A módosítás során az elmúlt néhány hónap gazdálkodásának, döntéseinek – állami támogatások, képviselő-testületi és polgármesteri döntések átvezetése, intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások – költségvetési kihatásait vezette át a képviselő-testület.
Magyar Judit alpolgármester a napirend bevezetőjében elmondta, hogy az Adóiroda pontosan tervezte az iparűzési adó 1%-a miatti kiesést, az első féléves adatok szerint ez 431 M Ft volt, úgy, hogy kb. 200 adózó eddig nem nyújtotta be a bevallását.
Azt is kiemelte az alpolgármester, hogy a 600,1 milliós forintos, a központi költségvetésből átengedett forrás, az ún. állami támogatás – ami magába foglalja az önkormányzat saját IPA adójának visszaosztását, a 460 M Ft kompenzációt – változatlanul nem finanszírozza teljes egészében az önkormányzatokra rótt kötelező feladatokat.
Az eredeti előirányzathoz képest az iparűzési adóból 254 M Ft, a parkolási díjakból 100 M Ft, a bérleti díjakból 100 M Ft bevételkiesést szenved el a város.

ELKEZDŐDIK A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, idén elfogadott törvény (2021. évi XXXIXy) szerint a jövőben az önkormányzatoknak egy településfejlesztési tervet és egy településrendezési tervet kell készítenie. Ezek megalkotására viszonylag hosszú időt biztosít a törvény, de egyes rendelkezései a törvény hatálybalépésétől, július 1-től kezdve alkalmazandók.
Ilyen rendelkezés, hogy a polgármester helyett a képviselő-testület hatáskörébe kerültek a településképi véleményezések, bejelentések, településkép-védelmi eljárások, de a testület ezt a hatáskört átruházhatja a polgármesterre – úgy, ahogy ez eddig is volt.
A hatáskör átruházását a településkép védelméről szóló rendeletben kell rögzíteni október 31-ig.
A településkép-védelmi rendeletet módosítását egy másik jogszabályváltozás is indokolja, e rendelkezés szerint minden egyes rendeltetésmódosítás településképi bejelentési eljáráshoz kötött. Kiss Gabriella főépítész bevezetőjében hozzátette, ha már hozzá kell nyúlni a rendelethez, akkor az alkalmazás során tapasztalt ellentmondásokat is célszerű kiküszöbölni a módosítás során.
A képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, ezzel megindul a településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos eljárás, a tervezet partnerségi egyeztetése, az államigazgatási szervekkel történő véleményeztetés.
……………………………………………………
A partnerségi egyeztetés keretében az egyházakkal, civil és gazdálkodó szervezetekkel egyeztetésre kerül sor a településképi rendelet módosítási tervezetéről. A rendeletmódosításról munkaközi tájékoztató lakossági fórumot is tart a városvezetés szeptember 30-án 17:00 órakor a Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban, ahol lehetőség lesz személyesen is észrevételeket tenni.
……………………………………………………

ELBONTJÁK A DUNA KORZÓN ÁLLÓ KONTÉNER-WC-t

A „rózsaszín ház” (Bercsényi utca 2-4. szám alatti ingatlanok) tulajdonosa kérte, hogy a felújítási munkák akadálytalan megkezdése érdekében az önkormányzat járuljon hozzá az ideiglenes illemhely elbontásához. Mint ismert: a lerobbant, emblematikus épületegyüttest szállodává, vendéglátóhellyé alakítja át a befektető. A képviselő-testület hozzájárult az elbontáshoz.
Az új belvárosi illemhelyet a tervek szerint a Bogdányi u. 11-ben, egy 46 m2-es önkormányzati ingatlanban alakítja ki a város. Addig is mindenki – turisták és helyiek – számára nyitott a Dumtsa utca elején, a Tourinform Irodában kialakított városi illemhely.

A KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYT NEM KAPOTT BELVÁROSI KERÉKPÁROS HÍD

A képviselő-testület által előírt negyedéves polgármesteri tájékoztatást követően Zakar Ágnes képviselő asszony elmondta, hogy véleménye szerint óriási hiba volt a belvárosi átkelő építésének megakadályozása, mert meggyőződése szerint a kerékpáros híd enyhítette volna a 11-es út túlterheltségét is.  Fülöp Zsolt emlékeztetett: a képviselő-testület csak a lehetséges hídhelyek vizsgálatával foglalkozott, nem döntött arról, hogy a belvárosban legyen-e vagy ne legyen híd. A polgármester bízik abban, hogy a következő fejlesztési ciklusban megépülhet a híd, mert változatlanul fennáll a lehetősége a déli helyszín vizsgálatának.
Arról, hogy a belvárosi hídhelyszínek egyike sem kapott környezetvédelmi engedélyt, s hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azt szorgalmazta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal határozatát semmibe véve a képviselő-testület a belvárosi hidak valamelyike mellett döntsön – nem esett szó.

KÉTPERCES HOZZÁSZÓLÁSOK, KÖZMEGHALLGATÁS HIÁNYOLÁSA

Zakar Ágnes képviselő asszony tiltakozásának adott hangot és a véleményszabadság korlátozásának nevezte, hogy két perc egyszeri hozzászólásra korlátozták a képviselői véleménynyilvánítását az Egyebek napirend során. Nyomatékosan kérte az SZMSZ vonatkozó pontjának korábbi állapotra való visszaállítását. Fülöp Zsolt polgármester válaszában visszautasítva a vádat elmondta, hogy interpellációra, képviselői indítványra, frakció-előterjesztésre változatlanul van mód. A parttalan, több órás vitává váló Egyebek napirendi pontot azonban – érvelése szerint – muszáj volt korlátozni.

Laárné Szaniszló Éva az Ábrányi Emil Program egyes pontjainak teljesítését kérte számon a polgármesteren, egyebek mellett azt állítva, hogy a Transparency International vizsgálati anyagait nem tették közzé. (A korrupcióellenes szervezet véleményezései itt olvashatók >>>). A fideszes képviselő szerint a polgármester nem hajlandó személyesen egyeztetni a lakossággal, egyebek mellett tavaly „elfelejtett” közmeghallgatást tartani. Fülöp Zsolt válaszában elmondta, hogy bátran kiáll a lakosság elé minden problémás ügyben, és ezt a járványhelyzet engedte körülmények között is megtette, több lakossági fórumon vett részt. A hiányolt közmeghallgatás kapcsán megjegyezte: a járványt nem áll módjában befolyásolni, de nagyon reméli, hogy a következő közmeghallgatást a járványhelyzet miatt nem kell elhalasztani.