2022. június 4., 17:39

Kiváló szakmai munkájuk elismerése, illetve nyugdíjba vonulásuk alkalmából pedagógusokat köszöntöttek június 3-án, péntek délután a Városháza Dísztermében. A pedagógusnap alkalmából tartott ünnepségen átadták Szentendre Város Pedagógiai Díját is.

A városi pedagógusnapi ünnepségen Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte a meghívottakat. Beszédében hangsúlyozta: a pedagógusi hivatás szolgálat, a gyerekek egy életen át viszik magukkal, amit tanáraiktól, nevelőiktől kapnak. A polgármester arra emlékeztetett: mindenki életében van egy pedagógus, aki mintát ad, aki olyan magot szór el bennünk, ami aztán egy életre meghatározó. Mint a város vezetője, és úgy is, mint szülő, köszönetet mondott a pedagógusoknak áldozatos munkájukért.

Ezután – képviselőik útján – maguk az ünnepeltek mondták el, miként lehet ezen a szép, ám nehéz pályán szívvel-lélekkel helytállni. Elsőként  Szigethy Ildikó, a Bimbó úti Tagóvoda intézményvezetője beszélt a gyerekek életében első pedagógusok, az óvónők nevében a bizalomról és a biztonságról, amelyet a kicsiknek nyújtanak, és amely aztán a gyerekeket végigkíséri egész életükön. Majd a Templomdombi Általános Iskola pedagógusa, Horváth Krisztina szólt az egybegyűltekhez arról, hogy ma különösen nehéz a pedagóguspálya, mégis sokan évtizedeken át kitartanak hivatásuknál. Végül Tenkes Helga Enikő, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 9. b. osztályos diákja lépett a színpadra. Személyes példáján érzékeltette, mekkora hatással lehet egy-egy pedagógus a gyerekek életére. Ők azok, akik sosem pihennek, és egy hosszú nap után még képesek leülni kijavítani a diákok dolgozatait, felkészülni a holnapi napra és kisimítani idegeiket tanítványaik aznapi okosságaitól. A tanórán fáradhatatlanul próbálják megértetni velünk az anyagot, és sosem hagyják, hogy feladjuk. Ha úgy érezzük, hogy az egész világ ellenünk van, ők akkor is segítő kezet nyújtanak nekünk, és ha kell, mentőövvel mentenek ki minket, de sohasem hagynak hátra – fogalmazott. Tenkes Helga Enikő beszéde ITT olvasható.

A beszédek után a pedagógusnapi ünnepség a Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola furulyás növendékeinek előadásával folytatódott. A csapat 2016 óta van együtt, az állandó tagok mellé a kicsikkel mindig vannak új belépők is. Két oktatójuk, Juhász Lívia  és Gaál Zoltán gyakran szerepelnek együtt a gyerekekkel a fellépéseken. A Dunakanyari ifjú muzsikusok találkozóján többször kaptak különdíjat. Rómában, a testvériskolával közös koncerten játszottak. Illetve rendszeresen fellépnek a visegrádi reneszánsz találkozón is.

Az ifjú furulyások műsora után Sütő András színművész adta elő Lackfi János: Tanári ária című versét, majd a városi pedagógiai díjak, a szakmai elismerések átadása és a nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése következett. A díjakat és elismerő okleveleket Fülöp Zsolt polgármester adta át.

Szentendre Város az idei évben Szentendre Város Pedagógiai Díját Ujsághy Gyulánénak adományozza. Ujsághy Gyuláné a Szentendre Városi Óvodák intézményvezető-helyettese, mesterpedagógus, szaktanácsadó, logopédus szakember.

Ujsághy Gyuláné Abonyi Andrea kiemelkedő szakmai tudással rendelkező logopédus szakember, mesterpedagógus és intézményvezető helyettes, aki magas szintű nevelő-oktató tevékenységével, szakmai hozzáértésével modellként szolgál kollégái számára. Szaktanácsadói tevékenysége hiteles, feladatainak eredményes ellátása érdekében mindig gyarapítja a szaktanácsadással összefüggő feladatok sikeres megvalósítását támogató tudását, folyamatos szakmai fejlődést biztosító tanulási helyzetekben vesz részt. Pedagógusminősítéseken intézményi delegáltként nyújt rendkívüli segítséget a pedagógusoknak, eredményei kapcsán tapasztalt, megszerzett tudását közvetíti, megosztja. Munkájában az SNI-s és BTME-s gyerekeket koordinálja, segít kiválasztani a fejlesztésüknek leginkább megfelelő óvodát. Az intézményben működő gyógypedagógiai team vezetője, koordinátora.

Szentendre Város Pedagógiai Díjban részesült Mákó Miklósné ének-zene, magyar nyelv és irodalom tanár – nyugdíjas óraadó, a Templomdombi Általános Iskola pedagógusa. Munkája elismerésére három javaslattétel is érkezett.

Mákó Miklósné, Velkey Katalin 1985 óta tanít Szentendrén és megalakulása óta oszlopos tagja a Templomdombi Általános Iskolának. Szakterülete az ének-zene és a magyar nyelv és irodalom. Pedagógiai tevékenysége példaértékű, színes életpályája során több száz gyerekkel ismertette és szerettette meg a magyar nyelvet, az irodalmat és a zenét. Pályafutása során vezetett énekkart és színjátszókört is. Bár már 2014-ben nyugdíjba vonult a mai napig visszajár óraadóként a felső tagozatos tanulók énekóráinak megtartására. Óriási szíve, hatalmas lelkesedése magával ragadja úgy a pedagógusokat, mint a diákokat. Áldozatkész, következetes, szeretetteljes tanár, számára a tanítás nem munka, hanem hivatás. Kati nénit – ahogy a gyermekek hívják – még ma is számos volt tanítványa keresi fel, hogy megossza vele életének eseményeit. Van olyan osztály, akik az általános iskola befejezése után tízen éven keresztül Kati néninél tartották éves találkozójukat, nem tudva elszakadni a közösségüket összetartó osztályfőnöküktől. A pedagógiai eredményekhez az iskolán kívüli közösségek létrehozása, fenntartása is hozzátartozik. A tanításon kívül számos alkalommal vett részt városi ünnepek szervezésében és lebonyolításában. Aktív résztevevője a város kulturális életének, jelenleg is három kórus tagja. Szólamvezetőként, korrepetitorként segíti a Musica Beata kórus munkáját.

Szentendre Város Pedagógiai Díját kapta dr. Cseriné Andirkó Éva történelem-francia szakos tanár, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusa.

Dr. Cseriné Andirkó Éva 1982-ben szerezte történelem-francia nyelv szakos középiskolai tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1987 óta a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tanára, 40 éve hivatása a pedagógus mesterség. Pedagógiai munkáját folyamatosan kimagasló színvonalon végezte, diákjai és kollégái elismerése mellett. Az elmúlt több mint két évtizedben csaknem folyamatosan osztályfőnök volt, munkaközösség-vezető, diákönkormányzatot patronáló pedagógus. Szerepel az országos vizsgáztatói névjegyzéken, középszintű érettségi vizsgabizottságok elnöke. A Móricz Gimnáziumot támogató Szentendrei Móricz Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumi tagja. Tanítványai többször is a francia nyelvi Országos Középiskolai Verseny döntőjében szerepeltek. Szívügyének tekinti, hogy diákjai megismerjék a francia kultúrát is, működtetője volt a Salon de Provence-i testvériskolai kapcsolatoknak, rendszeres közéleti szereplőként és szervezőként vett részt a szentendrei testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, francia delegációk fogadásában. Munkáját tanítványainak szeretete veszi körül, a diákok szavazatai alapján az Év Tanára iskolai díjat is megkapta. Kiemelkedő életpályája elismeréseként Apáczai Csere János Díjban részesült 2015-ben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel Vorindánné Gyüre Ágnes, a Templomdombi Általános Iskola pedagógusát tüntették ki.

Alapításának kezdetétől, azaz 1989 óta meghatározó pedagógus egyénisége a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestületének. Az elmúlt 42 évben több száz tanuló köszönheti neki az olvasás szeretetét és stabil magyar tudását. Osztályfőnökként szilárd erkölcsi alapja, következetes nevelési módszere olyan biztos kapaszkodóként szolgáltak kamasz tanítványai számára, amely végigkíséri életüket, és meghatározza felnőttként való viselkedésüket. Ma már volt tanítványainak gyermekei iratkoznak be az iskolába, s mindegyikük nagy szeretettel gondol vissza Ági nénire, aki nemcsak tanáruk, hanem pótanyukájuk is volt.

A díjak átadása után a nyugdíjba vonulók köszöntése következett. Elsősorban nekik szólt Lackfi János: Tanár néni balladája című verse, Sütő András színművész előadásában.

Szakmai munkájuk elismeréseként, nyugdíjba vonulásuk alkalmából a város nevében Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte a pályájuk aktív szakaszát lezáró pedagógusokat:

Bajnáné Kotroczó Ágnest, a Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda pedagógusát.

Bajnáné Kotroczó Ágnes 1959 április 1-én született Szentendrén. A Kecskeméti Óvónőképzőben szerzett diplomát 1981. június 16-án. Két lány és egy fiú büszke édesanyja, és immár 3 fiúunoka büszke nagymamája. A Szentendre Városi Óvodákban 2001. 09. 01-től dolgozott 2009. 07. 31-ig, ekkor az induló Szentendrei Református Óvoda kezdő pedagógus gárdájának tagja lett. Az itt töltött 13 év alatt számtalan gyermek nevelésében játszott szerepet mint Ági néni, sokan máig visszajárnak hozzá. Szeme mindig mindent lát, szigorú, mégis közvetlen stílusa, humora miatt minden gyermek szereti. Óvodánk mindig is fontos szerepet játszott életében, sokat tett érte, mint az Alapítvány a Református Óvodáért kuratóriumának tagjaként is. 

Aranyné Papp Ibolyát, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát.

Aranyné Papp Ibolya tanító, Debrecenben szerezte diplomáját a Tanítóképző Főiskolán 1979-ben. A Szentendrei Barcsay Jenő Általános iskola első és egyben utolsó munkahelye. A  pályán töltött több mint 40 éve alatt folyamatosan osztálytanítói megbízásokat kapott, számos tanítványa már a gyermekeit hozza vissza hozzá, nagy ragaszkodással és szeretettel. Egészen fiatal pedagógusként 1988-ban eredményes munkájáért a Művelődési Minisztérium dicséretében részesült. . Képes a folyamatos megújulásra,  dinamizmusa rugalmassága révén könnyen alkalmazkodott még pályája utolsó éveiben is a fejlődő világ kihívásaihoz. A természet szeretetét, a túrázás örömét hosszú évek óta igyekszik átadni és táplálni diákjai és tanár kollégái körében is. Munkáltatójához, vezetőihez lojalitással viszonyul,  egészséges életszemlélete, gyermekközpontúsága,  összefogó ereje,  szervezőkészsége, fejlett önkritikája révén népszerű, pedagógus nemcsak kollégái, hanem a diákok és szülők körében is. Nagyon erős, határozott, hiteles és elismert pedagógus személyiség, az iskolai közösség kiemelkedő és meghatározó tagja.  Őszinte, nyílt megnyilatkozásai, korrekt véleményformálása, lendületes, problémamegoldó habitusa és látásmódja, energiája példaértékű és átadandó mentalitás a jövő tanítói számára.

Papp Tibort, a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola pedagógusát.

Papp Tibor –  mindenkinek csak Tibi bácsi –  1993 óta dolgozik  napközis nevelőként a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában,  intézményének meghatározó  és hűséges tagja. A pedagógiai munkájában  a nevelés, a közösségben való felelős viselkedés megtanítása központi szerepet tölt be.  Lelkiismeretes pedagógus, aki túllát  az osztályterem falain ,  szeme és keze nyoma  rajta van mindenen. Meglátásaival, gyakorlatiasságával , bölcs előrelátásával, rendkívüli szorgalmával évek óta segíti iskolájának hatékony működését. Gondos gazdája  bármilyen  rendezvény előkészítésének,  ugyanúgy   mint a beragadt ajtóknak és elromlott csapoknak.  Munkaközösség- vezetőként  évek óta a délutáni tanulásirányítás és  a hasznos tanórán kívüli időtöltés elhivatott és szakavatott képviselője, támogatója és továbbadója.  Ifjúságvédelmi illetve gyermekvédelmi felelősként az iskola vezetése mindig támaszkodhatott előremutató észrevételeire és tapasztalataira.
Segítőkész, fáradhatatlan, megbízható, igényes  kolléga, aki előtt nincs lehetetlen.
Hiteles nevelő, tanár, hagyományőrző, akit tanulók, szülők és kollégák egyaránt tisztelnek.
Elérkeztek számára a nyugdíjas évek, de el sem tudja képzelni a napjait a gyerekek nélkül. Iskolája sem búcsúzik tőle, hiszen  óraadóként az új tanévben továbbra is számíthatnak rá.

Dr. Cseriné Andirkó Évát, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát. (Méltatását lásd fent – a szerk.)

Jagasich Andrásnét, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát.

Magyar-történelem szakos középiskolai tanár, diplomáját 1983-ban szerezte a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.
Első munkahelye a budapesti Hunyadi Mátyás Gimnázium, majd 1998-ban került a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba, ahol immáron 24 éve szaktanárként dolgozik. Az elmúlt évtizedekben többször volt osztályfőnök.
Jagasich Andrásné együttműködő képessége, empátiája kiváló csapatjátékossá teszi: a humán munkaközösség programjaiban, tanulmányi versenyek, iskolai ünnepségek szervezőjeként, és lebonyolítójaként mindig lehet rá számítani. Diákjai is „díjazzák” kiszámíthatóságát, lelkiismeretességét és humorát: egyik legnagyobb elismerése ugyanis, hogy a 2007/2008. tanévben a diákok az év tanárának választották.

Maknicsné Benedek Erzsébetet, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát.

Maknicsné Benedek Erzsébet biológia-kémia szakos középiskolai tanár. Diplomáját 1983-ban szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Tanári pályáját a tahitótfalusi Általános iskolában kezdte, majd 1994-ben került a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba, ahol azóta is tanít. A gimnáziumban eltöltött több évtized során hét osztálynak volt az osztályfőnöke. Osztályfőnöki tevékenysége kiemelkedő, Maknicsné Benedek Erzsébet a tanítás mellett egyéb szakmai feladatokat is ellátott, öt éven keresztül volt a biológia és egy évig az osztályfőnöki munkaközösség vezetője is. A tehetséggondozást mindig kiemelt feladatnak tekintette, ennek szép eredménye, hogy tanítványai sikerrel vettek részt a biológia OKTV fordulóiban. Gimnáziumi szaktanári munkájában kezdettől fogva tanított emelt szintű csoportokat biológiából, így diákok generációit készítette fel  emelt és középszintű érettségire és a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Rendszeresen szervezője, ötletgazdája, illetve segítője volt a reál osztályok tanórán kívüli programjainak.  Tanárnő 2005. óta lát el javítói, vizsgáztatói és tantárgyi bizottsági elnöki feladatokat az emelt szintű biológia érettségin.

Sciuerefné Dálnoki Gabriellát, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát.

Magyar-olasz szakos középiskolai tanár, diplomáját 1980-ban szerezte a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Közvetlenül az egyetem után tanított a Budapesti Vörösmarty Gimnáziumban és a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, ahol korábban érettségizett. Később tolmács-fordítóként dolgozott az IRI olasz állami holding budapesti képviseleti irodájában, mely irodának később a vezetője lett. A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban 2010. óta tanít. Nevéhez köthető az olasz nyelv oktatásának elindítása, amely nem csupán a Móricz Gimnáziumban, hanem Szentendrén is az elsők között valósult meg. Az olasz nyelv mára már az egyik legnépszerűbb idegen nyelvvé vált a Móriczban. Nagy lelkesedéssel tanítja az érdeklődő diákokat, de nem csak az olasz nyelv rejtelmeibe vezeti be őket, hanem az olasz kultúra megismertetése iránti elkötelezettsége is végig kíséri szakmai munkáját. Tanárnő hosszú évek óta lát el javítói, vizsgáztatói és tantárgyi bizottsági feladatokat az emelt szintű olasz nyelvi érettségi vizsgán.

Szarvas Ritát, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát.

Szarvas Rita tanárnő 1982-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyarból, majd 1988-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát.  1987 óta dolgozik  a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra: mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanítására jogosító képzettséget szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen muzeológusként diplomázott, ugyanitt 1999-ben tantervi szakértői pedagógus szakvizsgát tett magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Tanárnő hat osztálynak volt osztályfőnöke, közel tíz évig munkaközösség-vezető. A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítványnak kuratóriumi tagja. Tanítványait eredményesen készített fel OKTV-re és más versenyekre, a helyi helytörténeti vetélkedőben az általa patronált csoportok rendre dobogós helyen végeznek. 1997 óta tagja a magyar nyelvi OKTV bizottságnak. Tehetséggondozó munkáját 2014 –ben a kitüntető Németh László miniszteri díjjal ismerték el. Szarvas Rita hosszú évek óta szerepel a vizsgáztatói névjegyzéken. 2004 óta javít emelt szintű történelem vizsgafeladatokat, tantárgyi bizottságok tagja és elnöke, az elsők között vált mesterpedagógussá, jelenleg is végzi szakértői tevékenységét. 1994-ben a szentendrei Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság titkárává. A helyi közösségért végzett pedagógiai munkája elismerését Szentendre város képviselő-testülete 2021-ben a kitüntető Városi Pedagógiai Díjat adományozta tanárnő számára.

Tóth Istvánt, a Móricz Zsigmond Gimnázium pedagógusát.

Tóth István német nyelvtanár 1982 óta dolgozik szentendrei iskolákban, a város közéletének megbecsült tagja. Tanár úr szentendrei születésű, iskoláit is itt végezte, pedagógusként is mindvégig itt dolgozott, 1990-től egykori középiskolájába, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumba tért vissza némettanárként.
Pedagógiai munkáját miniszteri dicsérettel ismerték el, a tanulók elismerését és szeretetét jelzi, hogy kétszer választották az év tanárává is. A német nyelv magas szintű tanításán túl  elkötelezetten igyekszik formálni, nevelni a tanulók humánumát, a tágabb és szűkebb pátriánk iránti elkötelezettségét. Szaktanári munkája mellett többször volt osztályfőnök, éveken keresztül munkaközösség-vezető, az Intézményi Tanács vezetője.
A régizene elkötelezettjeként a magyar kultúra eme értékes szeletének megismertetéséért is sokat tesz: tagja volt a Bakfark Bálint Lanttriónak, Kecskés Együttesnek, jelenleg a Vagantes trió alapítójaként tartanak előadásokat bel- és külföldön. Tóth István tanár úr pedagógiai munkásságát Szentendre Város Önkormányzata 2016-ban a kitüntető Szentendre Város Pedagógiai Díjjal ismerte el.

Greffné Láng Helgát, a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógusát.

Greffné Láng Helga tanító-, fejlesztő -, szakvizsgázott mesterpedagógus, köznevelési szakértő, szaktanácsadó. Azon kevesek közé tartozik, akinek egyetlen munkahelye volt, hisz pályafutását 1984-ben a Rákócziban kezdte, amit akkoriban még Központi Általános Iskolának hívtak. Az életfogytig tanulás híve, aki mind a mai napig képzi magát és nyitott minden új ismeret iránt. Ezek hátterében mindig a segíteni akarás áll,  ezért végezte el annak idején a Meixner módszertani képzést, ezért lett szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, illetve szakértőként is a kollégák munkájának segítése vezérli. Kiemelkedő pedagógiai munkáját az egész városban elismerik. A hagyományos oktatás mellett másfajta didaktikák és új pedagógiai módszerek alkalmazásában nyújt kimagasló teljesítményt. A diákokkal és szüleikkel kialakított kapcsolata példamutató, messze meghaladja az elvárhatót. Felsorolhatatlan az a rengeteg felejthetetlen program, melyet – szabadidejét  nem kímélve  – tanítványainak szervez.  Gondoskodó szeretete sokáig elkíséri tanítványait. Az a sok-sok tudás, melynek birtokában van, a mindennapokban is segíti közvetlen kollégáinak munkáját. Nyugdíjba vonulásával nem csak a Rákóczi, de a város is egy ikonikus tanítóját veszíti el, de bízunk benne, hogy szakmai tapasztalataival nyugdíjasként is segíteni fogja iskolánkat és a jövő pedagógus nemzedékét.

Kiss-Máté Ágnest, a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógusát.

Kiss-Máté Ágnes biológia-földrajz szakos tanár, pályafutását 1983-ban Miskolcon kezdte, 1988 óta a Szentendrei II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, 2001 óta az általános iskola intézményvezető helyettese. Szakvizsgázott mesterpedagógus, köznevelési szakértő. Szaktanárként a hagyományos oktatás mellett az új pedagógiai módszerek alkalmazásának egyik kiemelkedő képviselője, módszertani eszköztárát elkötelezetten és folyamatosan bővíti. Különös figyelmet fordít a tanulási nehézségekkel küzdő diákok megsegítésére. Szociális hátrányokkal küzdő tanítványainak támogatását szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt szív ügyének tekinti és jó példával elől járva a segítségadásra neveli diákjait is.  Intézményvezető helyettesként ő vállalta fel a hátrányokkal küzdő gyerekek érdekében a szakértői bizottságokkal való kapcsolattartást, mely példaértékű a városban. Pedagógus pályafutását végig kísérte a folyamatos önképzés, a városban elsőként szerezte meg a köznevelési szakértői mesterpedagógus címet. Mint minden tevékenységét, így szakértői munkáját  is a támogató attitűd jellemzi. Szakmai tudását, széleskörű módszertani ismereteit szívesen osztja meg kollégáival, segítve ezzel napi tevékenységüket. A Rákócziban töltött évek alatt személye összeforrt az iskolával, így nagyon fog hiányozni, de reméljük, hogy nyugdíjas pedagógusként még vállal feladatokat és mint mindenben, ebben is számíthatunk rá.

Dr. Bertók Péternét, a Szent András Katolikus Általános Iskola pedagógusát.

Ági néni a város meghatározó tanítóegyénisége, olyan pedagógus, aki hivatásának és egyben örömforrásának is tekinti munkáját. 21 éve hittel, derűvel, szeretettel végzi pedagógiai munkáját. Az elmúlt évtizedekben több száz kisiskolást bíztak gondjaira szüleik, és mindannyian tőle kapták meg az első iskolai évek meghatározó élményeit, ő vezette be őket az írás és olvasás tudományába.
41 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű. Óráit az igényesség, gondosság, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzik.
A nevelőtestület meghatározó tagja, osztálytanító, osztályfőnök. Tanítványai rajongásig szeretik. Osztályának rendszeresen szervez tanórán kívüli programokat is, igyekszik különleges élményhez juttatni tanulóit.
Kiemelkedő tehetséggondozó munkája bizonyítékaként, tanítványai az elmúlt évtizedekben, több alkalommal országos és megyei tanulmányi versenyeken szépen szerepeltek. Ugyanilyen figyelmet fordít a lassabban haladó, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére, felzárkóztatására is.
Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktat és nevel: tanulót, szülőt és kollégát egyaránt. Igazi közösségi ember, tartalékai kifogyhatatlanok és ezzel környezetének is újból és újból erőt, lendületet ad.

Az ünnepséget pezsgős koccintás zárta.

Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak, köszönjük a munkáját minden pedagógusnak!