2016. december 2., 20:47
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A december elsején tartott közmeghallgatás újdonsága volt, hogy idén először írásban is leadhatták kérdéseiket a lakók. A fórum ezeknek a megválaszolásával kezdődött, majd Verseghi-Nagy Miklós polgármester és a képviselők válaszoltak a felszólalóknak az este öttől nyolcig tartó rendezvényen a Városháza dísztermében.

Radnóti úti építkezés

Több kérdés, illetve panasz hangzott el a város túlzsúfoltsága, konkrétan a Radnóti úton épülő 45 lakásos társasház miatt. A polgármester elmondta, hogy 2013-ban jelölték ki az építési területet, s eladása jelentős bevételi forrást jelentett a városnak. Az építési engedélyeket az építéshatóság adja ki a jogszabályok alapján, az önkormányzat azt kérte, hogy parkolókat a saját területükön alakítsák ki, ne terheljék vele a környéket.

A polgármester hozzátette, hogy most zajlik a városszerkezeti terv és a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) átfogó felülvizsgálata. Nem akarnak további területeket belterületbe vonni, de a meglévő építési jogokat nem korlátozhatják. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az új szabályozásban növeljék a zöldterület nagyságát.

 

Köztisztaság

A szemétdíjjal kapcsolatban a polgármester közölte, hogy a hónapok óta elmaradt számlákat ugyan egyszerre kapják kézhez a lakók, de ennek csak egy részét, háromhavi díjat kell befizetni december 31-ig.

A város szélén lévő szeméthalmokra hívta fel a figyelmet több felszólaló is. Ezek megszüntetése érdekében már sok mindent tett az önkormányzat, a képviselők szerint a helyzet határozottan javult az utóbbi időben. A szeméthalmok viszont állandóan újratermelődnek a lakosok fegyelmezetlensége miatt, s ezek felszámolása lakossági összefogással, szemétszedési programmal lenne lehetséges.

A polgármester elmondta, hogy az Ipar utca elején lévő szeméttelep felszámolása érdekében már tettek lépéseket Holló István vállalkozása ellen, a kormányhivatal segítségét is kérték ez ügyben.

Az évi egy alkalommal igényelhető ingyenes konténer a Városi Szolgáltató plusz szolgáltatása, jogszabály nem írja elő, és előfordulhat, hogy csak előjegyezésre lehet kapni. A szelektív hulladékgyűjtés időpontja a városi honlapon megtalálható.

A hulladékudvar előtti szelektív gyűjtőnél kihelyezett Várakozni tilos tábla nem azokra vonatkozik, akik a szemetet viszik, hanem hogy az ott parkoló autók ne akadályozzák őket.

A Zúzmara utcában a lakók kérésére végzett légszennyezettség-mérés elkészült, ennek eredményét a kézhezvétel után közzéteszi a hivatal.

A Bükkös-patak korábbi szennyezését minden esetben kivizsgálták, az okát megszüntették, és ezentúl is megvizsgálnak minden bejelentést.

A Városi Szolgáltató vezérigazgatója szerint a szelektív hulladékgyűjtés az uniós elvek alapján történik, ezért nem tervezik a hulladékszigetek megszüntetését, bár tudják, hogy kulturált használatuk még nem valósult meg.

 

Kerékpárút

A képviselő-testület elvi hozzájárulást adott, hogy a 11-es úton kerékpár-nyomvonalat fessenek fel, tehát hogy piktogrammal jelöljék a kerékpárosok által használható területet. Többen felhívták a figyelmet ennek balesetveszélyességére, de a polgármester szerint a döntés a közútkezelő hatáskörébe tartozik, ők készítik el a hatástanulmányokat is.

A Dömörkapu irányába vezető kerékpárútnak az izbégi iskola előtti, mintegy kétszáz méteres szakasza nagyon balesetveszélyes. Ennek felújítását, amennyiben nem sikerül rá pályázati forrást szerezni, a város önerőből megoldja.

A Dunakorzón lévő szervizúton több baleset is volt már, ezt az utat járművek nem használhatják, ezért tiltották meg a kerékpárközlekedést.

 

Közvilágítás

Jelenleg a közvilágítási naptár alapján történik a lámpák bekapcsolása, de tervezik a korszerűbb, ledes világításra való átállást, amit már szürkületkor is be lehet kapcsolni. A Tegez utcaiak panaszát a hiányos közvilágítás miatt helyszíni bejáráson vizsgálják meg. A testület januárban dönt arról, hogy az 1+1 útfelújítási pályázatot más területekre is kiterjesszék, például a közvilágítás fejlesztésére. A hiányos közvilágítás miatt az ügyfélszolgálaton lehet bejelentést tenni.

 

Parkolás

Az önkormányzat nem tervezi a hétvégi fizetős parkolás megszüntetését, mert ez jelentős bevételkiesést jelentene. A felszólalók szerint a magas parkolási díj érzékenyen érinti az üzleteket, és szóba került, hogy esetleg az Ipartestület kifizetné az átalányt. A polgármester szerint ilyen megkeresés még nem érkezett hozzájuk, de ebben az esetben elállnának a fizetős parkolástól.

A Püspökmajor-lakótelepi lakosok nehezményezték, hogy az uszoda vendégei a házaik előtt parkolnak, gyakran elállják a bejáratot, és egy autóval több parkolóhelyet is elfoglalnak. Kérték, hogy jelöljék ki a parkolóhelyeket felfestéssel, a bejáratok előtt pedig tiltsák meg a parkolást. A polgármester megígérte, hogy megvizsgálják mindezek lehetőségét, és elmondta, hogy a gondok enyhítése érdekében az uszodában már növelték az ingyenes parkolás idejét, és a Barcsay iskolánál is kialakították új parkolóhelyeket.

A lakók szerint ugyanez a gond a Móricz gimnáziumnál is, különösen sportesemények idején, szerintük a gimnázium épülete mögötti területet kellene megnyitni az autók számára.

A Hév-állomás környéki parkolással kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a tervek már elkészültek, és elkezdődött az engedélyezési eljárás.

A Bogdányi utcának a mentőállomástól Dézsma utcáig tartó szakaszán is gondot jelent a lakóknak a házuk előtti parkolás, különösen, ha a Művésztelepi Galériában kiállítást rendeznek. Szóvá tették, hogy nem vették be ezt a szakaszt a parkolóövezetbe. Az utcának ezt a szakaszát 2013-ban egyirányúsították, de idén októberben lekerült a tábla, vagyis újra kétirányú lesz, és erről őket nem értesítették. A válaszból kiderült, hogy a parkolóövezetbe azért nem vonták be, mert a telepítés és az üzemeltetés többe került volna, mint amennyi bevételt hozott volna a városnak.

 

Belterületbe vonás

A csicserkói lakosok továbbra is szeretnék meglévő ingatlanaikat belterületbe vonni, elmondták, hogy fórumot szeretnének szervezni, mert úgy érzik, hogy sem most, sem korábbi kéréseikre nem kaptak érdemi választ. A polgármester szerint a városvezetés nem zárkózik el a párbeszéd elől, de az álláspontok nagyon távol állnak egymástól.

A Pismányi Mezőtorony Egyesület 1993-ban azzal a céllal alakult, hogy bizonyos területeket belterületbe vonjanak, s ennek érdekében már hatástanulmányokat is készítettek. Az egyesület elnöke bejelentette, hogy ez az utolsó fórum, ahol próbálnak érvényt szerezni szándékuknak, utána kénytelenek lesznek pert indítani. Szerinte nem helytálló a városvezetés ellenérve, mert a lakosság számát elsősorban a mini telkekre társasházak építésére kiadott engedélyek növelik, miközben ők lényegesen kisebb, 15%-os beépítést szeretnének.

 

Pap-sziget

A sziget fejlesztését nehezíti a tulajdonjogok sokfélesége, hiszen vannak magán-, állami-, önkormányzati- és vízügyi tulajdonú területek is. A termálvíz hasznosítására megkapták az engedélyt, napi 600 köbméter mennyiségre, jelenleg beruházót keresnek.

A régi hajóállomás környéke tovább szépül: a Mahart nemrégiben felújította az állomás épületét, és ígéretet tettek a Czóbel sétányon lévő híd rendbehozatalára. A város nemrégiben 70 millió Ft-ot nyert pályázaton a városi csónakház felújítására.

 

Iparűzési adó

Az utóbbi években jelentősen nőtt az iparűzési adóból származó bevétel, elérte az 1,3 milliárd forintot. Az adóbevétel növelése volt a célja a nemrégiben bevezetett vállalkozásfejlesztési programnak is, amellyel a vállalkozások városunkba települését kívánják támogatni.

 

Útépítés

A polgármester szerint a 11-es út belterületi szakaszának felújítására egyelőre nincs esély, a kormány útépítésre és -felújításra nem, csak az EuroVelo6 fejlesztésére rendelt forrást.

A Római sánc utcát már több alkalommal is javították, a nagy forgalom miatt folyamatos karbantartást igényel. Az Előd utcánál lévő útegyenetlenséget még idén kijavítják.

A Kőhegyre vezető út javítását pár napon belül elkezdik.

A Pipiske, Galamb utcák felújításának előkészítése már elkezdődött, egy-két héten belül indul a közbeszerzés, addig is a legégetőbb feladatokat a földútkarbantartás keretében végzik el.

Az áradás miatt tönkrement Vajda Lajos utcai és Szmerdán-híd helyreállítására 53 millió forint állami támogatást kaptak. Az előkészítés megkezdődött, júniusig megvalósulhat a beruházás.

 

Kommunikáció

Többen panaszolták, hogy a városfejlesztési kérdésekbe a lakosok nem tudnak beleszólni, mert nem kapnak megfelelő információt, így nincs lehetőségük véleményezni. Sokan nem kapják meg a Szentendre és Vidéke lapot, ezért nem tudnak tájékozódni azok, akiknek nincs internetük. A polgármester szerint nyitva állt a lehetőség mindenki előtt, hogy elmondja véleményét, a HÉSZ-nél januárban nyitják meg a véleményezési szakaszt. Az újságterjesztéssel kapcsolatban személyesen tárgyalt a posta illetékesével, hiszen a városvezetés érdeke is, hogy a hírek eljussanak a lakosokhoz. Mint mondta, a kommunikáció területén jóval túllépik a minimális követelményt.

 

Lőtér

Mindenki egyetértett abban, hogy a lőtér nagyon rossz helyen van, nem belterületen lenne a helye, de a város tehetetlen, mert a zajterhelés nem lépi túl a megengedett mértéket. Mivel a területet katonai szervezet üzemelteti, ügyében a megyei kormányhivatal illetékes. A problémát már felvetették Bodó Tibor dandártábornoknak is, és meghívták a tavaszra tervezett városrészi fórumra.

 

Játszótér

Nemrégiben a TDM-pályázatból építettek játszóteret a Czóbel téren, új játszótér építése nincs napirenden, viszont pályázat készült az óvodák, illetve az óvodai eszközök fejlesztésére.

 

Szerb kereszt

A Turul-szobor mellett lévő szerb keresztet a Sztaravodai-Vasvári utca kereszteződésében lévő járdaszigetre helyezik át jövő év elején. A tér rendezése a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány feladata, számukra hamarosan folyósítják a támogatást.

dscf1907