2018. április 11., 16:44
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Összeállításunkban városunk tíz körzetének egyéni képviselőjelöltjeit a körzetükben 2017-ben elvégzett fejlesztésekről kérdeztük.

6. körzet, Zakar Ágnes

A körzetben mindenhol megtörtént a zárt csapadékvízelvezető rendszerek átmosása, a zöld területeken a cserjék, fák gallyazása, pl. Füzespark, Vasvári utca, Nyár utca, kaszálás.

Fontos megújulás volt a Füzesparkban az új játszótér megvalósulása, amit már régóta vártak az ott élők. Nagy örömömre 2017 szeptemberében tudtuk átadni a korszerű, új játékokból álló játszóteret.

Szintén füzesparki változás, hogy befejeződött a Dunyha Program, és önkormányzati, állami, lakói hozzájárulásból energetikailag korszerűsödött a Füzespark 7-11. ház sora.

A 2017 márciusi lakossági fórummal egy időben történt bejárás után felfestésre kerültek a VSZ-nek köszönhetően a füzesparki új parkolóhelyek, valamint kihelyezték a lakók által kért  közterületi szemétgyűjtőket is.

A Deák Ferenc utcai lakói közösség számos, utcafórumon felvetett, kérései tudtak megvalósulni, a polgármesteri hivatal segítségével rendeződtek a közterületek tulajdonviszonyai, megtörtént  a virágosítás, a kút javítása, a játszótér megvilágítása, szemetesek kihelyezése, valamint egy szakaszon korszerűsödött az Íjász utca közvilágítása is.

A Szentlászlói úton folytatódott egy rövid, a fórumokon évek óta kért járdaszakasz megépítése, valamint befejeződött az Álmos–Kálvária utca járda kiépítése is.

A Szentlászlói út két buszmegállója a Tavasz utcánál mind két oldalon fedett lett.

Több utcában történt kátyúzás, pl. Lévay, Szőke Lajos, Tavasz, Vajda, Vásárhelyi Ungvári, Íjász, Deák Ferenc, Kovács László utcákban, Füzes közben.

Sikerült közösen a füzesparki CBA elől egy új helyre áthelyeztetni a szelektív-hulladékgyűjtő szigetet a Parola mögötti parkolóba, most környezetének megújulása lesz a legfontosabb cél.

Megújult a Vajda utcai és Eötvös utcai két patakhíd a Bükkösön. A hidak körüli partrendezés nem volt vitamentes, de az önkormányzat igyekezett a felmerült kérdéseket rendezni.

Padot helyezett ki az önkormányzat a Művész térre és a Füzesparkba is.

Kezdeményezésemre és a VSZ támogatásának köszönhetően megújultak a Bükkös-aluljáró falfestményei. Bádonyi Kinga Pucek rajztanárnő terveinek megvalósulását követhettük 2017 májusában, ahogy  napokon keresztül újultak meg a Bükkös aluljáró falfestményei a Móriczos diákok munkájának köszönhetően. 2017-ben is volt pataktakarítás a VSZ támogatásával: 10 konténerbe lehetett gyűjteni a szemetet egy tavaszi hétvégén.

2018-ban fontos célom – lakói jelzésekre – a Lévay utcában és a Szentlászlói úton a hiányzó szakaszokon járda építése, javítása, valamint a körzetben található játszóterek védelme, a Deák Ferenc utcai és Szegedi játszóterek utcai játékainak javítása, esetleg a játékok számának bővítése. Remélhetőleg hamarosan kikerül a Nyár utcába az új hinta. A 2018. évi költségvetésbe, nagy örömömre, bekerült a Lévay utca teljes felújítása, a Kálvária út felújítása, valamint a Kovács László utcában a járda építése a János utca felé, és a János utcában a már régen várt járda megépítése.

Szeretném még, ha az 1+1 útprogramba bekerülhetne a Nyár utca. Annak is reális esélye van, hogy a városi kerékpárúttal szilárd burkolatot kap a Bükköspart János utcát követő szakasza is, 2019-ig legkésőbb.

A Füzesparkban, terveink szerint, megvalósul még egy zárható szelektív hulladékgyűjtő-sziget az önkormányzat támogatásának köszönhetően.