2013. április 18., 12:24
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Gazdasági, pénzügyi kérdések

Tudatos, tervszerű gazdálkodás

A városvezetés az április 11-i testületi ülésen tárgyalt Szentendre 2014. évi költségvetési koncepciójáról. A testület szerint a tervszerű és tudatos gazdálkodás velejárója a felkészülés a következő tárgyévre, még akkor is, ha a törvényi szabályozások nem pontosan ismertek. A képviselők határozatba foglalták, hogy a 2014-es évre vonatkozóan az önkormányzatok gazdasági társaságainak és az önkormányzati költségvetési szerveknek milyen anyagokat kell elkészíteniük.

Cégek üzleti tervei

Benyújtották a testületnek üzleti tervüket a város többségi tulajdonban lévő cégei. A városüzemeltetés terve szerint idén fokozottabb figyelem összpontosul a kátyúzásra, utak, járdák karbantartására, tisztítására, a síkosság-mentesítésre és a közétkeztetésre. Az ülésen Kroó József vezérigazgató elmondta, hogy a forrásaik szűkösek, de a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni fogják. Az önkormányzat, mint kulturális megyei jogú város, az eddigi rendezvényeken, kiállításokon és eseményeken túl, működteti a Pest Megyei Könyvtárat, a Ferenczy Múzeumot és csatolt intézményeit, valamint a könyvtár keretein belül a Püspökmajori Klubkönyvtárat.

Pályázatok, városfejlesztés 

Páljános Ervin Turul szobra kerül az üdvözlő zászlók elé

Szentendre 1000 éves múltjához, épített és természeti örökségeihez híven a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozza a Páljános Ervin szobrászművész által készített Turul szobor, melyet a 11-es főút mellett, a Rendőrkapitányság épületével szembeni térre helyeznek el. A kezdeményezés a Nemzeti Konzervatív Kör támogatásával jött létre.

Kiemelt figyelmet kap a Füzespark és a Vasvári lakótelep

Lakóközösségi programok és kezdeményezések támogatására pályázik a Bükkös-partiak Baráti Köre. A cél, hogy a lakótelepen élőket éppúgy bevonják a város vérkeringésébe, mint a belvárosi lakosságot. A projekt megvalósításában részt vesz az izbégi Szent András Plébánia, valamint a Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület is. A megvalósítandó programok közt szerepel lovas-íjász rendezvény; hagyományőrző sportesemény, gyereknap; táncház; helytörténeti és filozófiai előadások, illetve készül helytörténeti kiadvány iskolák számára és terveznek játszótér felújítást is.

Partnerség a településfejlesztésben

Új rendelet születik a lakosság fokozottabb bevonásával és véleményformálásával kapcsolatosan. A településfejlesztésben való partnerség épít a szentendreiek véleményére, javaslataira. Közös érdekünk, hogy olyan Szentendrét építsünk, melyre mi is és gyermekeink is büszkék lehetünk. Ebben a munkában is minden vélemény számít. Szükségünk van a lakosság ötleteire, aktivitására, melyhez a híroldal eddig és ezután is teret biztosít.

Szociális, civil ügyek

Sűrűsödnek a buszjáratok

Megoldódni látszik a december 1-jétől életbe lépett új buszközlekedési rendszer körül kialakult helyzet. A lakosság számos fórumon adott hangot a helyközi szolgáltatóval szembeni elégedetlenségének, így a képviselő-testület most a helyi buszmenetrendek és járatok sűrítésével segíti a hatékonyabb közlekedést. Dr. Török Balázs alpolgármester kérdésünkre elmondta; ugyan költséges a járatsűrítés, de elsődleges szempontot a szentendreiek kényelme és igényei jelentenek. Az új menetrendek megtalálhatóak a www.szentendreihirek.hu Változások a buszközlekedésben oldalán. 

Kiemelt ügy a közétkeztetés

Nem emelkednek a közétkeztetési díjak, sőt, szeptembertől csökkenés várható. Erről is döntött a testület az áprilisi ülésen. A cél, hogy a szülőkre kevesebb terhet rójon a város, ezzel egyidejűleg pedig minél több gyermek napi étkezéséhez tudjon hozzájárulni. A gondozási díjaknál várható emelés, de képviselői javaslatra terv készül arra vonatkozóan, hogy a szerényebb jövedelműeknek a változás ne jelentsen plusz terhet.

Üzemorvosi szolgálat a SZEI-ben

Városunk egészségügyi szakrendelő intézete – bátran mondhatjuk, hogy –, az ország egyik legszínvonalasabb járóbeteg-ellátó központja. Szakmai stábok, küldöttségek, nemzetközi orvosi delegációk elsődleges látogatási célpontja. A képviselő-testület idén februárban dr. Dietz Ferenc polgármester javaslatára úgy döntött, nem adja át a rendelőt állami fenntartásba. Az elmúlt ülésen megszületett határozat pedig lehetővé teszi, hogy a város intézményeinek üzemorvosi szolgálatát is a Szentendrei Rendelőintézet lássa el. Ez egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb megoldás, mint a széttagolt rendszer.

Kultúra, művészetek

Változatlanul üzemel tovább a Püspökmajori Klubkönyvtár

A Pest Megyei Könyvtár fenntartásában működik tovább a Püspökmajori könyvtár. A városvezetés szerint fel sem merült a könyvtár bezárása, hiszen egy megyei jogú kulturális bázissal rendelkező városban a kulturális hagyományok ápolása és tovább örökítése kiemelt cél. „A lakótelepen élők szeretik a könyvtárat, a benne működő klubokat. A könyvtár a PMK részeként üzemel tovább, azonban ez a működésén mit sem változtat”- tette hozzá Horváth Győző a körzet régi/új képviselője.