2015. június 13., 14:17
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Elkészültek és a képviselőknek postázták is már a június 18-i képviselő-testületi előterjesztéseket.

Fontosabb témák a következőek:

ITS (Integrált Településfejlesztési Stratégia)

A 2015 júniusi közgyűlésen más ügyek mellett a város fejlődését hosszú évekre meghatározó Integrált Településfejlesztési Stratégiai anyagot is tárgyalnak a képviselők.  Az ITS-t megadott ütemtervnek megfelelően május 26-án kiküldték a kormányrendelet előírásai alapján meghatározott szervezetek számára, valamint a széleskörű társadalmi egyeztetés érdekében különböző kommunikációs csatornák segítségével nyilvánossá is tették. A Képviselő-testület által elfogadandó ITS – a javaslat szerint – egyben a képviselő-testület helyi önkormányzati törvény szerinti gazdasági programja is lesz.

A Napközi-konyha, és ebédlő fejlesztése

Korábbi döntés alapján a Városi Szolgáltató NZrt. beszerzett az Izbégi Általános Iskola tálalókonyhája részére 1 db ipari tányér-mosogatógépet. A központi konyhában is jelentős mértékű felújítás és eszközbeszerzés valósult meg. Ezek a megelőző beruházások nemcsak a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozási-egészségügyi előírásoknak megfelelő szempontokat érvényesítettek, hanem a közétkeztetés helyzetének javítását is szolgálták.

A márciusi felmérések szerint a felújításból fakadó korszerűsítéseknek köszönhetően, széles körben elfogadottá, mi több szerethetővé vált a közétkeztetési szolgáltatás.  Azóta is folyamatos egyeztetések folytak, további igények és szakmai elvárások felmerülésével arra az álláspontra jutottak, hogy további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy az étlapszerkezet kialakításához (kifejezetten a szentendrei igényeket figyelembe véve) teljeskörűen korszerűsítsék a Napközi-konyha – egyébként meglévő korszerű – technológiáját, és hatékonyabbá tegyék a szállítási kapacitásukat.

A javasolt beszerzés során új székek kerülnének a központi ebédlőbe. Annak érdekében, hogy a központi ebédlő falai is megújulhassanak, célszerű lenne a falak színeinek és látványvilágának kialakítására ötletpályázatot kiírni. Később ezek felhasználásával az ebédlő még komfortosabbá alakítható.

Mivel a beszerzésre kerülő eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek, azok használatáról a VSZ NZrt.-vel külön szerződést kell kötni, melynek aláírására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazná fel. Az eszközigény értéke max. bruttó 8.370.062 Ft.

Hivatal átvilágítása és SZMSZ módosítása

A CMS Vezetési Tanácsadó Kft. végezte el a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működésének átvilágítását és az erről szóló jelentés elkészült. A vizsgálati jelentésben foglalt intézkedési javaslatok végrehajtásáról, valamint az addig végre nem hajtható intézkedések megvalósításának ütemezéséről előterjesztés készül a képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésére. A CMS Kft. jelentése szerint a hivatal alapvetően jól működik, de tettek javaslatot szervezeti átalakításra, egyes álláshelyek megszüntetésére, átalakítására, illetve új álláshelyek létrehozását ajánlották az egyes irodákra, kabinetekre vonatkozóan.

Az SZMSZ módosítás részben a CMS Kft. által tett javaslatokat tartalmazza, illetve a közlekedési munkacsoport megszüntetése és a Fejlesztési és Közlekedési Tanácsnok tisztség létrehozása, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok pontosítása szerepel még a javaslatban.

Az SZMSZ átfogó módosításáról (új SZMSZ elfogadásáról) szintén őszre terveznek előterjesztést készíteni.

Összefoglaló táblázat a változtatásokról:

Átalakításra kerülő álláshelyek Új álláshelyek
1 fő jogi Irodavezető 1 fő városfejlesztési irodavezető
1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző álláshely 1 fő közigazgatási és adóiroda vezető
1 fő építéshatósági ügyintéző 1 fő útügyi mérnök
1fő építéshatósági ügyintéző 1 fő jogtanácsos
1 fő pénzügyi ügyintéző 1 fő főépítészi koordinátor
0,5 fő köznevelési referens 1 fő kulturális és köznevelési referens álláshely
1 fő adminisztrátor 0,5 fő adminisztrátor
1 fő kiemelt kapcsolati munkatárs

 

Fűtés korszerűsítés

Városunk sok intézményében elavult, földgáz alapú, néhány esetben a rendszerek üzembiztonsága miatt azonnali beavatkozást igénylő központi fűtési rendszerek működnek. Lehetőség adódott egyes intézmények (Polgármesteri Hivatal, Templomdombi Iskola, Dunakorzó Irodaház) megújuló alapú (hőszivattyús) fűtés korszerűsítésére, mellyel a környezettudatos energiagazdálkodás hangsúlyozása mellett a programba bevont intézmények fűtési költségeit is csökkenteni tudják. A beruházást az energia megtakarításból szeretné a hivatal finanszírozni. Önkormányzatnak lehetősége nyílt, hogy olyan szolgáltatás keretében valósítsa meg az intézmények fűtéskorszerűsítését, mely az önkormányzat részéről külső forrás bevonását nem igényli, emellett viszont a szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a korszerűsített rendszer a korábbiakhoz képest megtakarítást eredményez, és ezt a megtakarítást a szolgáltatás teljes időszaka alatt biztosítja is. Az előkészítő munka során elvégzett számítások alapján a Polgármesteri Hivatalnál évente kb. 1,6 mFt, a Templomdombi Iskolánál 0,5 mFt, a Dunakorzó Irodaháznál 1,1 mFt megtakarítás jelentkezne úgy, hogy közben a primer fűtési rendszerek korszerűsítésre kerülnek.

Új vezető kinevezése a PMK élére

A Pest Megyei Könyvtár jelenlegi igazgatója, Nincsevics Klára 2015. augusztus 1.-vel nyugdíjba vonul, ezért a képviselő-testület pályázatot írt ki a könyvtárigazgatói álláshely betöltésére. A kiírt pályázatra egy pályázó, Werner Ákos érvényesen jelentkezett. Az ő kinevezéséről fog dönteni a képviselő-testület. A törvényben meghatározott véleményező bizottság(tagjai: Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Boda Anna Mária képviselő, Biczák Péter Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének tagja, Bétéri Nóra Közalkalmazotti Tanács elnöke, Pongrácz Katalin Szakszervezeti titkár) 2015. április 29-én megtartott ülésén, személyesen is meghallgatta a pályázót. A bizottsági tagok egybehangzó véleménye alapján Werner Ákost javasolta a Pest Megyei Könyvtár könyvtárigazgatói posztjára.

Utcai előadók közterület használati engedély kiváltásának könnyítése

A jelenlegi engedélyezési eljárás mellett minimálisra csökkent azon előadók száma, akik utcai fellépéseket szeretnének tartani a városban. A Dunakorzó funkcióbővítéséhez is kapcsolódik, hogy a korzó mozgalmassá, fiatalossá válása folyamatos programok biztosításával oldható meg leginkább. Vannak örömteli helyi kezdeményezések, melyek ezt a célt szolgálják, kulturális programok, utcai kiállítások szerveződnek, de ezek időszakosan vannak csak jelen a városban. Az utcai előadóművészek számára egyszerű eljárásban és ingyenes fellépési lehetőségek biztosításával azonban erősíthető az a folyamat, mely hosszabb távon egyre több vissza-visszatérő látogatót generál városunkba. Két évvel ezelőtt került sor Szentendrén a Kalap-Kabát verseny egyik állomására, ahol utcai zenészek mérhették össze tudásukat rengeteg érdeklődő részvételével.

Az előterjesztés célja, hogy Szentendre város vonzereje növekedjen, elősegítse a pezsgő, élettel teli összművészeti környezet kialakulását, ahol minden előadó-művészeti ág képviselői megjelenhetnek a város közterületein, bemutathatják tudásukat. A kijelölt területeken az egyszerűsített és ingyenes szabályok betartása mellett bármely utcai előadóművész kipróbálhatja magát a városban.

Az összes testületi anyag elérhető a városi honlapon itt.