2021. június 11., 14:21
A 2021-es szezonra június 15-től szeptember 30-ig kapta meg az engedélyt a Postás strand, hogy „természetes fürdőhelyként” üzemelhessen.

Budapest Főváros Kormányhivatal (BPFKH) Népegészségügyi Főosztálya a Postás strand üzemeltetőjének, az Aquapalace Kft. kérelmére megadta a működési engedélyt az idei szezonra is az alábbi feltételek mellett:

– A fürdési idény: 2021-ben június 15-től—szeptember 30-ig tart.
– A fürdőhely területe: 2000 Szentendre 25/8 hrsz. és a hozzá tartozó vízterület
– A fürdővíz minőségének ellenőrzését 5 alkalommal kell elvégezni.  A szezon előtti mintavétel június 1-én megtörtént, a további ellenőrzésekre június 15-én, július 12-én, augusztus 09-én és szeptember 6-án kerül sor.

Megtörtént a mederfenék szonár vizsgálata (hanggal történő víz alatti felderítés), ennek eredménye szerint a meder tiszta, fürdőhely kijelölésre alkalmas.
A június 1-i vízminőségi vizsgálat eredménye szerint a Duna vízminősége a Postás strandnál fürdőzésre megfelelő.
A fürdőhely vízi határait jelölő bóják és a mély víz tábla a nyitásig kikerül. A Városi Szolgáltató NZrt. takarítja és rendezi a területet, nyírják a füvet.
A mozgáskorlátozottak, a babakocsival érkezők lejutását, a csónakok levitelét megkönnyítő lejárati palló meghosszabbítása a nyitásig megtörténik.

Budapest Főváros Kormányhivatal (BPFKH) Népegészségügyi Főosztálya határozata a természetes fürdőhely kijelöléséről >>
BFKH Laboratórium vízminta-vizsgálati eredmény 20201.06. 01. >>
NNK A vízminta értékelése, az adatok értelmezése >>