2016. március 23., 08:31
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

SZENTENDRE VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM
és
PRO URBE EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁRA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2003.(VI.18.) Önk. rendeletének 2. §-a szerint „a SZENTENDRE VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.”

A kitüntetés minden évben egy személynek adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. A Szentendre Város Díszpolgára Címmel külön erre a célra készített emlékplakett és díszoklevél jár. A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti a helyi rendeletekben rögzített, díszpolgárokat megillető kiváltságokat.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendeletének 5. §-a szerint „PRO URBE Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt értek el.”

PRO URBE Emlékérem évente legfeljebb 3 db adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. Az emlékérem megosztva is adományozható, 2 fő esetében az együttesen elért eredményük alapján, ebben az esetben 2 emlékérem és 2 díszoklevél kerül kiosztásra. Csoport esetén 1 emlékérem és 1 díszoklevél jár.

A kitüntetések egy személy részére csak egy alkalommal adományozhatók. A kitüntetések nem adományozhatók az aktuális ciklusidőben a Képviselő-testület vagy állandó bizottsága tagjai részére.

A kitüntetések adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket Szentendre Város Önkormányzata nevében a Polgármester adja át.

A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni!


emlekerem


A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények
e) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2016. április 30. (szombat)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy az alábbi elérhetőségről letölthető adatlapon: javaslattételi_adatlap.

A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a lantos.anna@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni! További felvilágosítás kérhető: Lantos Annától a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.