2015. május 2., 16:30
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

PProSzentendre Város Önkormányzata a Szent István Nap tiszteletére 2015. augusztus 20-án rendezett városi ünnepségen kitüntetéseket adományoz: a Szentendre Város Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.
Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt értek el. Pro Urbe Emlékérem minden évben maximum 3 db adományozható.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalhoz határidőre beérkezett javaslatok alapján dönt majd arról, hogy a 20. évi Szent István Napi városi ünnepségen mely személyek vehetik át a Szentendre Város Díszpolgára Címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.
Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni.
Javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkező polgár.

A javaslatok beérkezési határideje: május 11. hétfő 17.00
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Város Polgármesteri
Hivatal iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőre, a következő címre: nemeth.viktoria@szentendre.hu

További felvilágosítás: Németh Viktória, (26) 785-042