2013. január 10., 13:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A kormány több mint egy évvel határozott a járások kialakításról, a közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos állomásként. 30 évvel a járási rendszer megszüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységeként működő járási hivatalok.
A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez.
A járási hivatal feladatkörei

Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a megalakuló járási hivatalok.

A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon  hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. A jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek évi közel ötmillió államigazgatási ügy intézését jelentik a járási hivatalokban.

Gyermekvédelmi, gyámügyi, szociális igazgatási feladatok

A járási kormányhivatalokhoz kerülnek a helyi igazgatáson túlmutató ügyek, mint pl. egyes szociális igazgatási, az okmányirodai, valamint a gyermekvédelmi- és gyámügyek. A gyámhivatalok a járási hivatal szakigazgaztási szerveként, járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni.

A gyámhivatalokhoz hasonlóan a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik majd feladataikat.
Ugyancsak a járások látják majd el szinte kizárólagosan majd a kommunális igazgatással (pl. temetőengedélyezés), a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.

Jegyzőknél maradó ügyek

Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok. Továbbá az ipar- és a kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, egyes törvényen alapuló, valamint az önkormányzati forrásokból nyújtott, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos kérdések, lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és a jegyző is.

Okmányiroda a járásban

A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára. Mivel az okmányirodák 2013. január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább, így az okmányiroda a járási hivatalokhoz került, az ott foglalkoztatott köztisztviselőkkel együtt. Az eddig a települési önkormányzatok által ellátott okmányirodai feladat tehát a járási hivatalok feladata lesz. Ezek nagy részét a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igaz-
gatással kapcsolatos feladatok adják.

A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.

Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti, hogy 2013 januártól a járási hivatalok okmányirodái valamennyi ügytípusban országos illetékességgel látják el a feladataikat.

Szentendre Járási Hivatal Okmányiroda 2013. január 1-jétől történő működésével kapcsolatban

Időpontfoglalás:
awww.magyarorszag.hu oldalon

Telefonon a városi ügyfélszolgálat a 26/300-407 telefonszámon tud időpontot felajánlani a szentendrei lakosok részére hétfő délutáni (16.30–18.30) időpontokra, a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, az útlevél, valamint a gépjármű ügyintézésre.
2013. január 1-jétől az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:
hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30
szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 12.00
Az okmányiroda címe:
Szentendre, Városház tér 4.

 

Dr. Varga László,
a Szentendrei Járási Hivatal vezetője

Dr. Varga László 1963-ban született Budapesten. 1988-ban a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen diplomázott erdőmérnökként, majd 2001-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogászként doktorált. 2009-ben adótanácsadói képesítést is szerzett. 1997-től az Állami Erdészeti Szolgálatnál, 2001-től pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban volt köztisztviselő. 2005-től a Miniszterelnöki Hivatalban kormányzati főtisztviselőként dolgozott. 2007-től saját ügyvédi irodáját vezette. 2010-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóhelyettese, majd az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vezérigazgató-helyettese volt. 2011-től a Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum fejlesztési és gazdasági igazgatójaként tevékenykedett. 2012-ben mostani kinevezéséig saját ügyvédi irodájában dolgozott. Házas, négy gyermek édesapja.
A Szentendrei Járási Hivatal Székhelye: Szentendre. A szentendrei járáshoz tartozó települések: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszent-
lászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szent­endre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.