2021. január 7., 09:25

Tavaly, karácsony előtt két nappal hozott rendeletében a kormány 2021-ben felére csökkenti a kis és középvállalkozások által fizetendő helyi iparűzési adót (IPA vagy HIPA rövidítve). A gazdaságvédelmi intézkedésnek nevezett rendelet súlyos pénzügyi helyzetbe sodorja az önkormányzatok nagy részét.

A helyi iparűzési adó nem a központi költségvetést, hanem az önkormányzatokat illeti. A városban bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adója településünk egyik legnagyobb bevételi forrása. Az IPA mértéke eddig a vállalkozások adóalapjának 2 %-a volt, ami az összes adóterhükhöz képest kevésbé jelentős összeg. Ugyanakkor ennek felére csökkentése rendkívüli érvágás az önkormányzatnak. Ezen bevételkiesés mellé sorakoznak a további kormányzati elvonások (gépjárműadó), az önkormányzatokat illető díjak és további adók (közterület-használat, parkolás, idegenforgalmi adó) felfüggesztése, valamint a járványügyi többletkiadások. (lsd. a kiemelést)

A miniszterelnök kijelentette a rendelet kapcsán, hogy a 25 ezernél nagyobb lakosú városok önkormányzatának – így Szentendre – pénzügyi helyzetét egyenként tekintik át (lsd. a kiemelést).

Ennek felgyorsítása érdekében, Fülöp Zsolt polgármester a héten levélben fordult Pogácsás Tiborhoz, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárához.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár úr
részére

Belügyminisztérium 1051 Budapest
József Attila utca 2-4.

 

 

PM- 02-2021.01.04.
Tárgy: IPA kompenzáció és egyeztetés, tájékoztatás kérése

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

A kormány 639/2020 (XIl.22.) számú rendeletében foglaltak szerinti egyéni vállalkozóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőlegnek csak az 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. 2021. évben ez a nem várt rendelkezés önmagában közel félmilliárd forint adóbevétel-kiesést fog eredményezni Szentendre Város Önkormányzata esetében.

2020-ban, a járványügyi veszélyhelyzet következtében jelentkező többletkiadások mellett, a válsághelyzetben elszenvedett bevételkiesések, valamint az elvett gépjárműadó miatt, gyakorlatilag nem nyílt lehetőség fejlesztési beruházásra Szentendrén, de még a hagyományos állagmegőrző felújításokra, javítási munkálatokra is csak alig, mert a maradék saját bevételeinkből kellett kiegészítenünk a kötelező feladataink ellátásához szükséges elemi költségeket, hiszen azokat – ahogy azt Ön is nyilván tudja –, a központi költségvetési normatíva nem fedezi teljes körűen .

Szeretném hangsúlyozni, hogy a tavalyi évben – a 2021. év jelentős részére is áthúzódó hatállyal –, mi magunk is nyújtottunk/nyújtunk gazdasági támogatást a veszélyhelyzet körülményei között nehéz helyzetbe került helyi vállalkozásoknak.

Az idézett kormányzati intézkedések bejelentésekor a miniszterelnök úr hangsúlyozta, hogy a kisebb lélekszámú önkormányzatok automatikusan kiegészítő támogatást kapnak, a 25 ezer lakosnál nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintik át.

Sajnos, a miniszterelnöki bejelentést követően megjelent kormányrendeletből (639/2020. XII. 22.) nem derült ki, de azóta sem, hogy az érintett önkormányzatok, így Szentendre esetében az „egyenként áttekintés” mit is jelent, továbbá bármiféle konkrét döntés a kieső források akárcsak részleges pótlásáról, mikorra várható.

Ezért kérem az államtitkár úr mielőbbi szíves tájékoztatását arról, hogy mikor és milyen keretek között, mely kormányzati   szerv képviselőivel tud egyeztetni önkormányzatunk, a 639/2020 kormányrendelet      alkalmazása      következtében      jelentkező      bevételkiesésről, illetve annak kompenzálása céljából, hiszen ez alapvetően érinti az éppen zajló költségvetés-előkészítési munkát, intézményeink, városi szolgáltató cégünk működését, finanszírozási mozgásterét, így álláshelyeit is.

Ismert, hogy – a szigorú jogszabályi előírás miatt – február 15-ig kell benyújtanunk az ez évi költségvetés tervezetét. A december végi kormányintézkedés azonban a 2021. évi költségvetésünk előkészítő munkáit visszaparancsolta a startvonalra. Az idő rövidsége miatt sürgető számunkra, és persze valamennyi önkormányzat számára, hogy tisztán lássuk: mikorra születhet döntés – az egyébként is egyre nyomasztóbb önkormányzati finanszírozási helyzetben – a közel félmilliárdos újabb bevételkiesés kompenzációjáról.

Előre is megköszönve államtitkár úr szíves figyelmét, és várva mielőbbi tájékoztatását,

Szentendre, 2021. január 04.

tisztelettel:

Fülöp Zsolt