2016. január 27., 22:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzata nyilvános, nyílt pályázatot hirdet tulajdonban álló ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésre. Felhívás a Szentendre, Gólyahír utca 3524/18 hrsz beépítetlen terület értékesítésére.

Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.

A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton. Pályázat beadásának határideje: 2016. március 1.

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Részletes pályázati kiírás

palyazat