2019. december 17., 13:02
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Dimitrije Stefanović nyelvész, a filológiai tudományok doktora Szentendrén született 1936. augusztus 20-án, és Szentendrén távozott az élők sorából 2019. november 16-án.

A szentendrei Római Katolikus Ferences Gimnáziumban érettségizett (1955), a Budapesti Református Theológiai Akadémián abszolvált (1961), a Belgrádi Egyetem Filológiai (Bölcsészettudományi) Karának Szláv Tanszékén szerzett egyetemi diplomát a keleti és nyugati szláv nyelvek szakon (1966). Ugyanott nyerte el a filológiai tudományok magiszteri fokozatát (1972), majd a filológiai tudományok doktora címet (DSc 1976).

Középiskolai tanár volt Belgrádban (1968–1969), nyelvtanár a Belgrádi Egyetem Közlekedési Karán (1971-1981), az orosz nyelvtörténet oktatója a Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán (1988–1991), az egyházi szláv nyelv oktatója a Belgrádi Hittudományi Fakultáson (1992–1994 és 1996–1997) és a szerb nyelv lektora az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén (1994–1996 és 1997-től nyugdíjba vonulásáig).

Mindeközben 1969-től 2001-ig a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Szerb Nyelvi Intézetének munkatársa volt (asszisztens, tudományos munkatárs, főmunkatárs és tudományos tanácsos).

Külföldi tanulmányutakat tett Csehszlovákiában, Angliában, Bulgáriában és az Amerikai Egyesült Államokban.

Számos nyelvészeti, nyelvtörténeti publikációja közül több kötődik szülővárosához, Szentendréhez. Ezek közül is kiemelkedik tudományos tevékenységének koronája, a szentendrei szerb temető múltját és sírfeliratait feldolgozó monográfia („Саборно гробље у Сентандреји – Прошлост и натписи“, 2012). E gazdagon illusztrált, impozáns mű létrehozásának szellemi irányítója Dimitrije Stefanović volt, ő írta a könyv tudományos gerincét jelentő tanulmányt, s ő irányította az anyaggyűjtést, melyben oroszlánrészt vállaltak az ELTE Szláv Filológiai Tanszékének szerb szakos hallgatói, lektoruk vezényletével, akit végül ugyanebben a temetőben helyezték örök nyugalomba 2019. november 23-án.