2013. május 28., 16:20
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szentendre Város Képviselő-testülete a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban

2013. július 22 – 2013. augusztus 16. között

igazgatási szünetet rendelt el.

Ezen időszakban Hivatalunkban az ügyfélfogadás szünetel, azonban a zavartalan ügymenet és feladatellátás folyamatosságának biztosításáról, az ügyintézési határidők betartásáról ügyeleti munkarend mellett gondoskodunk.

Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az igazgatási szünet ideje alatt kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Szentendre, Dunakorzó 18. szám alatt található Városi Ügyfélszolgálat munkatársai felé személyesen vagy a 26/300-407-es telefonos elérhetőségen.

Halaszthatatlan ügyek intézésére telefonos ügyeletet biztosítunk a 26/503-300-as telefonszámon, emellett az ügyintézéshez kapcsolódó beadványaikat, kérelmeiket leadhatják, illetve postai úton eljuttathatják a Hivatal központi iktatójába.

Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket.

Szentendre, 2013. május 23.

Tisztelettel:

dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző

———–

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet főépítészi asszisztensi feladatok ellátására.

Feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felhasználói szintű MS Office
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Középiskolai végzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/22. pontjában meghatározottak szerint

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs képesség
 • precizitás, pontosság, lényeglátás
 • alapvető számítógép kezelési affinitás az elektronikus építési dokumentációs rendszer (étdr) használatához

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • iskolai és egyéb szakképesítések másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki/projetkiroda/építészi iroda keretén belül adminisztratív tapasztalat
 • Szentendre és térségének helyismerete
 • angol nyelv középfokú ismerete
 • gyors- és gépírás

A munkakör határozatlan  időre szól.

Heti 40 órás, teljes munkaidős foglalkoztatás.

Próbaidő 6 hónap

Bérezés: a Kttv. szerint

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

Pályázat beadási határideje: 2013. június 10.

Pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.

 Ellátandó feladatok:

 • iktatórendszer kezelése, iratok iktatása
 • telefonkezelés
 • hivatalos levelek készítése, határozatok, döntések előkészítése
 • telefonok fogadása
 • beérkező ügyfelek fogadása
 • hivatalos megbeszélések megszervezésének koordinálása, dokumentálása

A  pályázatot zárt borítékban a kiírásban megjelölt időpontig kell eljuttatni a Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) „főépítészi asszisztens” jeligével ellátva.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információt Aba Lehel Főépítész nyújt a 26-503-313-as telefonszámon.

———-

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet építéshatósági ügyintézői feladatok ellátására.

Feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felhasználói szintű MS Office
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőménöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség vagy főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • iskolai és egyéb szakképesítések másolatát;
 • nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • építéshatósági munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • szentendrei vagy kistérségi helyismeret

A munkakör határozatlan  időre szól.

Heti 40 órás, teljes munkaidős foglalkoztatás.

Próbaidő 6 hónap.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

Bérezés: a Kttv. szerint

Pályázat beadási határideje: 2013. június 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 20.

Ellátandó feladatok: építésügyi hatósági engedélyezéssel és kötelezéssel, az ingatlan minősítéssel és átminősítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, szükség szerint a szakhatósági egyeztetések és a szakhatóságokkal való együttműködés

A  pályázatot zárt borítékban a kiírásban megjelölt időpontig kell eljuttatni a Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.) „építéshatósági ügyintéző” jeligével ellátva.

Pályázattal kapcsolatos szakmai információt Szirmai Erika Építéshatósági Iroda vezetője nyújt a 26-503-301-es telefonszámon.